دکتر محمدرضا اسکندری

دکتر محمدرضا اسکندری استاديار و کارشناس رسمی دادگستری و مميزی ايمنی راه

دکتر محمدرضا اسکندری

Dr. mohammadreza eskandari

استاديار و کارشناس رسمی دادگستری و مميزی ايمنی راه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Implementation of an Integrated Traffic System in Metropolitan Areas: A Case Study of Tehran, Iran (دریافت مقاله) نشریه بین المللی مهندسی حمل و نقل دوره: 9، شماره: 1
2 بررسی نقش استرس و اضطراب در رفتار رانندگان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک دوره: 13، شماره: 1
3 مروری بر تاریخچه، مفهوم، اهداف و مزایای حمل ونقل یکپارچه و نقش آن در پایداری حمل و نقل شهری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی در فنی و مهندسی دوره: 2، شماره: 18
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Analysis of Environmental and Road Factors inRoad Accidents and Strategies for Reduction It (دریافت مقاله) نهمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
2 Characteristics and applications of polymermodifiedasphalt (دریافت مقاله) نهمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
3 بررسی تاثیر نقش استرس وتست های روانشناسی در پیشگیری از تصادفات (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
4 بررسی و تحلیل مولفه های تاثیرگذار بر بهبود کیفیت پیاده راه ها (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر خاورمیانه
5 تا ثیر عدم رعایت سلسله مراتب، صفات عملکردی، رعایت جامعیت در طراحی شبکه راهها برشهرسازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس شهرسازی،مدیریت و توسعه شهری
6 تاثیر آسفالت متخلخل در کاهش لغزندگی و افزایش اصطحکاک و روابط متقابل آن در کاهش تصادفات (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی - دبی و مصدر
7 تعیین طرح اختلاط آسفالت با استخوان بندی سنگدانه ای برای جاده های لغزنده (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی - دبی و مصدر
8 لزوم رعایت صفات عملکردی و سلسله مراتب شبکه راهها در بهره برداری از شبکه راه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
9 مروری بر راهکار های یکپارچه سازی حمل و نقل و ترافیک شهری (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
10 مروری بر روشهای یخ زدایی از سطح روسازی معابر وراه ها و بررسی مزایا و معایب آنها (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت شهری
11 مروری جامع بر شبیه سازی سیستمهای حمل و نقل و ترافیک در عملیات تخلیه اضطراری (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
12 نقش مهندسی ارزش در اجرای پروژه ی تقاطع بلوار امام خمینی وسربازان گمنام (شهر کرج) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری