دکتر حمیدرضا خانکه

دکتر حمیدرضا خانکه دانشگاه علوم توانبخشي و سلامت اجتماعي

دکتر حمیدرضا خانکه

Dr. Hamid Reza Khankeh

دانشگاه علوم توانبخشي و سلامت اجتماعي

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Critique of the Information Resources of Disaster Databases in the World (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت در حوادث و بلایا دوره: 7، شماره: 1
2 Ability of the So-called APURO® Air-washing Process to Disinfect Germs Like COVID-۱۹ in the Indoor Air and on Surfaces (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت در حوادث و بلایا دوره: 6، شماره: 4
3 An epidemiological comprehensive study of pre-hospital care of burn in countries: A systematic review (دریافت مقاله) فصلنامه امداد و نجات دوره: 5، شماره: 3
4 An Evaluation of Non-Structural Vulnerabilities of Hospitals Involved in the ۲۰۱۲ East Azerbaijan Earthquake (دریافت مقاله) مجله تروما دوره: 22، شماره: 2
5 An Integrative Review of the Psychosocial Impacts of COVID-۱۹ on Frail Older Adults: Lessons to Be Learned in Pandemics (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت در حوادث و بلایا دوره: 9، شماره: 1
6 Analysis of Geriatric Dignity as an Ethical Component by the ‎Rodgers Evolutionary Approach (دریافت مقاله) مجله بین المللی اخلاق و جامعه دوره: 1، شماره: 2
7 Assessment of Stroke Patients’ Status and Their Transfer Time by Emergency Medical Services to Valiasr Hospital in Arak City, Iran (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت در حوادث و بلایا دوره: 1، شماره: 3
8 آمادگی بیمارستان های استان مازندران در مواجهه با بلایا در سال ۱۳۹۶ (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 28، شماره: 168
9 اثربخشی آموزش مهارت استفاده از وسایل کمک حرکتی بر عزت نفس و خودکارآمدی بیماران مبتلا به سکته مغزی (دریافت مقاله) نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری دوره: 6، شماره: 3
10 اثربخشی مداخله شناختی رفتاری به شیوه گروهی بر میزان استرس پرستاران تازه کار (دریافت مقاله) نشریه پرستاری ایران دوره: 28، شماره: 93
11 ارزشیابی مهارت محدودسازی حرکت ستون فقرات بیماران آسیب دیده ناشی از حوادث ترافیکی در پرستاران عملیاتی اورژانس تهران (دریافت مقاله) نشریه آموزش پرستاری دوره: 7، شماره: 3
12 ارزشیابی مهارت های بالینی کارکنان فوریت های پزشکی مرکز اورژانس شهر تهران در مواجهه با تروما (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 1، شماره: 4
13 اسیدپاشی براساس تجربه قربانیان: بستر، زمینه ها و پیامدها (دریافت مقاله) مجله مسائل اجتماعی ایران دوره: 6، شماره: 2
14 انتخاب مدل برتر مدیریت بحران ناشی از حوادث طبیعی در کشورهای هدف بر اساس مدل تصمیم گیری چند معیاره AHP (دریافت مقاله) مطالعات دفاعی استراتژیک دوره: 15، شماره: 70
15 Barriers Against Providing Home Health Care Delivery to Ventilator-Dependent Patients: A Qualitative Content Analysis (دریافت مقاله) مجله تروما دوره: 22، شماره: 3
16 Challenges of Female Nurses in Disasters: A Qualitative Study (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت در حوادث و بلایا دوره: 2، شماره: 1
17 Clarifying the concept of accountability in nursing: a concept analysis with Walker and Avant’s approach (دریافت مقاله) نشریه مراقبت سرطان دوره: 1، شماره: 4
18 Community Mental Health Preparedness in Disasters: A Qualitative Content Analysis in an Iranian Context (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت در حوادث و بلایا دوره: 2، شماره: 4
19 Community-Based Management Challenges in Disaster Risk Reduction: A Content Analysis in Iran (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت در حوادث و بلایا دوره: 2، شماره: 2
20 Comparing Home-based Pulmonary Rehabilitation Nursing on Fatigue and quality of life in Patients with COPD (دریافت مقاله) مجله علوم پیشرفته زیست پزشکی دوره: 4، شماره: 2
21 Comparing Job Satisfaction of Prehospital and Hospital Emergency Nurses in Mashhad, Iran (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت در حوادث و بلایا دوره: 4، شماره: 1
22 Comparing the Effect of the Two Educational Methods: Competency-Based, and Lecture, on the Knowledge and Performance of Nurses in the Field of Hospital Triage (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت در حوادث و بلایا دوره: 3، شماره: 2
