دکتر عبدالرسول قرائتی

دکتر عبدالرسول قرائتی استاد، دانشگاه پیام نور

دکتر عبدالرسول قرائتی

Dr. Abdolrasoul Gharaati

استاد، دانشگاه پیام نور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.