دکتر حسن خوش اخلاق

دکتر حسن خوش اخلاق دانشگاه آزاد اسلامی واحد نایین

دکتر حسن خوش اخلاق

Dr. Hassan Khoshakhlagh

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نایین

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خود مهارگری و طرحواره ظاهر در زنان چاق فاقد رژیم تغذیه (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده درمانی کاربردی دوره: 3، شماره: 5
2 اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر عملکرد جنسی و ایمنی هیجانی در مردان دارای بیماری قلبی عروقی (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده درمانی کاربردی دوره: 4، شماره: 4
3 اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار بر همدلی، انسجام درونی و رضایت جنسی زنان دارای تعارضات زناشویی اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی زن دوره: 3، شماره: 1
4 ارائه مدل تقویت انگیزش تحصیلی دانش آموزان مقاطع ابتدایی با تاکید بر فناوری های آموزشی (رویکرد مدلسازی تفسیری) (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 16، شماره: 4
5 بررسی آسیب شناختی تاثیر شبکه های مجازی و اینترنت بر والدگری و روابط زناشویی زوجین: یک پژوهش کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 23، شماره: 3
6 بررسی اثربخشی روان درمانی تنظیم هیجانی بر خود سرزنشگری، تحمل پریشانی، عاطفه ی خودآگاه و سبک های حل تعارض بیماران مبتلا به سرطان شهر اصفهان سال ۱۳۹۸ (دریافت مقاله) فصلنامه پرستار و پزشک در رزم دوره: 10، شماره: 35
7 بررسی تاثیر مداخلات بهنگام روان شناختی و آموزشی خانواده محور بر میزان مهارت های شناختی و اجتماعی کودکان اتیسم (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 18، شماره: 4
8 بررسی رابطه خلاقیت و هوش عاطفی با راهبردهای انگیزشی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان شهر نایین (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 10، شماره: 4
9 بررسی کیفی تاثیرات حضور زیاد در شبکه های مجازی بر روابط بین فردی، سبک زندگی و ارزشهای فرهنگی و اخلاقی زوجین (دریافت مقاله) ماهنامه پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش دوره: 4، شماره: 37
10 بررسی کیفی مشکلات روانشناختی - فرهنگی و اجتماعی اعتیاد به شبکه های مجازی و اینترنت بر روی روابط زناشویی زوجین (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 13، شماره: 50
11 تاثیر زوج درمانی دلبستگی محور بر صمیمیت، رضایت جنسی، همدلی و خودافشاسازی زناشویی زنان دارای تعارض زناشویی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی زن دوره: 3، شماره: 4
12 مقایسه اثر بخشی درمان مبتنی بر رفتار درمانی شناختی و رویکرد غنی سازی زناشویی گاتمن بر شفقت ورزی و روشن سازی افکار در زنان متاهل افسرده (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 14، شماره: 1
13 مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان فراتشخیصی بر عملکرد جنسی و مولفه های تیپ شخصیتی Dدر افراد دارای بیماری قلبی عروقی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 24، شماره: 3
14 مقایسه اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت و معنادرمانی بر امید به زندگی و چشم انداز زمانی خانواده های جان باختگان در اثر ویروس کرونا در شهرکرد: یک مطالعه نیمه تجربی (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره: 22، شماره: 9
15 مقایسه اثربخشی زوج درمانی شناختی مک کی و طرح واره درمانی بر تکانشگری و بهبود عملکرد رابطه در زوجین دارای تعارض زناشویی شهر قم (دریافت مقاله) پژوهشنامه زنان دوره: 13، شماره: 39
16 نقش واسطه ای شفقت به خود در رابطه خودپنداره و تصویر بدنی با اضطراب اجتماعی دانشجویان دختر دانشگاه صنعتی اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های میان رشته ای زنان دوره: 4، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آموزش مجازی و چالشهای تحصیلی دانش آموز ان و دانشجویان در دوران پاندمی کرونا: مقاله مروری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
2 اثر بخشی فیلیال تراپی(بازی درمانی مبتنی بر رابطه والد کودک) بر بیش فعالی در کودکان پیش دبستانی شهر فلاورجان در سال 1398 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش در روانشناسی
3 اثربخشی آموزش روان درمانی مثبت نگر بر ابعاد عزت نفس نوجوانان مبتلا به اختلال افسردگی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی،علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
4 اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر انعطافپذیری در همسران جانبازان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران
5 اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت به خود بر بهزیستی روان شناختی امید به زندگی نوجوانان دوره دوم متوسطه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کودک و نوجوان
6 اثربخشی معنا درمانی بر نظم جویی شناختی هیجانی و امید به زندگی در خانواده هایجان باختگان در اثر ویروس کرونا در شهرکرد (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی روان شناسی و دین
7 اثربخشی معنویت درمانی بر ادراک شایستگی رفتاری، اجتماعی، جسمی و تحصیلینوجوانان تک سرپرست شهر اصفهان (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران
8 امید به زندگی ، بهریستی معنوی و دیابت : نقش میانجی باور های مذهبی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
9 بررسی آسیب شناسی علل روابط فرازناشویی در زنان: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس تربیتی بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
10 بررسی آموزش برمبنای نقشه مفهومی در یادگیری کودکان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
11 بررسی اثربخشی آموزش درمان مبتنی بر افزایش تاب آوری برپیشگیری از بازگشت مجدد به اعتیاد معتادان بهبود یافته مراکز درمان و بازتوانی شهراصفهان (دریافت مقاله) همایش ملی پیشگیری از اعتیاد
12 بررسی اثربخشی آموزش روان درمانی مثبت نگر بر ابعاد بهزیستی روانی نوجوانان مبتلا به اختلال افسردگی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی،علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
13 بررسی اثربخشی خودتنظیمی مبتنی بر مبانی توحیدی بر بهبود بخشش در زنان متاهل شهرستان نائین (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهشهای نوین در روانشناسی
14 بررسی اثربخشی رویکرد زوج درمانی هیجان- محور در بهبود اسنادهای ارتباطی زوجین آشفته شهر اصفهان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای دینی و اسلامی، حقوق، علوم تربیتی و روانشناسی
15 بررسی اثربخشی رویکرد زوج درمانی هیجان-محور در بهبود عاطفه مثبت و منفی، صمیمیت جنسی، همدلی زناشویی و اسنادهای ارتباطی زوجین آشفته شهر اصفهان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی روانشناسی، علوم تربیتی و اجتماعی
16 بررسی رابطه بین سبک های عشق ورزی مادران با بهزیستی روانشناختی دختران نوجوان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کودک و نوجوان
17 بررسی رابطه بین وضوح خودپنداره و عزت نفس با توجه به نقش تعدیل کننده سبک دلبستگی در مراجعین به مرکز ترک اعتیاد (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی
18 بررسی رابطه سلامت معنوی، صفات شخصیتی با خلاقیت، انعطاف پذیری کیفیت زندگی دردانش آموزان دبیرستان های مقطع متوسطه دوم پسرانه شهرستان شهرضا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کودک و نوجوان
19 بررسی نقش علل و عوامل اجتماعی در افت تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی
20 بررسی نقش علل و عوامل اجتماعی در افت تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) همایش ملی علوم انسانی
21 بررسی و مقایسه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد با دارو درمانی در بهبود روابط بین فردی مبتلایان به وسواس شهر یزد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری
22 پیش بینی گرایش به اعتیاد بر اساس اضطراب اجتماعی, تاب آوری و معنویت گرایی در نوجوانان 12 تا 16 ساله دانش آموزان دختر متوسطه شهر اصفهان (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
23 رابطه استفاده از اینترنت و برنامه های شبکه های ماهواره ای با افسردگی در پسران متوسطه دوم در شهر اصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روانشناسی ومشاوره خانواده استان البرز
24 رابطه استفاده از اینترنت و برنامه های شبکه های ماهواره ای با افسردگی و بهزیستی معنوی در پسران متوسطه دوم در شهر اصفهان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی،علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
25 رابطه استفاده از اینترنت و برنامه های شبکه های ماهواره ای با افسردگی و بهزیستی معنوی و ذهنی در پسران متوسطه دوم در شهر اصفهان (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
26 رابطه سازگاری اجتماعی سبک های مقابله با استرس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کودک و نوجوان
27 رابطه شیوه های فرزند پروری مادران با خودکارآمدی دختران نوجوان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کودک و نوجوان
28 رابطه هوش اخلاقی و سبک های مقابله با استرس (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهشهای نوین در روانشناسی
29 عوامل موثر بر آسیب های روانی زنان سرپرست خانواده (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و فرهنگی
30 مروری بر قوانین کاربردی گشتالت در تبلیغات (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
31 مقایسه اثر بخشی آموزش معنویت وآموزش راهبردهای یادگیری بر جهت گیری هدفیوخود تنظیمی دانشآموزان سال سوم دبیرستان شهر اصفهان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم تربیتی و مطالعات رفتاری و آسیب های اجتماعی ایران
32 مقایسه اثر بخشی مداخله تنظیم هیجان گراس و روانشناسی مثبتگرا بر شادکامی زنان دارای تعارض زناشویی شهر اصفهان (دریافت مقاله) نهمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی ایران
33 مقایسه اثر بخشی مداخله تنظیم هیجان گراس و روانشناسی مثبتگرا بر عزت نفس، زنان دارای تعارض زناشویی شهر اصفهان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مطالعات جهانی در علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره
34 نقش خودآگاهی، اعتقادات معنوی در زندگی، فعالیتها و نیازهای معنوی در پیش بینی گرایش به اعتیاد دانش آموزان دختر 12 تا 16 ساله شهر اصفهان (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
35 نقش میانجی حمایت اجتماعی در رابطه بهزیستی روانشناختی با کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار استان اصفهان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی فناوری های نوین در تعلیم و تربیت، روانشناسی و مشاوره ایران
36 نقش میانجی حمایت اجتماعی در رابطه تاب آوری و بهزیستی روان شناختی با کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار استان اصفهان (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی نقش علوم انسانی در روانشناسی
37 نقش واسطه ای شفقت به خود در رابطه تصویر بدنی با اضطراب اجتماعی دانشجویان دختر دانشگاه صنعتی اصفهان (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و حقوق کودک در جهان اسلام
38 نقش واسطه ای شفقت به خود در رابطه خودپنداره و تصویر بدنی با اضطراب اجتماعی دانشجویان دختر دانشگاه صنعتی اصفهان (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی روان شناسی تربیتی: مداخلات روانی-تربیتی
39 نقش واسطه ای شفقت به خود در رابطه خودپنداره و تصویر بدنی با اضطراب اجتماعی دانشجویان دختر دانشگاه صنعتی اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی و فلسفه