دکتر قاسم فروزانی

دکتر قاسم فروزانی دانشیار، دانشگاه پیام نور

دکتر قاسم فروزانی

Dr. GHasem Forozani

دانشیار، دانشگاه پیام نور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.