دکتر سعید قماشی

دکتر سعید قماشی دانشیار دانشکده علوم انسانی گروه:حقوق دانشگاه کاشان

دکتر سعید قماشی

Dr. Saeed Ghomashi

دانشیار دانشکده علوم انسانی گروه:حقوق دانشگاه کاشان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 از جرم شناسی علت شناختی تا جرم شناسی شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 18، شماره: 70
2 امکان سنجی بهره گیری علمی از ارتکاز عقلا، عقل نظری و عملی در استنباط احکام واقعیت های اجتماعی در چارچوب نیاز به قانون (دریافت مقاله) فصلنامه دین و قانون دوره: 6، شماره: 20
3 اهداف مجازات در پرتو پارادایم رفتارگرا. (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 8، شماره: 30
4 بررسی کارکردهای بازپرورانه اجرای حق برخورداری از آموزش وپرورش در زندان های استان اصفهان (دریافت مقاله) پژوهشنامه حقوق کیفری دوره: 8، شماره: 2
5 پیشگیری شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 20، شماره: 79
6 تحلیل ضرب المثل های عامیانه رایج در کاشان از دیدگاه نظریات جرم شناسی (با تاکید بر مباحث جامعه شناسی و روان شناسی) (دریافت مقاله) مجله علمی «کاشان شناسی » دوره: 14، شماره: 1
7 چگونگی بازتعقیب متهم پس از صدور قرار منع تعقیب از سوی دادگاه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 11، شماره: 40
8 رابطه ذهن‌آگاهی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان با نشخوار خشم در مرتکبین جرایم خشونت‌آمیز (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 9، شماره: 3
9 زمینههای ساختاری وقوع جرائم قضایی قضات ایران (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 83، شماره: 107
10 سیطره حبس گرایی و رویای حبس زدایی در سیاست کیفری ایران (مطالعه موردی حوزه قضایی شهر کرمان) (دریافت مقاله) پژوهشنامه حقوق کیفری دوره: 9، شماره: 1
11 ضرورت سنجی جرم خیانت به کشور (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 11
12 قدرت نرم و تحدید آزادی فردی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 4، شماره: 4
13 قلمرو سیاست جنایی مدارا (دریافت مقاله) مجله علمی حقوق و مطالعات نوین دوره: 3، شماره: 4
14 کاوشی در پاسخ به تروریسم دینی و ارائه الگوی نوین مقابله (دریافت مقاله) پژوهشنامه حقوق کیفری دوره: 11، شماره: 1
15 کرامت انسانی راهبرد نوین سیاست جنایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 8، شماره: 1
16 کرامت انسانی مانع گسترش جرم انگاری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 1، شماره: 1
17 کرامت انسانی، راهبرد استنباط احکام شریعت (دریافت مقاله) مجله تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی دوره: 48، شماره: 1
18 مطالعه نظری نقش احساسات و عواطف در تصمیم گیری های قضایی؛ با تکیه بر رویکرد تصمیم گیری دو روشی (دریافت مقاله) پژوهشنامه حقوق کیفری دوره: 13، شماره: 2
19 مطالعه ی جرم شناختی خشونت علیه زنان در شهر زاهدان (دریافت مقاله) پژوهشنامه زنان دوره: 9، شماره: 25
20 موانع سیاسی و اقتصادی پیشگیری اجتماعی از جرم (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 14، شماره: 13
21 موانع سیاسی و اقتصادی پیشگیری اجتماعی از جرم (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 7، شماره: 13
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی جرایم مرتبط با ازدواج با تکیه بر حقوق خانواده (دریافت مقاله) کنگره ملی تازه یافته ها در علوم انسانی
2 بررسی کارکردهای بازپرورانه اجرای حق برخورداری از آموزش وپرورش؛مظهری ازحقوق شهروندی زندانیان (مورد مطالعه: زندان مردان شهر کاشان) (دریافت مقاله) نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران با رویکرد حقوق شهروند
3 بررسی کارکردهای بازپرورانه اجرای حق برخورداری از آموزش وپرورش؛مظهری ازحقوق شهروندی زندانیان (مورد مطالعه: زندان مردان شهر کاشان) (دریافت مقاله) کنگره بین المللی حقوق شهروندی