دکتر بیژن عبدالهی

دکتر بیژن عبدالهی استاد دانشگاه خوارزمی

دکتر بیژن عبدالهی

Dr. Bijan Abdollahi

استاد دانشگاه خوارزمی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 The study of relationship between entrepreneurial leadership behaviors and psychological empowerment of employees in higher education centers of Red Crescent society of the Islamic Republic of Iran (دریافت مقاله) فصلنامه امداد و نجات دوره: 6، شماره: 4
2 Accountability of the Iran’s Universities to the Labor Market from the Perspective of Higher Education Experts (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ و ارتقای سلامت دوره: 6، شماره: 2
3 Analysis of the Indicators, Components, and Dimensions of the Effectiveness Model of Executive Coaching in the Red Crescent Society of the Islamic Republic of Iran (دریافت مقاله) فصلنامه امداد و نجات دوره: 15، شماره: 1
4 آسیب شناسی آیین نامه واگذاری اختیارات برنامه ریزی درسی به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی(1395) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 14، شماره: 49
5 آسیب شناسی برنامه معلم پژوهنده در آموزش و پرورش ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 10، شماره: 2
6 ابعاد و نشانگرهای ویژگی های پیروان در سازمان های آموزشی از منظر قرآن کریم (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام دوره: 9، شماره: 17
7 ارائه الگوی حقوق شهروندی درسازمان های دولتی ایران (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 15، شماره: 55
8 ارائه چارچوبی برای مدیریت منابع انسانی گیگ در کسب و کارهای پلتفرمی (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 11، شماره: 1
9 ارزش یابی کیفیت درون داد های رشته مدیریت آموزشی در دوره کارشناسی ارشد (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 17، شماره: 6
10 ارزشیابی کیفیت برون دادها و پیامدهای دانش آموختگان کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 3، شماره: 5
11 ارزیابی کیفیت ابعاد فردی، اقتصادی، اجتماعی و علمی دانش آموختگان کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 1، شماره: 2
12 ارزیابی و اعتباریابی الگوی توسعه برنامه ریزی راهبردهای منابع انسانی ریسک محور (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 11، شماره: 41
13 اعتباریابی مدل ارزشیابی آموزشی تحقق انتظارات (ROE) (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه استعداد دوره: 2، شماره: 2
14 الگوی راهبردهای سه گانه بین المللی شدن دانشگاه های منتخب دولتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 14، شماره: 50
15 اولویت بندی تفسیرگرایانه افول شایستگی منابع انسانی براساس وجود لایه های قدرت ساختاری هژمونیک: فرایند تحلیل (IRP) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 13، شماره: 3
16 اولویت بندی تفسیرگرایانه افول شایستگی منابع انسانی براساس وجود لایه های قدرت ساختاری هژمونیک: فرایند تحلیل (IRP) (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 13، شماره: 3
17 Designing the Accreditation Model of Applied Science Higher Education Institutions in Tehran (دریافت مقاله) فصلنامه امداد و نجات دوره: 15، شماره: 4
18 Environmental Knowledge of and Training Methods for Physicians and Nurses of ParseJonoubi Company Iran (دریافت مقاله) مجله گام های توسعه در آموزش پزشکی دوره: 13، شماره: 1
19 Identifying Dimensions and Elements of Accountability of Universities to the Labor Market (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ و ارتقای سلامت دوره: 6، شماره: 1
20 Perception of Psychological Ownership among Employees of Bank of Industry and Mine: A Qualitative Study (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم رفتاری دوره: 13، شماره: 2
21 Philosophical foundations of quantum theory and its impact on the organization (دریافت مقاله) مجله مطالعات اکتشافی در حقوق و مدیریت دوره: 4، شماره: 1
22 The Relationship between Organizational Commitment and Socialization among staff of both Volunteers and Youth Organizations in Red Crescent Society of Iran (دریافت مقاله) فصلنامه امداد و نجات دوره: 6، شماره: 1
23 بررسی رابطه بین آموزش کارآفرینانه معلم (اهداف، محتوا، ضرورت، شیوه و محیط آموزشی) با روحیه کارآفرینانه دانش آموزان متوسطه شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 11، شماره: 1
24 بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و مراحل مسیر شغلی (کارکنان سازمان ذوب آهن اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 5، شماره: 12
25 بررسی رابطه بین هوش هیجانی و کیفیت کاری کارمندان دانشگاه جندی شاپور اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 5، شماره: 15
26 بررسی رابطه توسعه استعداد معلمان با اثربخشی مدارس متوسطه استان بوشهر (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 15، شماره: 4
