دکتر رضا فضلعلی زاده

دکتر رضا فضلعلی زاده دکتری تخصصی مطالعات برنامه درسی عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان

دکتر رضا فضلعلی زاده

Dr. Reza fazlalizadeh

دکتری تخصصی مطالعات برنامه درسی عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 How to integration of information and communication technology with Elements of Undergraduate Program Curriculum in Educational Sciences of Farhangian University in Tehran and evaluation from the perspective of students and related professors (دریافت مقاله) مجله بین المللی پژوهش روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 2، شماره: 3
2 بررسی تطبیقی و تحلیلی نظام آموزش عالی از راه دوردر کشورهای انگلستان، هند و ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 5
3 بررسی تطبیقی ویژگی های برنامه درسی موسسات آموزش عالی از راه دور کشورهای ایران انگلستان و هند (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 4، شماره: 4
4 بررسی و مقایسه عناصر برنامه درسی و مولفههای یاددهی – یادگیری از دیدگاه پائولو فریره و هنری ژیرو (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 15، شماره: 1
5 تاثیر یادگیری معکوس بر تفکر خلاق دانش آموزان پسر پایه پنجم دوره ابتدایی در درس علوم تجربی منطقه ۴ آموزش و پرورش شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه درسی و آموزش یادگیرنده محور دوره: 2، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تطبیقی و تحلیلی ویژگیهای موسسات آموزش عالی از راه دور کشورهای انگلستان هندو ایران (دریافت مقاله) همایش منطقه ای روانشناسی و علوم تربیتی
2 مقایسه دیدگاه دبیران و مدیران در مورد نقش برنامه درسی مبتنی بر مهارت آموزی حرفهای در خودکارآمدی دانشآموزان دیرآموز (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی روان شناسی مدرسه
3 نقش ارزشیابی توصیفی بر یاد گیری خود تنظیمی دانش آموزان و ارزشیابی آن از دیدگاه معلمان و مدیران (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی روان شناسی مدرسه