فتحعلی قشقائی فر

 فتحعلی قشقائی فر مربی دانشکده معماری و هنر گروه:فرش دانشگاه کاشان

فتحعلی قشقائی فر

Fathali Ghashghaeifar

مربی دانشکده معماری و هنر گروه:فرش دانشگاه کاشان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی و سطح بندی آسیب های قالی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 9، شماره: 24
2 بررسی نقوش شاخص سفال گناباد و معنای نمادین آن ها (دریافت مقاله) دوفصلنامه هنرهای صناعی ایران دوره: 4، شماره: 1
3 پژوهشی در انواع فنون ‌بافت دست‌بافته‌های قشقایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش بومی ایران دوره: 5، شماره: 10
4 زیبایی شناسی و فن شناسی رنگ در دست بافته های قشقایی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 13، شماره: 26
5 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر رضایت مشتریان فرش دستباف (مورد مطالعه: استان چهارمحال و بختیاری) (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 15، شماره: 36
6 عوامل موثر بر آفرینش نقوش انتزاعی و تجریدی در دست بافته های قشقایی (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 13، شماره: 45
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی سیر تحول طرح و نقش بته در قالی کاشان (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی هنر و صناعات در فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی با تاکید بر هنرهای روبه فراموشی
2 خلاقیت و نوآوری: رمز ماندگاری در هنرهای بومی، قومی و کاربردی روزآمد با تأکید بر حریرنمد (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی هنر و صناعات در فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی با تاکید بر هنرهای روبه فراموشی
3 شناخت فرش معاصر گناباد، با تاکید بر عاملیتهای تولیدی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی دستاوردهای علمی پژوهشگران، دانش آموختگان و دانشجویان فرش ایران