دکتر قاسم عبداللهی بقرآبادی

دکتر قاسم عبداللهی بقرآبادی دانشگاه پیام نور

دکتر قاسم عبداللهی بقرآبادی

دانشگاه پیام نور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثربخشی آموزش خودشفقتی ذهن آگاهانه با تاکید بر سبک زندگی اسلامی-ایرانی بر تعدیل طرحواره های ناسازگار اولیه مادران دارای کودک اتیسم (دریافت مقاله) مجله روانشناسی اجتماعی دوره: 9، شماره: 57
2 اثربخشی آموزش ذهن آگاهی در کاهش نشانگان بالینی نوجوانان پسر مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 13، شماره: 2
3 اثربخشی درمان شناختی رفتاری مبتنی بر آموزش والدین بر نشانه های اختلال نافرمانی مقابله ای کودکان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 5، شماره: 20
4 بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهزیستی روان شناختی و اضطراب اجتماعی ناشی از کووید-۱۹ (دریافت مقاله) فصلنامه ایده های نوین روانشناسی دوره: 13، شماره: 17
5 بررسی تاثیر شن درمانی برکاهش پرخاشگری دانش آموزان پسر ناشنوا (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 6، شماره: 1
6 بررسی میزان اثربخشی برنامه مبتنی بر آموزش خود شفقتی بر میزان اضطراب،استرس و افسردگی مادران کودکان دارای اتسیم (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 18، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثربخشی آموزش توانمندسازی اجتماعی بر خودآگاهی و تاب آوری اجتماعی مادراندارای کودک اتیسم (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی روان شناسی و دین
2 اثربخشی آموزش گروهی شناختی – رفتاری مبتنی بر شفقت در کاهش افسردگی دانشجویان دختر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی
3 اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی برمیزان عزت نفس کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی- نارسایی توجه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
4 اثربخشی روان درمانی مثبت گرا بر بهباشی و شایستگی اجتماعی والدین کودکانمبتلا به دیابت نوع یک (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی روان شناسی و دین
5 بررسی نقش خودشفقتی در پیش بینی تجربه های معنوی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد کاشان (دریافت مقاله) همایش ملی دانشگاه، محور توسعه
6 پیش بینی افسردگی براساس ذهن آگاهی در دانشجویان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
7 پیش بینی بهزیستی روانشناختی دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور کاشان : با میانجی گری خودشفقتی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
8 پیش بینی سبکهای فرزند پروری مادران دانش آموزان ابتدایی بر اساس مولفه خودشفقتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی
9 پیش بینی نشانگان برونی سازی بر اساس سبک های دلبستگی والدین در نوجوانان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی
10 مقایسه پردازش اطلاعات حسی دانش آموزان پسر دارای نارسایی توجه و بیش فعالی با دانش آموزان پسر عادی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری