آقای دکتر سید جواد مولا

دکتر سید جواد مولا استاد، دانشگاه تربیت مدرس

آقای دکتر سید جواد مولا

Dr. Seyyed Javad Mowla

استاد، دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سید جواد مولا در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله سلول و تحقیقات مولکولی

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سید جواد مولا در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی چهارمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره ملی ژنتیک دانشگاه تربیت مدرس، تهران فروردین 1399

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 کاهش بیان خانوادهMicroRNA 212/132 به عنوان نشانگر زیستی اختصاصی در تومور پستان (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران