دکتر سارا کیانی

دکتر سارا کیانی

دکتر سارا کیانی

Dr. Sara Kiani

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 پتانسیل سنجی مناطق آسیب پذیر در برابر مخاطرات طبیعی (مطالعه موردی: شهر رودهن) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 12، شماره: 2
2 پهنه بندی فعالیت نسبی مورفوتکتونیکی حوضه آبریزکن- سولقان با تاکید بر جایگاه دهانه تونل آزادراه تهران- شمال (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 23، شماره: 70
3 هیدروژئوشیمی و ایزوتوپی چشمه های ملوسان و باروداب (شهرستان نهاوند) خروجی از آهکهای کربونیفر- پرمین (معرف قدیمی ترین مخازن کارستی ناحیه سنندج- سیرجان در ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 17، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 پهنه بندی پتانسیل سیل خیزی با استفاده از تحلیل سلسه مراتبی و منطق فازی در محیط GIS (مطالعه موردی حوضه آبریز کل و مهران وجزایر) (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن ایرانی ژئومورفولوژی
2 حفاظت از میراث زمین شناختی در توسعه شهری (مطالعه موردی: گنبد نمکی قم) (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
3 ژئومورفولوژی و مکان یابی تغذیه مصنوعی آب های زیر زمینی با توجه به تاثیرات زیست محیطی (مورد مطالعه:دشت سنگان خواف) (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن ایرانی ژئومورفولوژی
4 هیدروژئوشیمی و ایزوتوپی چشمه های ملوسان و باروداب (نهاوند) با تاکید بر آمایش منابع اب شرب معرف قدیمی ترین مخازن کارستی ناحیه سنندج-سیرجان در ایران (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران