دکتر فهیمه فرهمندپور

دکتر فهیمه فرهمندپور

دکتر فهیمه فرهمندپور

Dr. Fahimeh Farahmand Pour

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آموزه های ائمه و تحول ساختاری مذهب شیعه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی دوره: 1، شماره: 4
2 بازنمایی نقش اجتماعی سیاسی زنان در کتابهای درسی مقاطع ابتدایی و راهنمایی (دریافت مقاله) فصلنامه زن در توسعه و سیاست دوره: 11، شماره: 4
3 بررسی تاریخی جهاد ابتدایی در عصر رسول خدا(ص) (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 29، شماره: 41
4 بررسی جهان شناختی حجاب در ساختار اسماء الله از منظر آیات و روایات (دریافت مقاله) فصلنامه زن در فرهنگ و هنر دوره: 4، شماره: 4
5 تاثیر تمایزات فقهی و عملی تشیع امامی در همگرایی اجتماعی و انسجام سیاسی (درطی سه قرن نخست هجری) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 2، شماره: 4
6 تحولات دیوان قضایی و تاثیر آن بر وضعیت و جایگاه قضات؛ از اوایل خلافت عباسی تا تسلط آل بویه بر بغداد (۳۳۴۱۳۲ق) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی دوره: 3، شماره: 10
7 تعامل با سلطان جور در اندیشه شیخ مفید (دریافت مقاله) فصلنامه فقه دوره: 21، شماره: 80
8 تعامل خاندان نوبختی با خلافت عباسی و تاثیر آن برگسترش تشیع (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 1، شماره: 2
9 جایگاه عقل در مسئولیت اخلاقی زنان با تکیه به منابع روایی (دریافت مقاله) فصلنامه زن در فرهنگ و هنر دوره: 3، شماره: 1
10 رویکردی دینی به نقش مادران در عملکرد کج سازهای جنین (تراتوژن ها) (دریافت مقاله) فصلنامه زن در فرهنگ و هنر دوره: 5، شماره: 1
11 نقش دبیران ایرانی در تحول نظام اداری عباسیان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 6، شماره: 20
12 نقش راهبردی سازواری اجتماعی امامان (ع) در استمرار حیات شیعه. (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشنامه امامیه دوره: 6، شماره: 11