دکتر نادر نادری

دکتر نادر نادری دانشیار دانشگاه رازی

دکتر نادر نادری

Dr. Nader Naderi

دانشیار دانشگاه رازی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آیندهنگاری صنعت بانکداری ایران با تاکید بر نقش استارت آپ های فین تک در افق ۱۴۰۴ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 10، شماره: 38
2 اثر عوامل انسانی بر شکل گیری بنگاههای صنعتی در استان های ایران با تاکید بر رهیافت داده های تابلویی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 5، شماره: 17
3 اثر کم آبیاری تنظیم شده و آبیاری بخشی ریشه (ثابت و متغیر) بر خصوصیات رشدی ریشه در ذرت علوفه ای (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 14، شماره: 6
4 اثربخشی داستان های الهام بخش کارآفرینی (موفقیت و ناکامی) بر قصد کارآفرینانه افراد (دریافت مقاله) فصلنامه کارافن دوره: 19، شماره: 2
5 اثرگذاری مدیریت دانش بر کارآفرینی دانشگاهی (مورد مطالعه: دانشگاه جامع علمی کاربردی) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های کارآفرینی دوره: 2، شماره: 1
6 ارائه مدل فرآیندی بومی جهت توسعه کسب و کارهای خانگی در استان کرمانشاه (دریافت مقاله) مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی دوره: 5، شماره: 2
7 ارائه مدل گردشگری ایمن برای تداوم فعالیت کسب وکارهای حوزه گردشگری در شرایط بحران کووید-۱۹ (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 10، شماره: 2
8 ارائه مدلی پارادایمیک برای توسعه آموزش کارآفرینی در دانشگاه های نسل سوم؛ کاربست نظریه بنیانی (دریافت مقاله) مجله آموزش و مدیریت کارآفرینی دوره: 2، شماره: 1
9 ارائه ی الگوی مفهومی مولفه های خرد و کلان نظام آموزش کارآفرینی (دریافت مقاله) مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی دوره: 3، شماره: 4
10 ارائه یک مدل مفهومی به منظور بررسی تاثیر گردشگری کشاورزی بر توسعه کارآفرینی روستایی (دریافت مقاله) مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی دوره: 3، شماره: 1
11 ارزیابی فنی سیستم های مختلف آبیاری بارانی در شرایط مزرعه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 32، شماره: 3
12 ارزیابی کیفیت خدمات آموزش کارآفرینی (مطالعه موردی: دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه) (دریافت مقاله) مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی دوره: 4، شماره: 3
13 ارزیابی میزان پیش بینی پذیری سلامت سازمانی توسط ابعاد هشتگانه جو سازمانی؛ مورد مطالعه: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای مدیریت در نظام سلامت دوره: 8، شماره: 1
14 الگوسازی مفهومی تاثیر مولفه های آموزش کارآفرینی بر نگرش هنرجویان به کسب و کار در هنرستان های کاردانش (دریافت مقاله) مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی دوره: 2، شماره: 2
15 انگیزه های مهارت آموزان برای شرکت در دوره های فنی و حرفه ای کشاورزی شهرستان کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی دوره: 6، شماره: 30
16 Comparing the Efficacy of Three Therapeutic Methods of Emotional Expression, Mental and Combined Relaxation in Reducing Perceived Stress (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 7، شماره: 28
17 The Barriers Against the Entrepreneurship Development of Medical and Healthcare Tourism Industry: Evidence From Kermanshah, Iran (دریافت مقاله) مجله گزارشات و فناوری سلامت دوره: 6، شماره: 2
18 بازده آبیاری، نیاز آبی و بهره وری آب در روش آبیاری سطحی در باغات زردآلو و انگور (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 12، شماره: 4
19 بررسی اثر روش های مختلف کم آبیاری بر عملکرد و کارآیی مصرف آب ذرت علوفه ای (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 9، شماره: 3
20 بررسی اثر کم آبیاری تنظیم شده و کمآبیاری ناقص ریشه بر پارامترهای فیزیولوژیکی وفتوسنتزی ذرت علوفه ای (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 2
21 بررسی بازده آبیاری و بهره وری آب در مزارع استان سمنان (شاهرود) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 12، شماره: 4
22 بررسی تاثیر پخش برنامه های با محتوای کارآفرینی در شبکه های استانی بر ترویج فرهنگ کارآفرینی (مورد مطالعه: شبکه زاگرس استان کرمانشاه) (دریافت مقاله) فصلنامه رسانه دوره: 30، شماره: 2
23 بررسی تاثیر مصرف رسانه های نوین بر قصد کارآفرینانه دانشجویان مطالعه موردی دانشگاه تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رسانه های نوین دوره: 2، شماره: 5
24 بررسی رابطه ی بین سازه های نظریه رفتار برنامه ریزی شده با عدم گرایش دانش آموزان به تحصیل در شاخه کاردانش کشاورزی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی دوره: 15، شماره: 65
25 بررسی شاخص های پایداری در فعالیت های کارآفرینانه کشاورزی (دریافت مقاله) مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی دوره: 4، شماره: 1
26 بررسی عملکرد سیستم های آبیاری سنترپیوت و بهره وری مصرف آب در برخی از مزارع استان سمنان (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 13، شماره: 4
27 بررسی مدل سازگاری رفتاری صاحبان کسب وکارهای حوزه گردشگری استان کرمانشاه در رویارویی با بحران کووید- ۱۹ (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و پایداری محیط دوره: 11، شماره: 1
28 بررسی نقش کارآفرینی در توسعه اقتصادی (دریافت مقاله) مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی دوره: 1، شماره: 4
29 بررسی نقش مولفه های فرهنگ سازمانی در بهبود مدیریت تحول (مطالعه موردی: شعب بانک ملت شهر کرمانشاه) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار دوره: 12، شماره: 46
30 بررسی و اولویت بندی دیدگاه کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه نسبت به عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی کشاورزی در مناطق روستایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی دوره: 2، شماره: 4
31 بررسی و مقایسه عملکرد سامانه‌های آبیاری بارانی ویل موو و کلاسیک ثابت در استان سمنان (دریافت مقاله) مجله مدیریت آب در کشاورزی دوره: 7، شماره: 1
32 بررسی وضعیت قنوات و آبیاری در اراضی کشاورزی مربوط به آنها در استان سمنان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 31، شماره: 3
33 پدیدار شناسی موانع ایجاد و راه اندازی استارت آپ های کشاورزی (دریافت مقاله) دوفصلنامه راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی دوره: 3، شماره: 5
34 تاثیر آزادی اقتصادی بر فعالیت های کارآفرینانه : رویکرد دیده بان جهانی کارآفرینی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 17، شماره: 3
35 تاثیر آموزش کارآفرینی بر نگرش هنرجویان به کسب وکار در هنرستان های کاردانش شهرستان کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی دوره: 10، شماره: 47
36 تاثیر بازاریابی گردشگری (آمیخته محل و مردم) بر توسعه کارآفرینی روستایی منطقه ریجاب استان کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 10، شماره: 4
37 تحلیل پدیدارشناسانه عوامل موثر بر بازآفرینی کسب وکارهای پس از بحران مطالعه موردی کسب وکارهای کوچک مناطق زلزله زده استان کرمانشاه (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت بحران دوره: 10، شماره: 1
38 تحلیل راهبردی توسعه کارآفرینی سبز در بخش کشاورزی (مطالعه موردی شهرستان کرمانشاه) (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران دوره: 14، شماره: 1
39 تحلیل موانع آموزش اثربخش درس کارگاه کارآفرینی و تولید در پایه دوم متوسطه نظری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 14، شماره: 53
40 تحلیل وضعیت فرهنگ کارآفرینی در شهرستان کرمانشاه (دریافت مقاله) مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی دوره: 4، شماره: 4
41 تحلیل هزینه کرد تسهیلات بانک کشاورزی برای اشتغال زایی در بخش کشاورزی: مورد کشاورزان استان بوشهر (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی دوره: 9، شماره: 3
42 تدوین مولفه های اصلی رکود بنگاه های صنعتی غذایی و دارویی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 12، شماره: 1
43 توسعه کارآفرینی سبز در راستای پیشبرد توسعه پایدار (با تکیه بر کشاورزی ارگانیک، محصول سالم و کشاورزی دقیق) (دریافت مقاله) مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی دوره: 5، شماره: 2
44 دانشگاه کارآفرین و نقش آن در پیشبرد و تحقق اقتصاد مقاومتی در شرایط تحریم (دریافت مقاله) مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی دوره: 5، شماره: 3
45 رابطه ی فرهنگ سازمانی و تمایل به کارآفرینی (مورد مطالعه: شرکت لعابیران زرقان) (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 5، شماره: 2
46 سنجش سطح پایداری در فعالیت های کارآفرینانه کشاورزی استان کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 21، شماره: 6
47 شناسایی راهکار های غلبه بر موانع راه اندازی کسب و کار های نوپای کشاورزی با رویکرد پدیدارشناسانه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 4، شماره: 2
48 شناسایی عوامل موثر بر پایداری کسب وکارهای کوچک مناطق زلزله زده استان کرمانشاه (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و پایداری محیط دوره: 9، شماره: 4
49 شناسایی و اولویت بندی الزامات کوچینگ کسب و کار (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 13، شماره: 1
50 ضرورت تقویت اکوسیستم کارآفرینی روستایی (دریافت مقاله) مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی دوره: 5، شماره: 4
51 ضرورت توسعه کارآفرینی سبز در بخش کشاورزی (دریافت مقاله) مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی دوره: 5، شماره: 1
52 طراحی مدل تحلیل تفسیری ساختاری عوامل موثر بر شکل گیری شرکت های دانش بنیان (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 18، شماره: 70
53 طراحی مدل توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط با تاکید بر نقش اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار بین المللی دوره: 5، شماره: 4
54 طراحی مدل فرآیندی کارآفرینی در حوزه گردشگری ساحلی استان بوشهر با استفاده از رویکرد تئوری بنیانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 15، شماره: 52
55 طراحی مدل کسب‎وکار شهری (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 8، شماره: 30
56 طراحی و تدوین مدل بازاحیای بنگاه های صنعتی راکد (مورد مطالعه: استان کرمانشاه) (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 9، شماره: 4
57 مدل بازاریابی داده محور در گردشگری هوشمند؛ رویکرد فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 18، شماره: 61
58 مدل سازی رهبری برنامه درسی برای مدیران مدارس ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 19، شماره: 73
59 مطالعه و تبیین نقش چالش‌های فناورانه در فرایند رکود بنگاه‌های‌ صنعتی؛ رویکرد آمیخته اکتشافی (دریافت مقاله) فصلنامه کارافن دوره: 17، شماره: 3
60 مفهوم پردازی چالش های کسب وکارهای خانگی در روستاهای استان کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 10، شماره: 2
61 موانع و راهکارهای توسعه کارآفرینی در بخش کشاورزی (دریافت مقاله) مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی دوره: 3، شماره: 2
62 مولفه های اخلاقی- اسلامی برای گذار به دانشگاه نسل سوم تحلیل محتوای بیانات رهبر انقلاب (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی دوره: 24، شماره: 82
63 مولفه های توسعه رفتارهای کارآفرینانه تعاونی های کشاورزی استان کرمانشاه: کاربرد نظریه بنیانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران دوره: 16، شماره: 2
64 نقش شبکه های اجتماعی بر گرایش کارآفرینانه دانشجویان (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 13، شماره: 26
65 نقش مولفه های فناوری اطلاعات بر مدیریت دانش کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی دوره: 7، شماره: 34
66 واکاوی پیامدهای منفی گردشگری پزشکی به منظور توسعه پایدار این بخش (موردمطالعه: استان کرمانشاه) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 16، شماره: 54
67 واکاوی چالش های زیست بوم کارآفرینی پایدار در استان کردستان؛ به کارگیری رویکرد آمیخته (دریافت مقاله) مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی دوره: 10، شماره: 1
68 واکاوی راهکارهای توسعه بازار محصولات سالم و ارگانیک واحدهای صنایع غذایی استان کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار بین المللی دوره: 5، شماره: 4
69 واکاوی موانع فراروی حرکت دانشگاه ها به سوی نوآوری باز (مورد مطالعه: دانشگاه رازی) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های کارآفرینی دوره: 1، شماره: 1
70 واکاوی نقش سازمان های مردم نهاد (سمن ها) در بازاحیا و پایداری مناطق زلزله زده استان کرمانشاه (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و پایداری محیط دوره: 12، شماره: 2
71 ویژگی شخصیتی کارآفرینان در قرآن مورد مطالعه: صفت انگیزشی «توفیق طلبی» (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 26، شماره: 99
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه چارچوب سیستم اطلاعاتی مدیریت بحران برای شهرداری الکترونیک (دریافت مقاله) دومین کنگره تخصصی مدیریت شهری ایران
2 اکوسیستم های کارآفرینی به عنوان سیستم های سازگارانه پیچیده (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری
3 اهمیت تاکید بر رعایت اعتدال در اخلاق تجاری در حیطه امور اقتصادی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
4 The relationship between organizational culture and organizational entrepreneurship ininsurance companies in the city of Kermanshah (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین
5 بررسی ارتباط سیستم اطلاعات مدیریت باسیستم اطلاعات حسابداری و آگاهی نسبت آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱
6 بررسی الگوها و مدل های موجود درزمینه تشخیص فرصت های کارآفرینانه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
7 بررسی تاثیر سبک شناختی خلاقیت و مدیریت تعارض بر موفقیت شغلی کارآفرینان در کسب و کارهای خلاق هنری(مورد مطالعه:صنایع خلاق استان بوشهر) (دریافت مقاله) همایش ملی بهبود و بازسازی سازمان و کسب و کار
8 بررسی تاثیر مدیریت دانش بر رضایتمندی کارکنان در محیط کار (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد،حسابداری و بانکداری
9 بررسی تاثیر مدیریت زمان بر خودکارآمدی شغلی (مطالعه موردی: معلمان مقطع ابتدایی آموزش و پرورش منطقه گهواره در استان کرمانشاه) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
10 بررسی تأثیر ابعاد رفتار شهروندی سازمانی بر کارآفرینی سازمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
11 بررسی تأثیر ابعاد رفتار شهروندی سازمانی بر کارآفرینی سازمانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت و مهندسی صنایع
12 بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر عملکرد کارکنان سازمان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی کسب و کار : فرصت ها و چالش ها
13 بررسی تأثیر فعالیت زنان در توسعه بازاریابی محیطی مطالعه موردی زنان ساکن شهرستان دالاهو (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
14 بررسی چارچوب ها و مدل های موجود در زمینه اکوسیستم کارآفرینی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
15 بررسی رابطه بین سازمان یادگیرنده و میزان گرایش به بازاریابی کارآفرینانه (مورد مطالعه سازمان جهاد دانشگاهی کرمانشاه) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی
16 بررسی رابطه بین سبک رهبری توزیعی و کارآفرینی سازمانی با نقش واسطه ای کیفیت زندگی کاری دانشگاه رازی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی مدیریت بازرگانی، کارآفرینی و حسابداری
17 بررسی رابطه بین عدالت سازمانی با رضایت شغلی کارکنان ادارات نواحی سه گانهآموزش وپرورش شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و دومین همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران
18 بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی وکار آفرینی سازمانی در شرکت های بیمه شهرستان کرمانشاه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
19 بررسی رابطه بین مدیریت دانش با خلاقیت مدیران مدارس شهرستان صحنه در سال تحصیلی 94-93 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
20 بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی مدیران با استرس شغلی و رضایت شغلی کارکنان دانشگاه رازی (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار
21 بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی کارکنان دانشگاه بابل عراق (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی
22 بررسی رابطه هوش سازمانی با خلاقیت کارکنان اداره کل آموزش وپرورش استان کردستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و دومین همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران
23 بررسی رابطه ی عوامل روانشناختی توانمندسازی و کارآفرینی سازمانی کارکنان اداره کل کمیته امداد استان کرمانشاه (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و هفتمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
24 بررسی رابطهی فرهنگ سازمانی و تمایل به کارآفرینی (مورد مطالعه: شرکت لعابیران زرقان) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی
25 بررسی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری در عملکرد نظام بانکی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی راهکارهای نوین پژوهشی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد
26 بررسی فرصت ها و تهدیدهای یادگیری الکترونیکی (مطالعه موردی: دانشگاه رازی کرمانشاه) (دریافت مقاله) کنگره بین المللی بهبود مدیریت و نظام آموزشی ایران
27 بررسی قابلیت های کارآفرینی میان دانشجویان کارشناسی ،کارشناسی ارشد ودکتری دانشگاه اصفهان در سال 1393 (دریافت مقاله) همایش ملی کارآفرینی و توسعه پایدار
28 بررسی موانع راه اندازی کسب وکارهای خانگی زنان روستایی (مطالعه موردی: زنان روستایی شهرستان روانسر) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
29 بررسی موانع راه اندازی کسب وکارهای کوچک بخش صنایع شهرستان کرمانشاه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد
30 بررسی نقش ارزشیابی در آموزش اثربخش کارآفرینی نظام آموزش عالی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و هفتمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
31 بررسی نقش نوآوری به عنوان یکی ازبخشهای فرآیند کارآفرینی دررقابت پذیری کشورها (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کارآفرینی و رقابت پذیری
32 بیمه های الکترونیکی راهکاری نوین در صنعت بیمه (دریافت مقاله) همایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری
33 تاثیر فعالیت های بازاریابی رسانه اجتماعی بر پاسخگویی به مشتری با در نظر گرفتن نقش ارزش برند (مطالعه موردی: مشتریان برندهای لوکس لوازم آرایشی – بهداشتی در شهر کرمانشاه) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پیشرفت در مدیریت، کسب و کار تجارت اقتصاد و امور مالی
34 تجاری سازی یک ایده، بررسی طرح روز بستنی دانشگاه رازی کرمانشاه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تجاری سازی فناوری
35 تحلیل شاخص های محیط کسب و کار استان کرمانشاه در چارچوب راهبردهای اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه پایدار استان کرمانشاه
36 تعیین کننده های توسعه فرهنگ کارآفرینی در شهرستان کرمانشاه (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه پایدار استان کرمانشاه
37 توسعه کسب وکارهای کارآفرینانه شناسایی موانع کشاورزی از دیدگاه کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
38 رابطهی خلاقیت و میزان تمایل به کارآفرینی دانشجویان (مورد مطالعه دانشگاه رازی کرمانشاه) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
39 رتبه بندی سطح پایداری محیطی واحدهای کارآفرینانه ی کشاورزی شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
40 سنجش و ارزیابی کیفیت خدمات آموزش کارآفرینی با استفاده از مدل SERVQUAL (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری
41 سیستم اطلاعات جغرافیایی، نیازی استراتژیک در مدیریت بحران زلزله (دریافت مقاله) دومین کنگره تخصصی مدیریت شهری ایران
42 شناسایی عوامل موثر بر شکل گیری شرکت های دانش بنیان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد ، مدیریت و حسابداری
43 کارآفرینی زنان تحصیل کرده، چالش ها و موانع (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
44 کارآفرینی سازمانی (تعاریف، ابعاد و مدل های کارآفرینی سازمانی) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
45 کارکردهای رسانه های اجتماعی در کارآفرینی کسب و کارهای کوچک و خرد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی اندیشه های نوین در مدیریت کسب و کار
46 مدیریت کسب وکار و بازاریابی اسلامی در دیدگاه قرآن و سنت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
47 مطالعه تطبیقی موانع و چالشهای توسعه واحدهای کارآفرینانه کشاورزی استان کرمانشاه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
48 نقش تعدیل کنندگی پویایی محیط در تاثیر نوآوری سبز بر عملکرد شرکت با تاکید بر منابع سازمانی (مطالعه موردی: شرکتهای شیمیایی شرکت شهرکهای صنعتی کرمانشاه) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
49 نقش فرهنگ کارآفرینی در عملکرد شهرداری کرمانشاه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار
50 نقش فرهنگ کارآفرینی در عملکرد شهرداری کرمانشاه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
51 نقش کارآفرینی در تعاونی های روستایی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی پژوهشهای نوین در مطالعات مدیریت،حسابداری و اقتصاد
52 نگاهی به مفاهیم و روشهای آینده نگاری؛ پیش بینی وضعیت جهان در سال 0202 میلادی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد وحسابداری
53 واکاوی پایداری اجتماعی در فعالیت های کارآفرینانه کشاورزی در شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) همایش ملی کارآفرینی و توسعه پایدار