دکتر عظیم علیزاده

دکتر عظیم علیزاده

دکتر عظیم علیزاده

Dr. Azim Alizadeh

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آینده نگاری راهبردی در امنیت داخلی؛ ارائه الگوی دوشاخه تدوین راهبرد (دریافت مقاله) مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی دوره: 5، شماره: 20
2 الگوی آیندهنگاری راهبردی دفاعی (دریافت مقاله) مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی دوره: 4، شماره: 14
3 تبیین عوامل موثر در آینده پژوهی راهبردی امنیت داخلی (دریافت مقاله) فصلنامه امنیت ملی دوره: 12، شماره: 46
4 تبیین عوامل موثر در آینده پژوهی راهبردی دفاعی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات دفاع مقدس دوره: 8، شماره: 2
5 تحلیل تاثیر متقابل عوامل موثر بر تحولات سیاسی– امنیتی یمن و سناریوهای پیش رو (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات دفاع مقدس دوره: 7، شماره: 4
6 نظام آینده پژوهی راهبردی نیروی انتظامی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 24، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 نقش آموزش مهارتهای زندگی در کاهش استرس در دانش آموزان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی افق های نوین در آموزش و پرورش در هزاره سوم