دکتر یوسف مولائی

دکتر یوسف مولائی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

دکتر یوسف مولائی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اساسی سازی حقوق خصوصی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 20، شماره: 61
2 اصل بهره برداری معقول از منابع آب در حقوق بین الملل آب و رویه مورد عمل در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 48، شماره: 3
3 بررسی تعارض مابین اصل حاکمیت اراده و حق طلاق در حقوق خانواده (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوق بین المللی دوره: 13، شماره: 48
4 بررسی جایگاه عدالت توزیعی در مسئولیت مدنی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوق بین المللی دوره: 12، شماره: 45
5 پیشرفت در سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا: (مطالعه ی موردی بحران اکراین و کوزوو) (دریافت مقاله) فصلنامه سازمان های بین المللی دوره: 4، شماره: 10
6 تعهد افشای پیش قراردادی بیمه گذار در حقوق ایران و انگلیس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 35، شماره: 2
7 جایگاه اصل مشارکت عمومی در مدیریت منابع آب از منظر حقوق داخلی و حقوق بینالملل آب (دریافت مقاله) فصلنامه پایداری توسعه و محیط زیست دوره: 3، شماره: 3
8 خسارت و جبران آن در حقوق مصرف (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فقه و مبانی حقوق اسلامی دوره: 14، شماره: 4
9 رویکرد نظام حقوقی ایران در مورد توسعه انرژی های تجدیدپذیر (مطالعه موردی: انرژی برق) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی دوره: 8، شماره: 2
10 سیاست انرژی‌محور غرب در معضل رژیم حقوقی دریای خزر (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خارجی دوره: 11، شماره: 42
11 شرایط و موانع اعمال قاعده ی تقلیل خسارت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی دوره: 1، شماره: 3
12 شناسایی و اجرای رای داوری داخلی؛ مطالعه تطبیقی حقوق ایران و استرالیا (دریافت مقاله) مجله مطالعات حقوقی دوره: 13، شماره: 2
13 ماهیت و اوصاف قراردادهای سوآپ (دریافت مقاله) دانش حقوق مدنی دوره: 9، شماره: 1
14 مداخله یا عدم مداخله: تبیین راهبرد ناتو در مدیریت بحران اوکراین (دریافت مقاله) ماهنامه پژوهش ملل دوره: 3، شماره: 34
15 مدلی تحلیلی برای تبیین شخصیت حقوقی گروه های غیردولتی مسلح تحت حقوق بشردوستانه بین المللی: مطالعه گروه های شیعه و گروه های منشعب از القاعده در عراق و سوریه (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خارجی دوره: 12، شماره: 2
16 مطالعه تطبیقی حمایت از مصرف کننده بعدی در حقوق ایران و ترکیه (دریافت مقاله) مجله مطالعات حقوق تطبیقی معاصر دوره: 11، شماره: 21
17 مطالعه تطبیقی مبانی قاعده تقلیل خسارت (دریافت مقاله) مجله مطالعات حقوق تطبیقی معاصر دوره: 2، شماره: 2
18 نفوذ حقوق بشر در حقوق قراردادها در پرتو رویه قضایی اروپایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 15، شماره: 42
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آگاهی شهروندان از حقوق شهروندی (حقوق فرهنگی و جنسیتی) وتاثیر آن بر حفظ محیط زیست (دریافت مقاله) سومین همایش ملی تببین حقوق شهروندی
2 اسیب شناسی عدم بازدارندگی رسیدگی کیفری مربوط به جرایم علیه محیط زیست با نگرش به لایحه قضازدایی (تطبیقی با حقوق بین الملل محیط زیست) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
3 اصل نو ظهور یکپارچگی در حقوق بین الملل محیط زیست (دریافت مقاله) پنجمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
4 اقتصاد قراردادها، نظریه ها و برنامه های کاربردی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
5 بحران آب یک چالش جهانی درتوسعه پایدار محیط زیست با تاکید برحقوق بشر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
6 بررسی رعایت اصل انصاف در حقوق بین الملل محیط زیست در تقسیم منابع آب رودخانه های دجله و فرات (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
7 پدیده گرد و غبار و مناسبات با کشورهای همسایه غربی ایران علل، پیامدها، اقدامات و راهبردها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
8 تفسیرو بررسی مسیولیت پزشکی جراحان زیبایی در حقوق ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی
9 علم بیوتکنولوژی در اسناد حقوق بین الملل محیط زیست (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
10 مدیریت بحران آب با تکیه بر اصلاح الگوی مصرف با استفاده از پرلیت در اکوسیستم زیستی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی
11 مروری بر تشکیل قراردادهای الکترونیکی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علوم مدیریت پیشرفت ها، نوآوری ها و چالش ها
12 معرفی مدل های مختلف تجارت الکترونیکی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علوم مدیریت پیشرفت ها، نوآوری ها و چالش ها
13 نقش حق بر محیط زیست در اسناد بین الملل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار