دکتر فاطمه کاظمی نسب

دکتر فاطمه کاظمی نسب استادیار دانشکده علوم انسانی گروه:تربیت بدنی دانشگاه کاشان

دکتر فاطمه کاظمی نسب

Dr. Fatemeh Kazeminasab

استادیار دانشکده علوم انسانی گروه:تربیت بدنی دانشگاه کاشان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر ترکیبی تمرین قدرتی و رژیم غذایی کم کربوهیدرات بر توده چربی بدن در افراد بزرگسال: یک مرور نظام مند و فراتحلیل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در تغذیه ورزشی دوره: 1، شماره: 4
2 اثر ترکیبی تمرین ورزشی و رژیم گیاه خواری بر پروفایل چربی در بزرگ سالان:مرور سیستماتیک و متاآنالیز (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 31، شماره: 6
3 اثر تمرین هوازی بر عملکرد سیستم رنین-آنژیوتانسین موضعی و مسیر گلوکونئوژنز در بافت کبد موش های دیابتی نوع ۲ (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 27، شماره: 4
4 اثر تمرینات استقامتی بر بیان ژن اپلین قلبی در موش های صحرائی نر نژاد ویستار (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دوره: 18، شماره: 2
5 اثر تمرینات ورزشی بر عوامل متابولیک در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک: مرور نظام مند فراتحلیل (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 26، شماره: 6
6 اثر ورزش بر بافت چربی بژ (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 13، شماره: 50
7 اثرات هشت هفته تمرین هوازی و رزوراترول بر بیان ژن های دخیل در ترموژنز و پروفایل لیپیدی در موش های نر نژاد C۵۷BL/۶ (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش دوره: 9، شماره: 1
8 تاثیر تمرین استقامتی و رژیم غذایی پرچرب بر مسیر PGC-۱a/FNDC۵/Irisin در موش های نر C۵۷BL/۶ (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 11، شماره: 41
9 تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر بیان ژن های LXRa، PEPCK و G۶PC۲ در کبد موش های چاق پیش دیابتی (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 12، شماره: 48
10 مقایسه اثر تمرینات تناوبی با شدت بالا و تمرینات تداومی با شدت متوسط بر عوامل کاردیومتابولیک در کودکان و نوجوانان دارای اضافه وزن و چاق: یک مرور نظام مند و فراتحلیل (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 27، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر هشت هفته تمرین استقامتی و رژیم غذایی پرکالری بر مسیر سیگنالینگ PGC1a- FNDC5/Irisin در موش های نر چاق C57BL/6 (دریافت مقاله) همایش ملی تحقیقات نوین در علوم ورزشی
2 Manuscript title: The effect of aerobic exercise with ginger supplementation on oxidative stress and antioxidant capacity in diabetic women (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی
3 Manuscript title: The effect of high-intensity interval training (HIIT) on visfatin and HS-CRP levels in postmenopausal women with NAFLD (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی
4 The effect of eight weeks of aerobic exercise with ginger supplementation on serum TNFa and IL-۶ levels in diabetic women (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی
5 The effect of high-intensity interval training (HIIT) with ginger supplement on liver enzymes in women with NAFLD (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی
6 بررسی دو فاکتور ژنتیکی انکسین ۵ (Annexin A۵) و فاکتور نکروز تومور آلفا (TNFα) در افراد دیابتی (دریافت مقاله) همایش ملی تحقیقات نوین در علوم ورزشی
7 بررسی میزان ایریزین و ادیپونکتین سرمی در افراد پیش دیابت و دیابت نوع 2 در مقایسه با افراد سالم (دریافت مقاله) همایش ملی تحقیقات نوین در علوم ورزشی
8 نقش بیولوژی گیرنده های کبدی ایکس LXRs در متابولیسم کلسترول (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی تازه های سلولی مولکولی