23 Comprehensive Disaster Risk Management Standards for Hospitals (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت در حوادث و بلایا دوره: 8، شماره: 2
24 Concept Analysis of Nursing Negligence (دریافت مقاله) نشریه مرور سیستماتیک در علوم پزشکی دوره: 2، شماره: 1
25 Coordination in Disaster: A Narrative Review (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مطالعات مروری پزشکی دوره: 2، شماره: 2
26 Driver’s Effective Factors in Traffic Accident: A Sequential Explanatory Mixed Methods (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت در حوادث و بلایا دوره: 3، شماره: 1
27 Early Rehabilitation Care for Patients with Traumatic Brain Injury: A Concept Analysis Study (دریافت مقاله) مجله تروما دوره: 25، شماره: 5
28 Early Warning System and Disaster Preparedness in Motahari Hospital (دریافت مقاله) مجله تحقیقات توسعه پرستاری و مامایی دوره: 12، شماره: 2
29 Effect of early warning system on the preparedness of hospitals in emergencies and disasters: A quasi-experimental study (دریافت مقاله) مجله گزارش های پرستاری در عمل بالینی دوره: 1، شماره: 3
30 Effect of Hospital Incident Command System Establishment on the Preparedness Level of Disaster Committee and Nursing Staff of Imam Ali Hospital, Zarand, Iran, ۲۰۱۰ (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت در حوادث و بلایا دوره: 4، شماره: 2
31 Effects Hospital Incident Command System Establishment on Disaster Preparedness of Tehran Hospitals Affiliated to Law Enforcement Staff Under Simulated Conditions (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت در حوادث و بلایا دوره: 3، شماره: 4
32 Effects of Comprehensive Risk Management Program on the Preparedness of Rofeide Rehabilitation Hospital in Disasters and Incidents (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت در حوادث و بلایا دوره: 2، شماره: 4
33 Evaluation of Women’s Reproductive Health Status After the ۲۰۱۷ earthquake in Kermanshah, Iran (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت در حوادث و بلایا دوره: 7، شماره: 4
34 Experience with Limb Trauma: A Thematic Analysis (دریافت مقاله) مجله تروما دوره: 22، شماره: 6
35 Experiences of Encountering Physical Trauma Caused by Traffic Accidents: A Qualitative Study (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت در حوادث و بلایا دوره: 1، شماره: 4
36 Facilitators, Causes and Lesson learnt from Two Bus Incident in Tehran-Qom Highway: A Case Study in Iran (دریافت مقاله) مجله تروما دوره: 23، شماره: 6
37 Health Needs of Older Adults After Natural Disasters: A Systematic Literature Review (دریافت مقاله) مجله تروما دوره: 23، شماره: 4
38 Health Newfound Technologies and Future Perspective: Opportunities and Challenges (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ و ارتقای سلامت دوره: 6، شماره: 3
39 Health Sector Coordination in Disasters: Barriers & Facilitators (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت در حوادث و بلایا دوره: 1، شماره: 4
40 Health sector’s flood response plan: A comprehensive review (دریافت مقاله) مجله مدیریت و مهندسی بهداشت محیط دوره: 8، شماره: 3
41 Health Services Vulnerability During the Ebola Outbreak: A Qualitative Report (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت در حوادث و بلایا دوره: 2، شماره: 4
42 Health System Response and Management: Lessons Learned From Iran's ۲۰۱۹ Floods (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت در حوادث و بلایا دوره: 5، شماره: 4
43 Historical Research on Disaster Management Legislation in Iran Before Islamic Revolution (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت در حوادث و بلایا دوره: 1، شماره: 4
44 Identifying and Explaining the Factors Affecting the Social Participation of the Iranian People in Natural Disasters (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت در حوادث و بلایا دوره: 4، شماره: 4
45 Identifying Challenges of Providing Care for Trauma Patients; A Concurrent Mixed Methods Study (دریافت مقاله) مجله تروما دوره: 26، شماره: 1
46 Implication of Mauk Nursing Intervention Model on Coping Strategies of Stroke Survivors (دریافت مقاله) مجله توانبخشی ایرانیان دوره: 13، شماره: 2
47 Implication of Mauk Nursing Rehabilitation Model on Adjustment of Stroke Patients (دریافت مقاله) مجله توانبخشی ایرانیان دوره: 12، شماره: 4
48 International Agreements on Disaster Risk Management Based on World Conferences, Successful or Not: A Review Study (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت در حوادث و بلایا دوره: 6، شماره: 1
49 Investigating Hospital Preparedness in Ardabil Province Against Unexpected Accidents (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت در حوادث و بلایا دوره: 4، شماره: 3
50 Investigating the Prevalence, Severity, and Nature of Adverse Events in an Inpatient Rehabilitation Hospital (دریافت مقاله) مجله توانبخشی ایرانیان دوره: 21، شماره: 2
51 Kermanshah Health Care Services: A Lesson Learned From Iran’s Recent Earthquake (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت در حوادث و بلایا دوره: 3، شماره: 4
52 Lesson Learned from the Epidemic of Covid-۱۹ in Iran: Challenges and Opportunities (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ و ارتقای سلامت دوره: 6، شماره: 4
53 Life Changes of the Elderly After Earthquake: A Qualitative Study in Iran (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت در حوادث و بلایا دوره: 6، شماره: 1
54 Long-term Consequences of the Psychological Distress in Iranian Emergency Medical Personnel: A Qualitative Research (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت در حوادث و بلایا دوره: 8، شماره: 1
55 Moral Distress in Pre-hospital Emergency Technicians: A Cross-sectional Study in Iran (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت در حوادث و بلایا دوره: 8، شماره: 4
56 Multidisciplinary Approach for Early Rehabilitation of Multiple Trauma Patients (دریافت مقاله) مجله تروما دوره: 27، شماره: 2
57 Non-structural and Functional Vulnerability of Rehabilitation Centers of Tehran Welfare Organization in Disaster (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت در حوادث و بلایا دوره: 1، شماره: 3
58 Nursing Consultation on Anxiety of Patient's Family in Cardiac Surgery Intensive Care Unit (دریافت مقاله) مجله تحقیقات توسعه پرستاری و مامایی دوره: 12، شماره: 3
59 Optimizing care strategies for patients with trauma emergencies: a qualitative study (دریافت مقاله) مجله تروما دوره: 26، شماره: 3
60 Organization and Preparedness of Emergency and Disaster Medical Response Teams: Obstacles and Challenges (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت در حوادث و بلایا دوره: 5، شماره: 4
61 Patients’ Experiences with the Degenerative Process of Cancer: A Content-analysis Study in Iran (دریافت مقاله) مجله سرطان خاورمیانه دوره: 10، شماره: 3
62 Perception From Barrier and Facilitator for Providing of Early Rehabilitation Care for RTI Victims (دریافت مقاله) مجله تروما دوره: 20، شماره: 3
63 Post Stroke Life in Iranian People: Used and Recommended Strategies (دریافت مقاله) مجله توانبخشی ایرانیان دوره: 7، شماره: 1
64 Presenting a Model for Telemedicine in Earthquake for Iran (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت در حوادث و بلایا دوره: 4، شماره: 3
65 Proposed Solutions to Implement the Priorities of the Sendai Framework to Reduce the Risk of Accidents: A Policy Brief (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت در حوادث و بلایا دوره: 6، شماره: 1
66 Psychometric Properties of the Persian Version of Readiness for Events With Psychological Emergencies Assessment Tool (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت در حوادث و بلایا دوره: 2، شماره: 4
67 Psychosocial Rehabilitation: Some Lessons Learned From Natural Disaster in Iran (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت در حوادث و بلایا دوره: 1، شماره: 2
68 Research Paper: Communicable Diseases Surveillance System in Iran: Strengths and Weaknesses ۳۰ Years Following its Implementation (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت در حوادث و بلایا دوره: 5، شماره: 1
