دکتر سیدهادی طیب نیا

دکتر سیدهادی طیب نیا دانشگاه سیستان و بلوچستان

دکتر سیدهادی طیب نیا

دانشگاه سیستان و بلوچستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Analyzing the Challenges Faced by Sustainable Economic Development in the Villages of Balouchestan Emphasizing Peasant Sub-Culture (Case Study: Chahan Dehestan of Nikshahr County) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 7، شماره: 3
2 ارزیابی برنامه توسعه یکپارچه و مشارکتی در پایداری معیشتی روستاییان (مقایسه طرح های RFLDL ریگان و ترسیب کربن جازموریان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم جغرافیایی ، معماری و شهرسازی دوره: 2، شماره: 13
3 ارزیابی کارایی معابر جهت تعیین بهینه ترین مسیر خروج از بافت در زمان بروز زلزله (مطالعه موردی: بافت مرکزی شهر زاهدان) (دریافت مقاله) نشریه فضای شهری و حیات اجتماعی دوره: 1، شماره: 3
4 ارزیابی نقش طرح هادی روستایی بر زندگی روستائیان؛ مطالعه موردی: دهستان رشتخوار (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 42، شماره: 181
5 امکان سنجی اجرای طرح ادغام و تجمیع روستاهای مرزی با تأکید بر سطح توسعه ظرفیتی روستاییان(مطالعه موردی: بخش خاوومیرآباد، شهرستان مریوان) (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 37، شماره: 162
6 بررسی آثار اجرای طرح های هادی روستایی بر کاهش تصرفات اراضی و حاشیه نشینی شهرها؛ نمونه پژوهش: روستاهای حومه شهر سراوان (دزک تا آسپیچ) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 10، شماره: 3
7 بررسی آثار و پیامدهای بخش غیررسمی بر وضعیت خانوارهای روستایی مهاجر (مطالعه موردی: دهستان رشتخوار) (دریافت مقاله) جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 21، شماره: 1
8 بررسی آثار و پیامدهای سکونتگاه های خلاق در توسعه مناطق روستایی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان رشتخوار) (دریافت مقاله) مجله روستا و توسعه پایدار فضا دوره: 4، شماره: 4
9 پراکنش فضایی قیمت مسکن و تبیین عوامل اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و طبیعی آن، در پنج محدوده مطالعاتی شهر زاهدان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 21، شماره: 73
10 پهنه بندی گردشگری اقلیمی استان های ایلام و کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 21، شماره: 62
11 تحلیل اثرات اجرای طرح هادی روستایی بر بهبود کیفیت زندگی جامعه محلی(مطالعه موردی: دهستان رشتخوار) (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 10، شماره: 2
12 تحلیل اثرات گردشگری بر جامعه میزبان نواحی روستایی (مورد مطالعه: روستای تمین در شهرستان میرجاوه) (دریافت مقاله) مجله روستا و توسعه پایدار فضا دوره: 2، شماره: 4
13 تحلیل پیامدهای خزش شهری و الحاق روستاها به شهر(نمونه موردی: روستاهای پیراشهری کرمان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 13، شماره: 47
14 تحلیل تاثیر عوامل موثر بر رضایت گردشگران در شهرهای مرزی غرب ایران (مطالعه موردی: شهر مریوان، استان کردستان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 7، شماره: 2
15 تحلیل تاثیرات گردشگری بر کیفیت زندگی روستاییان (مطالعه موردی: بخش اورامان شهرستان سروآباد) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 5، شماره: 1
16 تحلیل عوامل موثر بر تنوع بخشی اقتصادی در روستاهای مرزی غرب ایران مطالعه موردی: شهرستان مریوان (دریافت مقاله) جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 19، شماره: 1
17 تحلیل عوامل موثربر معیشت پایدار خانوارهای روستایی (مطالعه موردی: بخش کشاورزی دهستان رستاق در شهرستان خلیل آباد) (دریافت مقاله) مجله روستا و توسعه پایدار فضا دوره: 4، شماره: 1
