دکتر ایرج عبدالهی

دکتر ایرج عبدالهی دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.

دکتر ایرج عبدالهی

Dr. Iraj Abdollahi

دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.