دکتر محمدجواد کمالی

دکتر محمدجواد کمالی دانشیار زبان و ادبیات فرانسه، مترجم

دکتر محمدجواد کمالی

Dr. Mohammad Javad Kamali

دانشیار زبان و ادبیات فرانسه، مترجم

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Aux origines d’une fable de La Fontaine dans les recueils de contes orientaux (دریافت مقاله) مجله مطالعات زبان فرانسه دوره: 5، شماره: 2
2 L’étude du complexe d’Œdipe lacanien dans Frappe-toi le cœur, Tuer le père et Les Prénoms épicènes d’Amélie Nothomb (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فرانسه دوره: 17، شماره: 31
3 تحلیل خطاهای زبان آموزان ایرانی در استفاده از حروف اضافه فرانسه (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 6، شماره: 4
4 کارکرد فنون معناشناسانه در فرآیند ترجمه (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زبان و ترجمه فرانسه دوره: 2، شماره: 1
5 مدیریت وزن و قافیه در ترجمه شعر (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات تطبیقی دوره: 14، شماره: 27
6 مفهومیت: نقطه ثقل بوطیقای بنیامین (دریافت مقاله) دوفصلنامه نقد زبان و ادبیات خارجی دوره: 16، شماره: 23
7 نگاهی به ویرایش جدید ژرمینال (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ادب و زبان فرانسه دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تطبیقی ترجمه فرانسوی انوار سهیلی یا کلیله و دمنه کاشفی وتاثیر آن بر ادبیات فرانسه (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به متون تاریخی