18 تحلیل عوامل ناپایداری معیشت در نواحی روستایی (مطالعه موردی: شهرستان سراوان) (دریافت مقاله) جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 18، شماره: 1
19 تحلیل مکانی تاب آوری نواحی روستایی در برابر زلزله (مورد مطالعه: دهستان دولت آباد در شهرستان جیرفت) (دریافت مقاله) مجله روستا و توسعه پایدار فضا دوره: 2، شماره: 1
20 تحلیل و بررسی نیاز ها و اولویت های جامعه روستایی (مورد شناسی: دهستان شیوه سر، شهرستان پاوه) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 7، شماره: 25
21 تحلیل و بررسی وضعیت اقتصادی روستاها با توجه به مدل اقتصاد مقاومتی (مورد: دهستان دولت آباد شهرستان جیرفت) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم جغرافیایی ، معماری و شهرسازی دوره: 2، شماره: 14
22 تحلیلی بر اثرات سامانه های آبیاری نوین بر نواحی روستایی (مطالعه موردی: دهستان محمدآباد، شهرستان عنبرآباد) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 34، شماره: 4
23 تحلیلی بر پایداری روستاهای بخش خاوومیرآباد شهرستان مریوان در برابر بحران های طبیعی و انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 4، شماره: 16
24 سنجش رضایت از کیفیت زندگی در نواحی روستایی پیراشهری و عوامل موثر بر آن (مطالعه موردی: دهستان چشمه زیارت، شهرستان زاهدان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی دوره: 9، شماره: 2
25 سنجش وضعیت پراکنش شاخص های توسعه یافتگی در دهستان های بخش مرکزی شهرستان جیرفت در GIS با استفاده از روش Kriging (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 25، شماره: 78
26 شناسایی و تحلیل موانع توسعه گردشگری در دریای عمان (مطالعه موردی: سواحل استان سیستان و بلوچستان) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی دوره: 3، شماره: 2
27 مهاجرت جوانان، به راستی مشکل کجاست جوامع محلی و آینده نگری برای شکل دهی به سکونتگاه های روستایی مطالعه موردی: روستاهای شهرستان خوی، آذربایجان غربی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 15، شماره: 49
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ازیابی اثرات اجتماعی و اقتصادی پدیده گردوغبار بر منطقه سیستان از دید ساکنین محلی (مطالعه موردی: شهر زابل) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی گرد و غبار
2 تبیین گفتمان نوآوری و کسب و کارهای نوپا در گردشگری روستاهای پیراکویری(مورد: بیابان لوت) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی بیابان لوت با رویکرد گردشگری
3 تحلیل اثرات امنیت اجتماعی، امکانات و خدمات شهری بر رضایت گردشگران در شهرهای مرزی غرب ایران (مطالعه موردی: مریوان) (دریافت مقاله) همایش ملی ابعاد نظری و کاربردی توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی با رویکرد آمایشی
4 تحلیل فرصت های گردشگری طبیعی (اکوتوریسم) در حوزه خلیج فارس (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی و نخستین همایش بین المللی علمی - فرهنگی خلیج فارس
5 تحلیل نقش کارآفرینی در توسعه ی پایدار روستایی نواحی مرزی مطالعه ی موردی: بخش خاو و میرآباد، شهرستان مریوان (دریافت مقاله) همایش ملی بررسی راهکارهای مدیریت توسعه کارآفرینی روستایی در ایران
6 تحلیل و بررسی نقش گردشگری در توسعه و آمایش جنوب شرق کشور (دریافت مقاله) نهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران و اولین همایش انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران
7 تحلیلی بر شناسایی پتانسیل های توسعه گردشگری در کرانه های دریای عمان (با تاکید بر استان سیستان و بلوچستان) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی توسعه سواحل مکران (با محوریت حکمرانی و تاکید بر دیپلماسی و اقتصاد دریامحور)