دکتر سید علی محمد رضوی

دکتر سید علی محمد رضوی  مدیر گروه ارتباطات دانشکده دین و رسانه

دکتر سید علی محمد رضوی

Dr. Seyed Ali mohammad Razavi

مدیر گروه ارتباطات دانشکده دین و رسانه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.