دکتر فاطمه زارع زاده

دکتر فاطمه زارع زاده دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.

دکتر فاطمه زارع زاده

Dr. Fatemeh Zarezadeh

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.