دکتر علی اکبر فضائلی

دکتر علی اکبر فضائلی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

دکتر علی اکبر فضائلی

Dr. AliAkbar Fazaeli

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی کارایی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی همدان با استفاده از تحلیل پوششی داده ها و رگرسیون توبیت (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 7، شماره: 4
2 ارزیابی کارایی فنی مراکز خدمات جامع سلامت شهری همدان با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) در سال ۱۳۹۸ (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهداشت و درمان دوره: 12، شماره: 39
3 The Effect of Health Transformation Plan on Out-of-Pocket Payments of the Hospitalized Patients in Hamedan, Iran (دریافت مقاله) فصلنامه سیاستگذاری، مدیریت و اقتصاد سلامت مبتنی بر شواهد دوره: 5، شماره: 4
4 برآورد بار حوادث ناشی از کار با استفاده از شاخص دالی بر حسب نوع فعالیت اقتصادی: مطالعه موردی: ایران ۹۶-۱۳۸۶ (دریافت مقاله) مجله مهندسی بهداشت حرفه ای دوره: 6، شماره: 4
5 بررسی مشارکت مالی خانوارهای شهری ایرانی در نظام سلامت در طی سال‌های 1383 تا 1395 : با تأکید بر طرح تحول نظام سلامت (دریافت مقاله) مجله آموزش و سلامت جامعه دوره: 4، شماره: 1
6 رابطه سلامت سازمانی با درجه اعتبار بخشی بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای مدیریت در نظام سلامت دوره: 5، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تاثیر طرح تحول نظام سلامت بر سهم پرداخت از جیب بیمه شدگان سازمان بیمه سلامت استان همدان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بیمه سلامت، پوشش همگانی و مدیریت منابع مالی