69 Review Paper: Indicators of Life Recovery after Disasters and Emergencies (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت در حوادث و بلایا دوره: 1، شماره: 3
70 Study of Zanjan Rehabilitation Preparedness in Unexpected Disasters in ۲۰۰۹ (دریافت مقاله) فصلنامه امداد و نجات دوره: 1، شماره: 4
71 The Complexity of Relationship between the Physical Environment and Residents' Walking in Tehran, Iran: A Qualitative S tudy (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 11، شماره: 4
72 The effect of earthquake preparedness training to male high school students on families (دریافت مقاله) فصلنامه امداد و نجات دوره: 5، شماره: 3
73 The Effect of Risk Reduction Intervention on Earthquake Disaster Preparedness of the Elderly People (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت در حوادث و بلایا دوره: 1، شماره: 2
74 The Effect of Teaching Principles of Hospital Preparedness According to the National Program on Preparedness of Shahid Motahari Burns Hospital of Tehran in Response to Disasters (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت در حوادث و بلایا دوره: 2، شماره: 1
75 The Effect of the Implementation of the National Program for Hospital Preparedness on the Readiness of Nurses Under Simulated Conditions of Incidents and Disasters (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت در حوادث و بلایا دوره: 2، شماره: 1
76 The Effects of Implementing and Activating the Early Warning System on the Preparedness of Sari Imam Khomeini Hospital (RH) in Disasters and Incidents (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت در حوادث و بلایا دوره: 2، شماره: 1
77 The Evaluation of Marital Adjustment of the Addicts in Isfahan NA Groups and Their Couples (دریافت مقاله) مجله توانبخشی ایرانیان دوره: 10، شماره: 2
78 The Impact of Chronic Low Back Pain on Daily Occupations: A Qualitative Study in Iranian Context (دریافت مقاله) مجله توانبخشی ایرانیان دوره: 14، شماره: 1
79 The Informal Caregivers’ Viewpoint About Care Inhibitors for Community-Dwelling Elderly in an Iranian Context: A Qualitative Study (دریافت مقاله) مجله توانبخشی ایرانیان دوره: 14، شماره: 3
80 The Necessity to Establish Health, Safety and Environment Management Major at the University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت در حوادث و بلایا دوره: 4، شماره: 3
81 The Quality of Life in Caregivers of Acute and Chronic Patients with Schizophrenia (دریافت مقاله) مجله تمرین در روانشناسی بالینی دوره: 1، شماره: 3
82 The Social Vulnerability of Older People to Natural Disasters: An Integrative Review (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت در حوادث و بلایا دوره: 4، شماره: 1
83 The study of affiliated hospitals preparedness to University of Welfare and Rehabilitation Sciences for unexpected disasters in ۲۰۱۱ (دریافت مقاله) فصلنامه امداد و نجات دوره: 4، شماره: 3
84 Traffic Accidents and Health of the Driver (دریافت مقاله) مجله تروما دوره: 23، شماره: 2
85 Validation of Factors Affecting Disasters Risk Management in Iranian Hospitals (دریافت مقاله) مجله تروما دوره: 24، شماره: 5
86 Wrong Belief of Emergency Delay: A Qualitative Content Analysis in Iranian Context (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت در حوادث و بلایا دوره: 5، شماره: 4
87 بررسی تاثیر آموزش به روش شبیه سازی شده بر میزان آمادگی پرستاران در انجام تریاژ حوادث (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 2، شماره: 4
88 بررسی تاثیر آموزش مهارت های تاب آوری بر تغییر نگرش نسبت به مواد مخدر در دانش آموزان مقطع راهنمایی شهر خرم آباد (دریافت مقاله) نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری دوره: 2، شماره: 3
89 بررسی تاثیر آموزش مهارت های تاب آوری برسطح اعتیاد پذیری نسبت به مواد مخدردرمیان دانش آموزان مقطع راهنمایی شهر خرم آباد (دریافت مقاله) مجله پژوهش پرستاری ایران دوره: 11، شماره: 2
90 بررسی تاثیر آموزش هوش هیجانی برتعارض شغلی پرستاران (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 1، شماره: 1
91 بررسی تاثیر طب فشاری بر درد و خستگی افراد مبتلا به نارسایی قلبی مزمن (دریافت مقاله) فصلنامه پرستاری قلب و عروق دوره: 3، شماره: 4
92 بررسی تاثیر مراقبت پرستاری در منزل بر عوارض ناشی از بی حرکتی در سیستم عضلانی اسکلتی بیماران مبتلا به سکته مغزی بستری در منزل در شهرستان سمنان ۸۲-۱۳۸۱ (دریافت مقاله) فصلنامه آرشیو توانبخشی دوره: 5، شماره: 4
93 بررسی تاثیر مشاوره پرستاری بر رضایتمندی خانواده بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه جراحی قلب (دریافت مقاله) نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری دوره: 2، شماره: 1
94 بررسی تاثیر مشاوره پرستاری براضطراب ورضایت مندی خانواده بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه جراحی قلب (دریافت مقاله) نشریه روان پرستاری دوره: 4، شماره: 2
95 تاثیر اقدامات مداخل هایی کاهش خطر بر آمادگی های ارتباطی، حین پاسخ به بحران زلزله و ریکاوری بعد از وقوع زلزله در سالمندان (دریافت مقاله) نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری دوره: 3، شماره: 1
96 تاثیر برنامه آمادگی مقابله با بلایا بر میزان آمادگی پرسنل پرستاری برای پاسخ به بلایای طبیعی احتمالی (دریافت مقاله) نشریه پرستاری ایران دوره: 24، شماره: 73
97 تاثیر برنامه توانبخشی بر حجم ادم و درد دست بعداز ماستکتومی (دریافت مقاله) نشریه پرستاری ایران دوره: 24، شماره: 70
98 تاثیر برنامه ورزشی بر شدت درد اسکلتی - عضلانی بیماران ضایعات نخاعی پاراپلژی (دریافت مقاله) نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری دوره: 2، شماره: 2
99 تاثیر برنامه ی ورزشی بر شدت درد احشایی بیماران ضایعات نخاعی پاراپلژی (دریافت مقاله) مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا دوره: 25، شماره: 3
100 تاثیر برنامه ی ورزشی بر شدت درد احشایی بیماران ضایعات نخاعی پاراپلژی (دریافت مقاله) مجله مراقبت و سلامت در اتاق عمل ابن سینا دوره: 25، شماره: 3
101 تاثیر به کارگیری روش منتورشیپ بر میزان استرس دانشجویان پرستاری (دریافت مقاله) نشریه آموزش پرستاری دوره: 6، شماره: 3
102 تاثیر پرستاری از راه دور بر میزان اضطراب و کیفیت زندگی بیماران ترخیص شده مبتلا به کووید-۱۹ (دریافت مقاله) نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری دوره: 9، شماره: 3
103 تاثیر توانبخشی ریوی مبتنی بر منزل بر فعالیت روزمره زندگی مبتلایان به بیماری انسدادی مزمن ریه (دریافت مقاله) مجله مراقبت مبتنی بر شواهد دوره: 4، شماره: 4
104 تاثیر توانبخشی مبتنی برمنزل بر میزان ادم لنفاوی و فعالیت روزانه دست در زنان بعد از ماستکتومی مراجعه کننده به مرکز بیماری های پستان جهاددانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران درسال 1388 (دریافت مقاله) فصلنامه بیماری های پستان دوره: 3، شماره: 3
105 تاثیر تور آشناسازی چند رسانه ای بر اضطراب بیماران مبتلا به سرطان تیروئید کاندیدید تراپی (دریافت مقاله) نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری دوره: 4، شماره: 4
106 تاثیر شعردرمانی گروهی بر افسردگی سالمندان مقیم در سرای سالمندان شهر اراک (دریافت مقاله) نشریه روان پرستاری دوره: 1، شماره: 1
107 تاثیر فشاردرمانی بر شدت درد و سفتی زانو در سالمندان مبتلا به استئوآرتریت: یک مطالعه کارآزمایی بالینی (دریافت مقاله) نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری دوره: 2، شماره: 2
108 تاثیر کاربرد مدل مدیریت بحران مبتنی بر هماهنگی، بر میزان آمادگی بیمارستانی در بیمارستان شهید رجایی شیراز (دریافت مقاله) مجله پژوهش پرستاری ایران دوره: 8، شماره: 2
109 تاثیر کاربرد مدل مراقبت مشارکتی بر کیفیت خواب بیماران تحت عمل جراحی پیوند عروق کرونر (دریافت مقاله) نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری دوره: 1، شماره: 4
110 تاثیر ماساژ به روش استروک سطحی پشت بر اضطراب سالمندان (دریافت مقاله) فصلنامه آرشیو توانبخشی دوره: 8، شماره: 4
111 تاثیر ماساژ پشت به روش Slow-stroke بر پرفشاری خون سالمندان (دریافت مقاله) نشریه پرستاری ایران دوره: 21، شماره: 54
112 تاثیر مراقبت پیگیر بر کیفیت زندگی بیماران اسکیزوفرنیک ترخیص شده از بیمارستان سینا همدان (دریافت مقاله) مجله پژوهش پرستاری ایران دوره: 4، شماره: 15
113 تاثیر مراقبت در منزل در پیشگیری از بستری مجدد مددجویان اسکیزوفرنیک حاد (دریافت مقاله) مجله پژوهش پرستاری ایران دوره: 4، شماره: 14
114 تاثیر ورزش تای چی چوآن بر میزان افسردگی زنان سالمند (دریافت مقاله) نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری دوره: 2، شماره: 2
115 تاثیر ورزش تای چی چوان بر میزان اضطراب زنان سالمند (دریافت مقاله) فصلنامه پرستاری ، مامایی و پیراپزشکی دوره: 3، شماره: 4
116 تببین راهکارهای ارتقای مدیریت خطر حوادث و بلایا در بیمارستان های نظامی (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 24، شماره: 1
117 تبیین پیامدهای خلاقیت در پرستاران بالینی: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 4، شماره: 1
118 تبیین عوامل موثر بر پذیرش و سازگاری با ضایعه نخاعی: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه آرشیو توانبخشی دوره: 19، شماره: 4
119 تبیین معضلات اخلاقی کاردرمانگران در حیطه سلامت روان (دریافت مقاله) فصلنامه آرشیو توانبخشی دوره: 14، شماره: 4
120 تجزیه و تحلیل مفهوم هندلینگ کاردرمانی در کودکان فلج مغزی: یک مطالعه هیبرید (دریافت مقاله) فصلنامه آرشیو توانبخشی دوره: 16، شماره: 2
121 توسعه استانداردهای اعتباربخشی مدیریت خطر حوادث و بلایا: راهکاری برای ارتقای آمادگی بیمارستان ها- سرمقاله (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 20، شماره: 6
122 تهیه و رواسازی کتابچه آموزشی برای بهبود عملکرد آکیوپیشن مراقبان اصلی افراد مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس (دریافت مقاله) فصلنامه آرشیو توانبخشی دوره: 21، شماره: 3
123 خدمات پیش بیمارستانی با تاکید بر حوادث ترافیکی: مروری بر کشور های توسعه یافته و در حال توسعه (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 2، شماره: 2
124 دیابت زود گذر نوزادان (دریافت مقاله) نشریه پرستاری ایران دوره: 8، شماره: 8
125 سیری از خانه تا جامعه با چالشهای هندلینگ در کودکان مبتلا به فلج مغزی: تحلیل محتوی کیفی (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 9، شماره: 7
126 عوامل تسهیل کننده و موانع ارائه خدمات سلامتی در زمان وقوع بلایای طبیعی (دریافت مقاله) فصلنامه آرشیو توانبخشی دوره: 6، شماره: 1
127 عوامل مؤثر بر نقش مراقبتی والدین کودکان مبتلا به فلج مغزی (دریافت مقاله) مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا دوره: 27، شماره: 1
128 عوامل موثر بر نقش مراقبتی والدین کودکان مبتلا به فلج مغزی (دریافت مقاله) مجله مراقبت و سلامت در اتاق عمل ابن سینا دوره: 27، شماره: 1
129 مدیریت ارائه خدمات سلامتی در زمان وقوع بلایای طبیعی (دریافت مقاله) فصلنامه آرشیو توانبخشی دوره: 7، شماره: 2
130 مدیریت حوزه سلامت در بلایای طبیعی با تاکید بر توانبخشی (دریافت مقاله) فصلنامه آرشیو توانبخشی دوره: 9، شماره: 2
131 مدیریت خطر حوادث و بلایا در بیمارستان های ایران: چالش ها و راهکارها (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 24، شماره: 3
132 مشارکت پذیری یا مشارکت گریزی مردم و برنامه ریزان؟ پژوهشی کیفی در محیط برنامه ریزی شهری ایران (دریافت مقاله) نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی دوره: 24، شماره: 2
133 مطالعه مروری: جنبه های مرتبط با تاب آوری در افراد با ضایعه نخاعی (دریافت مقاله) فصلنامه آرشیو توانبخشی دوره: 17، شماره: 4
134 مقایسه تاثیر تحریکات حسی توسط اعضای خانواده و پرستاران بر سطح هوشیاری بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه (دریافت مقاله) مجله مراقبت مبتنی بر شواهد دوره: 2، شماره: 4
135 مقایسه تحمل پریشانی و استرس شغلی پرستاران شاغل در بخش سوانح و حوادث با پرستاران شاغل در داخل بیمارستان (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 65، شماره: 2
136 مقایسه تصویر بدنی معلولین ورزشکار با معلولین و غیرمعلولین (دریافت مقاله) فصلنامه آرشیو توانبخشی دوره: 10، شماره: 4
137 نیازهای اطلاعاتی بیماران قلبی عروقی طی فرآیند جستجوی اطلاعات سلامت: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) نشریه آموزش پرستاری دوره: 2، شماره: 4
138 نیازهای توانبخشی بیماران با ناتوانی جسمی ناشی از حوادث ترافیکی برای بازگشت به جامعه: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری دوره: 1، شماره: 1
139 وضعیت ارائه خدمات سلامتی در زمان وقوع بلایای طبیعی: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) نشریه پرستاری ایران دوره: 20، شماره: 51
140 ویژگی های «جامعه سالم» بر اساس تجارب و ادراکات شهروندان تهرانی (دریافت مقاله) فصلنامه رفاه اجتماعی دوره: 15، شماره: 56
141 ویژگی های روان سنجی ابزارهای ارزیابی فعالیت های روزانه زندگی در بیماران مبتلابه بیماری های مزمن انسدادی ریه: مرور نظام مند (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 4، شماره: 2
142 هماکارها؛ پنجره ای باز به دنیای مراقبت از کودکان فلج مغزی (دریافت مقاله) فصلنامه آرشیو توانبخشی دوره: 14، شماره: 6
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب پذیری اجتماعی و سالمندی در حوادث و بلایای طبیعی: مرور سیستماتیک (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
2 آمادگی روانی پرستاران: ضرورتی انکار ناپذیر در آمادگی بلایا (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
3 ارائه مدل مدیریت تخلیه و توزیع مصدومین بلایا در ایران (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
4 ارزیابی آمادگی روانی بیمارستان های کشور در حوادث و بلایا (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
5 استمرار آموزش پرستاران برای بلایا در محیط شبیه سازی شده: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
6 Factors affecting the implementation of early rehabilitation care in patients with Traumatic brain injury: A multidisciplinary perspective (دریافت مقاله) هفتمین همایش سالیانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان
7 Priority of barriers and facilitators of coordination in disasters (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
8 Professional Identity Constructs of Iranian Medical social workers (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت
9 Professional Identity Image of Iranian Medical social workers (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم اجتماعی و علوم انسانی
10 Professional Pain in Iranian Hospital Social Workers (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی،حقوق و فرهنگ عامه
11 بررسی تاثیر اجرای استانداردهای اعتباربخشی مدیریت خطر حوادث و بلایا بر ارتقاء تاب آوری بیمارستانها (دریافت مقاله) اولین رویداد مدیریت بحران ایران قوی ۱۴۰۱
12 بررسی تاثیر استقرار و فعال سازی سامانه هشدار زودهنگام توسط پرستاران بر میزان آمادگی بیمارستان امام خمینی(ره) شهرستان ساری در مقابل حوادث و بلایا (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
13 بررسی مقایسه ای ابزارهای آمادگی بیمارستانی در حوادث و بلایا: چالش ها و راهکارها (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
14 بررسی نیاز به برنامه آمادگی عمل یاتی پاسخ به حوادث شیمیایی در مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی کشور ۱۳۹۹ (دریافت مقاله) اولین رویداد مدیریت بحران ایران قوی ۱۴۰۱
15 بررسی وضعیت آمادگی بیمارستان سوانح و سوختگی شهید مطهری تهران در مقابل حوادث و بلایا با استفاده از ابزار استاندارد: یک مطالعه موردی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
16 بیمارستان های مبتنی بر بلایا: مفهوم و کاربرد آن (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
17 تاثیر محیط بر پیاده روی: یک چارچوب مفهومی (دریافت مقاله) چهارمین مجمع توسعه فناوری و کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران(Ircivil2019)
18 تبیین تجارب زنان بعد از حوادث و بلایا در جامعه ایران (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
19 تبیین فرآیند بازگشت به جامعه پس از حوادث و بلایا (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
20 تبیین فرآیند رویارویی پرستاران با بلایای طبیعی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
21 تبیین فرآیند مراقبت توانبخشی در مصدومین با ترومای متعدد ناشی از حوادث ترافیکی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
22 تبیین فرآیند و طراحی مدل ایمنی صدمات ناشی از آتش سوزی درساکنین ساختمانهای مسکونی (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
23 تبیین مدل ارائه خدمات توانبخشی فیزیکی در بلایای طبیعی ایران (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
24 تجربه پیاده روی: یک مرور انتقادی مطالعات کیفی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
25 توسعه اقتصادی اجتماعی و تغییرات اقلیمی در ایران (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
26 چالش های پرستاران زن در بلایا: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
27 سازمانهای متولی ارائه خدمات اورژانس پیش بیمارستانی: نقاط قوت و ضعف (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
28 سنجش میزان تاب آوری محلات شهر تهران در برابر بلایا و حوادث (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
29 شخصیت های برجسته درصحنه بلایا: فرصت یا تهدید (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
30 صلاحیت و شاخص های آمادگی پرسنل فوریت های پزشکی در حوادث و بلایا: یک مطالعه مروری (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
31 طراحی استانداردهای اعتباربخشی ملی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
32 طراحی استانداردهای بیمارستانهای ایمن در حوادث و بلایا (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
33 طراحی الگوی مدیریت خطر حوادث و بلایا برای بیمارستان های ایران (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
34 طراحی مدل ارزشیابی مدیریت خطر حوادث و بلایا در بیمارستان ها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات مدیریت
35 طراحی مدل ارزشیابی مدیریت خطر حوادث و بلایا در بیمارستان ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی با رویکرد مقاوم‌سازی(تاب‌آوری/ایمنی) بیمارستانی
36 طراحی مدل ارزشیابی مدیریت خطر حوادث و بلایا در بیمارستانها (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
37 طراحی مدل بازگشت به زندگی در سالمندان پس از زلزله (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
38 طراحی مدل بومی تیمهای پاسخ پزشکی در حوادث و بلایا (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
39 طراحی مدل بومی زنجیره فرماندهی نظام سلامت در بلایا و فوریتها در ایران (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
40 طراحی مدل معرف مراکز پاسخگویی امدادی در حوادث و فوریتها و استخراج راهکارهای اصلاحی در ایران (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
41 طراحی و اعتباریابی ابزار ارزشیابی آمادگی عملکردی بیمارستانی درمواجهه با حوادث و بلایای طبیعی (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
42 طراحی واعتبار یابی ابزار جامع ارزشیابی تمرینهای حوزه سلامت درحوادث وبلایا (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
43 علل آسیب پذیری افراد دارای معلولیت در بلایا (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
44 عوامل تسهیل کننده و موانع ارایه خدمات سلامتی در زمان وقوع بلایای طبیعی : یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) همایش سراسری راهکارهای ارتقاء مدیریت بحران در حوادث و سوانح غیرمترقبه
45 فرایند فعال سازی مرکز هدایت عملیات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
46 کاربرد چارچوب اسپنسر برای سنجش کیفیت تحقیقات کیفی در طراحی شهری (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
47 لزوم توجه به خدمات بهداشت باروری در بلایا (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی سلامت زنان
48 مداخله مقامات ارشد درصحنه حوادث و بلایا: فرصت یا تهدید یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
49 مدیریت ارایه خدمات سلامتی در زمان وقوع بلایای طبیعی : یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه
50 مدیریت بحران سیل در ایران: یک مطالعه مروری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پیشگیری از غرق شدگی
51 مدیریت خدمات سلامتی در بلایای طبیعی: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) همایش سراسری راهکارهای ارتقاء مدیریت بحران در حوادث و سوانح غیرمترقبه
52 مدیریت منابع در زمان مدیریت خطر حوادث و بلایا در ایران: یک مطالعه کیفی جهت استفاده از درس آموخته های مدیریت بلایا در ایران (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
53 مروری بر الگوهای موجود تیم های امداد پزشکی در حوادث و بلایا (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
54 مروری بر تاثیرات گردوغبار بر ابتلا و مرگ ومیر ناشی از بیماری های قلبی عروقی و تنفسی (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
55 مروری براثرات سلامتی مهاجرت ناشی از تغییرات اقلیم (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
56 موانع و چالشهای مربوط به مراقبت استاندارد از مصدومین حوادث ترافیکی در ایران (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
57 موانع هماهنگی در پاسخ گویی به بلایا: یک مطالعه مروری (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
58 مهارتهای حرفه ای ضروری برای ماماها در بلایا: یک مطالعه کیفی طراحی واعتبار یابی ابزارسنجش آسیب پذیری اجتماعی سالمندان در بلایای طبیعی (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
59 وضعیت ارایه خدمات سلامتی در زمان وقوع بلایای طبیعی : یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه
60 یک چالش بزرگ در برآورد نیازهای پاسخ به بلایا: اعلام نیاز کاذب: یک مطالعه کیفی جهت استفاده از درس آموخته های مدیریت بلایا در بلایای اخیر در ایران (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا