دکتر احمدرضا رادان

دکتر احمدرضا رادان  استاد مدیریت دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر احمدرضا رادان

Dr. Ahmad reza Radan

استاد مدیریت دانشگاه علوم انتظامی امین

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 الگوی شناخت و تحلیل محیط امنیتی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی مطالعات راهبردی ناجا دوره: 6، شماره: 4
2 بازیگران فراملی در کردستان عراق و تاثیرآن بر محیط امنیتی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علمی مطالعات راهبردی ناجا دوره: 1، شماره: 1
3 بررسی رابطه هوشمندی مدیران ناجا با خلاقیت و عملکرد شغلی آنان (دریافت مقاله) فصلنامه نظارت و بازرسی دوره: 1391، شماره: 19
4 بررسی عوامل مولد و راه های مداخله در خستگی مزمن کارکنان پلیس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 8، شماره: 4
5 بیانیه گام دوم انقلاب و نقش راهبردی ناجا در عرصه عزت ملی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی مطالعات راهبردی ناجا دوره: 7، شماره: 1
6 تهدیدات آینده امنیت داخلی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه امنیت ملی دوره: 14، شماره: 51
7 رابطه انگیزش پیشرفت مدیران ناجا با عملکرد و رضایت شغلی آنان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 10، شماره: 3
8 سنجش میزان برخورداری فرماندهان و مدیران ناجا از شاخص هایمدیریت هوشمند (دریافت مقاله) فصلنامه نظارت و بازرسی دوره: 1396، شماره: 39
9 شناسایی عوامل حیاتی موفقیت ناجا تا پایان سند چشم انداز۱۴۰۴ و ارائه الگوی مدیریت راهبردی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 21، شماره: 2
10 عوامل موثر بر تعهد شغلی فرماندهان و مدیران ناجا (دریافت مقاله) فصلنامه نظارت و بازرسی دوره: 1394، شماره: 33
11 موانع و مشکلات مدیریتی فرماندهان در مبارزه با پدیده نزاع و درگیری در استان خراسان شمالی (سال۱۳۹۴) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش انتظامی خراسان شمالی دوره: 5، شماره: 17
12 مولفه های مدیریت عملکرد فردی پلیس پیشگیری فراجا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 24، شماره: 4
13 نقش مولفه های اطلاعات و امنیت در تعامل مدیریت بحران های امنیتی (دریافت مقاله) فصلنامه امنیت ملی دوره: 12، شماره: 46
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 مدیریت مرزبانی در اسلام با رویکرد پیشگیری از جرایم مرزی (مطالعه موردی شهرستان تایباد) (دریافت مقاله) همایش ملی پیشگیری از جرم در قلمرو مطالعات حقوق کیفری، علوم اجتماعی و انتظامی