27 بررسی رابطه شرایط سازمانی و راهبرد های مدیریتی با توانمند سازی مدیران مدارس (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 8، شماره: 2
28 بررسی روابط ساختاری بین مدیریت دانش با کارآفرینی دانشجویان با نقش میانجی فرهنگ سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دانشگاهی دوره: 1، شماره: 2
29 بررسی عملکرد مدیران کتابخانه های دانشگاهی و تاثیر آن بر رضایت شغلی کتابداران (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 8، شماره: 29
30 بررسی عوامل موثر بر میزان روایی نتایج ارزشیابی دانشجو از استاد: پژوهشی آمیخته (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 5، شماره: 9
31 بررسی مقایسه ای میزان همگرایی دانشگاه های جامع ایرانی با الگوی شایستگی اعضای هیات علمی دانشگاه کلاس جهانی (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری آموزشی کاربردی دوره: 4، شماره: 1
32 بررسی موانع اجرای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش با استفاده از روش فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش پژوهی دوره: 6، شماره: 24
33 بررسی و تبیین پیشایندهای رشد حرفه ای همکارانه در سازمان های آموزشی (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 9، شماره: 35
34 بررسی و خوشه بندی موضوعی پژوهش های حوزه مدیریت آموزشی در نشریات ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 11، شماره: 3
35 تاثیر مدیریت آموزش مبتنی بر راهبردهای علوم اعصاب تربیتی در بهبود یادگیری دانشجویان (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 9، شماره: 2
36 تاملی بر ویژگی های معلمان مبتلا به فلات شغلی: یافته های یک مرور نظام مند (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 14، شماره: 1
37 تبیین الگوی ماندگاری اعضای هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور - مطالعه کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ و ارتقای سلامت دوره: 5، شماره: 2
38 تبیین عوامل بهروزی سازمانی در دانشگاه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 13، شماره: 2
39 تحلیل اکتشافی نقش مدیران مدارس درتشکیل و تثبیت گروه های رشد حرفه ای مبتنی بر همکاری معلمان (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 13، شماره: 3
40 تحلیلی بر ماموریت ها و اهداف، محتوا؛ ابزارها و کارکردهای مراکز بالندگی اعضای هیئت علمی در دانشگاه های کلاس جهانی: مقایسه ای تطبیقی (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 15، شماره: 4
41 تدوین و اعتباریابی مدل غنی سازی شغلی اعضای هیئت علمی: یافته های یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 33، شماره: 4
42 توسعه منابع انسانی با روش ارشادی (منتورینگ): مطالعه موردی شرکت مدیریت شبکه برق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی دوره: 6، شماره: 3
43 جایگاه مطالعات آموزش پزشکی پژوهشگران ایرانی در بین تحقیقات آموزشی نمایه شده در پایگاه علمی وب آو ساینس (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 19، شماره: 82
44 چارچوب ارزش آفرینی مدیریت منابع انسانی در پلتفرم های حمل ونقل (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 11، شماره: 3
45 رابطه بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی با در نظر گرفتن نقش واسطه ای تعهد سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 7، شماره: 25
46 رابطه مولفه های عدالت سازمانی با تعهد سازمانی در معلمان دوره ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 10، شماره: 2
47 رابطه هوش معنوی و خودکنترلی میان دانشجویان دانشگاههای تهران و شهید بهشتی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی دوره: 2، شماره: 5
48 رهبری یادگیری غیر رسمی معلمان در مدرسه: تدوین و اعتباریابی الگوی نشانگان و ابعاد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 12، شماره: 1
49 سازه‌پردازی استعداد در سازمان‌های دولتی ایران با استفاده از روش شبکه خزانه (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 31، شماره: 2
50 سبک رهبری تحول گرا و مدیریت سرمایه فکری در پلیس مهاجرت و گذرنامه ج.ا.ا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 10، شماره: 3
51 شناسایی ابعاد و نشانگرهای مدل شایستگی مدرسان صنعت دریایی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 8، شماره: 4
52 شناسایی ابعاد، مولفه ها و نشانگرهای شاگردپروری اعضای هیئت علمی در دانشگاه ها (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ و ارتقای سلامت دوره: 7، شماره: 2
53 شناسایی شایستگی های توسعه حرفه ای اعضای هیئت علمی تازه استخدام شده دانشگاه های دولتی شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 15، شماره: 52
54 شناسایی عوامل علی موثر بر پاسخگویی و بهره وری دانشگاه ‎های غیردولتی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 9، شماره: 33
55 شناسایی عوامل موثر بر تمایل کارکنان به بیان مخالفت سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 10، شماره: 38
56 شناسایی فرهنگ سازمانی جمعیت هلال احمر بر اساس مدل کا مرون و کوئین (دریافت مقاله) فصلنامه امداد و نجات دوره: 8، شماره: 1
57 شناسایی و اعتبارسنجی پیشایندها، پیامدها و موانع رهبری آموزشی بینش مند در مدارس ابتدایی؛ پژوهشی آمیخته (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 18، شماره: 3
58 شناسایی و اعتبارسنجی نشانگان و ابعاد هشیاری سازمانی در آموزش عالی (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 7، شماره: 14
59 شناسایی و بررسی وضعیت زیرساخت های موثر پیاده سازی مدیریت دانش در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم (دریافت مقاله) فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی دوره: 12، شماره: 3
60 شناسایی و دسته بندی ریسک های منابع انسانی براساس جهت گیری راهبردی سازمان و گروه های کارکنان در شرکتهای برتر تولیدی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 30، شماره: 101
61 طراحی الگوی تربیت مدیران مدارس (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 15، شماره: 1
62 طراحی الگوی جوسازمانی متعالی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دوره: 10، شماره: 40
63 طراحی الگوی چابکی سازمانی دانشگاه های دولتی شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 12، شماره: 2
64 طراحی الگوی ساختاری هشیاری سازمانی: پژوهشی آمیخته (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 6، شماره: 3
65 طراحی الگوی سازمان مربی گرا با رویکرد پرورش سرمایه انسانی برای دانشگاه ها با تکنیک مدلسازی ساختاری تفسیری (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 14، شماره: 2
66 طراحی الگوی شجاعت مدیریتی در سازمانهای دولتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی دوره: 10، شماره: 22
67 طراحی الگوی مدیریت استعداد در صنعت بانکداری با استفاده از نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 28، شماره: 93
68 طراحی الگوی مسئولیت اجتماعی مدیریت منابع انسانی در صنعت برق (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 12، شماره: 2
69 طراحی الگوی مسئولیت اجتماعی مدیریت منابع انسانی در صنعت برق (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 12، شماره: 2
70 طراحی مدل ارزشیابی آموزشی بازگشت انتظارات (ROE): پژوهشی کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 10، شماره: 29
71 طراحی مدل برند سازی کارفرما در سازمان های عمومی غیر دولتی (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 9، شماره: 3
72 طراحی مدل برند سازی کارفرما در سازمان های عمومی غیر دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 9، شماره: 3
73 طراحی مدل دانشگاه ارزش بنیان در وزارت علوم کشور (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 9، شماره: 0
74 طراحی مدل رهبری مدرسه اجتماعی در مدارس مقطع ابتدایی: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) مجله رویکردهای نوین آموزشی دوره: 16، شماره: 2
75 طراحی مدل طفره روی اجتماعی در گروه های کاری؛ مطالعه ای در بخش دولتی صنعت پالایش و پخش نفت (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 12، شماره: 45
76 طراحی مدل محیط یادگیری سازمانی برای شرکت گاز استان البرز (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 12، شماره: 47
77 طراحی و اعتبارسنجی الگوی جوسازمانی متعالی در بانک های خصوصی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 15، شماره: 3
78 طراحی و اعتبارسنجی الگویی برای ایجاد یک مدرسه کارآفرین (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و چشم انداز آموزش دوره: 4، شماره: 3
79 طراحی و تبیین الگوی اخلاق سازمانی از منظر قرآن کریم (بررسی آیات شش سوره مائده، یوسف، نور، اسراء، احزاب، و حجرات) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 29، شماره: 3
80 طراحی و تبیین الگوی جامعه یادگیرنده حرفه ای در نظام آموزش عالی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دوره: 3، شماره: 10
81 طراحی و تدوین شاخص های ارزیابی عملکرد نظام پژوهش در آموزش و پرورش (مورد مطالعه: پژوهشگاه مطالعات وزارت آموزش و پرورش با رویکردی کیفی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 6، شماره: 14
82 فرهنگ و جوسازمانی نوآورانه مدرسه؛ یک پژوهش کیفی (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 7، شماره: 26
83 فهم شناختی مفهوم مدیریت استعداد: کاربرد ساخت گرایی شبکه خزانه (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 9، شماره: 4
84 فهم شناختی مفهوم مدیریت استعداد: کاربرد ساخت گرایی شبکه خزانه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 9، شماره: 4
85 کاوشی بر الگوی طفره روی اجتماعی: مطالعه ترکیبی (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 10، شماره: 4
86 موانع تجاری‌سازی نتایج پژوهش‌های دانشگاهی (مورد مطالعه: پردیس‌های خودگردان دانشگاه‌های علامه طباطبایی و خوارزمی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 8، شماره: 21
87 نظریه اسلامی هوش معنوی: طراحی الگوی هوش معنوی با رویکرد اسلامی به عنوان سرمایه معنوی مدیران (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 18، شماره: 69
88 واکاوی ابعاد و مولفه های سازمان مربیگرا در دانشگاه ها با روش تحلیل مضمون (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 17، شماره: 1
89 واکاوی پیامدهای درون و برون دانشگاهی بین المللی شدن دانشگاه های دولتی منتخب کشور (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی- پژوهشی نوآوری و ارزش آفرینی دوره: 9، شماره: 17
90 واکاوی عوامل موثر بر شکل گیری و توسعه کژکارکردی های آموزشی عالی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 9، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی فروش بیمه نامه در شبکه فروش بیمه های زندگی با رویکرد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد
2 آسیب شناسی فرهنگ دوره متوسطه و ایجاد فرهنگ مطلوب یادگیری مبتنی بر چارچوب ارزش های رقابتی (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
3 ارایه تبیین نقشه پژوهشی مدیریت رهبری آموزشی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت
4 ارزیابی کیفیت ابعاد فردی، اقتصادی، اجتماعی و علمی دانش آموختگان کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی دانشگاه تهران و خوارزمی (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
5 ارزیابی و مقایسه کیفیت خدمات بانکداری الکترونیک در بانکهای دولتی وخصوصی شهر کرج (دریافت مقاله) دومین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
6 اعتبارسنجی فرصت ها و تهدید های محیطی آموزش و پرورش شهر تهران در افق 1404 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404
7 الگوی ظرفیت سیالیت منابع انسانی در صنایع ISP (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت
8 Examining the relationship between organizational health and schools effectiveness (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم اجتماعی
9 بررسی تاثیر چرخه عمرسازمان بر برنامه های جبران خدمات (مطالعه ی موردی : شبکه بهداشت و درمان شهراصفهان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
10 بررسی تاثیرو نقش عدالت سازمانی مدیران بر رضایت شغلی کارکنان ادارهکل بنادر ودریانوردی خوزستان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و چهارمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
11 بررسی رابطه بین نیازهای درون شخصی مدیران دربرقراری ارتباط با کارکنان درچارچوب تئوری ویلیام شوتز (دریافت مقاله) نخستین همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی
12 بررسی عوامل اشتغال زنان بر هرم قدرت در خانواده (مطالعه موردی) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
13 بررسی عوامل مؤثر بر میزان روایی نتایج ارزشیابی دانشجو از استاد: پژوهشی آمیخته (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
14 بررسی نگرش معلمان درباره نقش مدیر مدرسه در ایجاد و تثبیت گروه های رشد حرفه ای مبتنی بر همکاری (مورد: مدارس ابتدایی استان مازندران) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی،علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
15 بررسی وضع موجود رهبری مدیران مدارس در بستر پارادایم کوانتم (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین درحوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
16 تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات بر اثر بخشی آموزش مدارس دوره دوم متوسطه منطقه 5 آموزش و پرورش شهر تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
17 تاملی بر جایگاه اخلاق حرفه ای در حکمرانی دانشگاهی؛ ارایه راهکارهایی به منظور بهبود آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی
18 توانمند سازی روان شناختی منابع انسانی: دیدگاه ها و ابعاد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت
19 جایگاه تسهیم دانش و سرمایه های فکری در توسعه سرمایه های اجتماعی در مدارس (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
20 شناسایی عوامل کلیدی موفقیت شرکت های دانش بنیان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی
21 طراحی الگو بهره وری منابع انسانی در سازمان های تحت پوشش اصل 44 قانون اساسی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در مدیریت و اقتصاد مقاومتی
22 طراحی الگوی بهره وری منابع انسانی در سازمان خصوصی سازی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی، مدیریت و کارآفرینی ایران
23 طراحی مدل سیاست گذاری برای ارتقای سطح آمادگی الکترونیکی شهرهای کوچک ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
24 مدیریت مبتنی بر همکاری واقعی یا غیرواقعی در مراکز آموزشی: مطالعه کیفی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و توسعه اقتصادی
25 نقش آموزش در توسعه کارآفرینی جهت دستیابی به توسعه پایدار اقتصادی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار
26 یادگیری پژوهش محور برای پرورش روحیه تحقیق و تتبع در دانشجویان (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی علوم انسانی