دکتر امیر قنبرپور نصرتی

دکتر امیر قنبرپور نصرتی دانشیار دانشکده علوم انسانی گروه:تربیت بدنی دانشگاه کاشان

دکتر امیر قنبرپور نصرتی

Dr. Amir Ghanbarpoor Nosrati

دانشیار دانشکده علوم انسانی گروه:تربیت بدنی دانشگاه کاشان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر طردشدگی در محیط کار بر رفتارهای کمک کننده و انحرافی: نقش میانجی عزت نفس سازمانی (دریافت مقاله) مجله مطالعات روان شناسی صنعتی و سازمانی دوره: 8، شماره: 1
2 اثر عوامل شناختی اجتماعی بر رفتار ورزشی دانشجویان دانشگاه جهرم (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 4، شماره: 9
3 ارتباط بین مدیریت روابط با مشتری و رضایت مشتریان در ادارات ورزش و جوانان استان گلستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش دوره: 2، شماره: 2
4 استاندارد سازی پرسش نامهرضایت شغلی وود در فدراسیون های ورزشی (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 7، شماره: 30
5 The Association between Physical Activity in Leisure Time and Juvenile Delinquency in Detained Boys in Yazd Prison (دریافت مقاله) مجله بین المللی کودکان دوره: 3، شماره: 5
6 بررسی اثر عوامل سازمانی بر بیگانگی از کار در کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گلستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش دوره: 5، شماره: 2
7 تاثیر فعالیت ورزشی حاد و مزمن بر GDF-۱۵ گردش خونی: مروری نظام مند و فراتحلیل (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 27، شماره: 4
8 مدل یابی اثر پارتی بازی در محیط کار بر تمایل به ترک شغل، رضایت و عملکرد شغلی کارکنان اداره کل و ادارات ورزش و جوانان شهر تهران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش دوره: 8، شماره: 2
9 نقش مدیریت ارتباط با مشتری بر میزان مشتری‌مداری کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گلستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش دوره: 7، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارتباط بین فرهنگ یادگیری سازمانی، انگیزه برای یادگیری و کیفیت خدمات داخلی در فدراسیون های منتخب (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
2 تاثیر ابعاد برند برمیزان وفاداری مشتریان محصولات ورزشی مجید (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت اهواز
3 تاثیر ابعاد برند برمیزان وفاداری مشتریان محصولات ورزشی مجید بر اساس ویژگی های جمعیت شناختی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت اهواز
4 هنجاریابی نسخه فارسی مقیاس بازی منصفانه در دانشجویان ورزشکار دانشگاه شیراز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مجازی اوقات فراغت