دکتر حمید محمدی

دکتر حمید محمدی Professor of Plant Pathology (Mycology).Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Shahid Bahonar University of Kerman.

دکتر حمید محمدی

Dr. Hamid Mohammadi

Professor of Plant Pathology (Mycology).Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Shahid Bahonar University of Kerman.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.