دکتر پرویز آهی

دکتر پرویز آهی دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر پرویز آهی

Dr. Parviz Ahi

دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه الگوی خودانضباطی با نگرش به منابع اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی منابع انسانی ناجا دوره: 4، شماره: 32
2 الگوی ساز و کارهای مشارکت مردمی با پلیس در تامین امنیت پایدار (دریافت مقاله) فصلنامه امنیت ملی دوره: 13، شماره: 49
3 بررسی تاثیر رهبری آینده نگر بر اثربخشی سازمانی: نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 15، شماره: 2
4 بررسی عوامل موثر بر جبران خدمات کارکنان ناجا و رتبه بندی آنها (مورد مطالعه معاونت نیروی انسانی ناجا) (دریافت مقاله) فصلنامه علمی منابع انسانی ناجا دوره: 9، شماره: 54
5 بررسی عوامل موثر بر خودواپایشی کارکنان ناجا (دریافت مقاله) فصلنامه نظارت و بازرسی دوره: 1396، شماره: 42
6 بررسی عوامل موثر بر نگرش کارکنان وظیفه به رفتارهای انحرافی (دریافت مقاله) فصلنامه نظارت و بازرسی دوره: 1395، شماره: 38
7 تاثیر وضعیت های پیش جنایی بر مدیریت رفتار بزهکاران در پیشگیری از جرم مورد مطالعه شهرستان قزوین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 18، شماره: 2
8 تحلیل تاثیر عوامل مرتبط با وضعیت شغلی بر غیبت شغلی کارکنان نیروی انتظامی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی منابع انسانی ناجا دوره: 8، شماره: 48
9 رابطه بین مهارت های مدیریتی مدیران و تخلفات انضباطی کارکنان فرماندهی انتظامی استان سمنان در سال۱۳۹۲ (دریافت مقاله) فصلنامه علمی منابع انسانی ناجا دوره: 6، شماره: 42
10 رابطه ویژگی های فرماندهان و مدیران ناجا با برقراری امنیت داخلی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 9، شماره: 0
11 طراحی الگوی انضباطی فرماندهان در ارتقای سطح انضباط سازمان ناجا (دریافت مقاله) فصلنامه علمی منابع انسانی ناجا دوره: 6، شماره: 40
12 طراحی الگوی توانمندسازی بازنشستگان ناجا (با تاکید بر عوامل اقتصادی) (دریافت مقاله) فصلنامه علمی منابع انسانی ناجا دوره: 10، شماره: 57
13 طراحی مدل برنامه ریزی مسیرشغلی افسران مرزبانی ناجا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 8، شماره: 1
14 علل و عوامل بروز تخلفات انضباطی و ارائه راهکارهای پیشگیرانه در سازمان ناجا (دریافت مقاله) فصلنامه علمی منابع انسانی ناجا دوره: 5، شماره: 35
15 فرماندهان و مدیران ؛ رهبران دانشی سازمان ناجا (دریافت مقاله) فصلنامه علمی منابع انسانی ناجا دوره: 2، شماره: 26
16 نقش برنامه ریزی مسیر شغلی در موفقیت سازمان (دریافت مقاله) فصلنامه علمی منابع انسانی ناجا دوره: 3، شماره: 28
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 مدیریت سازمانی و انگیزش خدمتی : نگاهی تحلیلی به نقش مدیریت نوین در انگیزش بخشی به کارکنان یگانهای مرزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نوین در مدیریت مرز
2 نقش میانجی کار تیمی در ارتباط مدیریت رفتار سازمانی با عملکرد منابع انسانی در فرماندهی مرزبانی فراجا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نوین در مدیریت مرز