دکتر وحید حیاتی

دکتر وحید حیاتی مدیر گروه هنرهای رسانه‌ای دانشکده دین و رسانه

دکتر وحید حیاتی

Dr. Vahid Hayati

مدیر گروه هنرهای رسانه‌ای دانشکده دین و رسانه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.