دکتر حمید قربانی

دکتر حمید قربانی استادیار دانشکده علوم ریاضی گروه:آمار و کاربردها دانشگاه کاشان

دکتر حمید قربانی

Dr. Hamid Ghorbani

استادیار دانشکده علوم ریاضی گروه:آمار و کاربردها دانشگاه کاشان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 الگوهای موزائیک تیل (دریافت مقاله) فصلنامه ریاضی و جامعه دوره: 3، شماره: 3
2 برازش بهترین توزیع احتمالاتی به بیشینه بارش روزانه در سال (مطالعه موردی ایستگاه های همدیدی اصفهان و کاشان) (دریافت مقاله) فصلنامه ریاضی و جامعه دوره: 7، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 استریولوژی و کاربردهای آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم
2 Galaxies counts-in-cells distributions (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم
3 Simple Stochastic Models for Random Planar Tessellations (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری و ریاضیات
4 Stochastic Modelling of Crystallization Process of Polymers (دریافت مقاله) دوازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
5 Tessellations: Interconnection between Mathematics and Art (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری و ریاضیات
6 براورد پارامترهای مدل بولی با مجموعه مقدماتی تصادفی دایره ای وار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم
7 تحلیل فراوانی سیلاب با کمک روش آنالیز موجک (دریافت مقاله) همایش ملی آب، انسان و زمین
8 راهکارها همگنی ایستگاه های هیدرومتری به منظور تحلیل منطقه ای فراوانی سیلاب (دریافت مقاله) همایش ملی آب، انسان و زمین