دکتر معصومه پورمحمدرضای تجریشی

دکتر معصومه پورمحمدرضای تجریشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

دکتر معصومه پورمحمدرضای تجریشی

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آموزش خانواده به خانواده: مبانی نظری و نمونه کاربردی خانواده دارای کودکان سندروم داون (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 8، شماره: 2
2 اثر آموزش حالتهای ذهنی بر نظریه ذهن دانش آموزان کم توان ذهنی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 4، شماره: 16
3 اثربخشی آموزش آگاهی واج شناختی بر حافظه فعال دیداری فضایی دانش آموزان با اختلال بیان نوشتاری (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 15، شماره: 60
4 اثربخشی آموزش تاب آوری بر بهزیستی روان شناختی دختران خیابانی دارای ختلال های برونی سازی شده (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 11، شماره: 41
5 اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری و بازآموزی اسنادی بر حل مسئله ریاضی دانش آموزان دارای ناتوانی هوش تحولی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 8، شماره: 31
6 اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر خودتوانمند سازی اجتماعی دانش آموزان پسر با اختلال ریاضی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 5، شماره: 2
7 اثربخشی برنامه گروهی والدگری مثبت بر رابطه مادر- کودک در کودکان با اختلال بیش فعالی/ نارسایی توجه (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 4، شماره: 3
8 اثربخشی فعالیت های یکپارچگی حسی- حرکتی بر نشانه های اختلال نقص توجه- بیش فعالی (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 9، شماره: 2
9 اثربخشی نمایش درمانی بر فراخنای توجه دانش آموزان پسر دارای ناتوانی هوشی تحولی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 4، شماره: 1
10 ارتباط شبکه اجتماعی با کیفیت زندگی در والدین دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 11، شماره: 2
11 Designing Social Stories Program and Determining Its Efficacy on Social Skills and Its Three Components of Children with Autism Spectrum Disorder (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و آموزش در اوان کودکی دوره: 2، شماره: 3
12 The Efficacy of Computerized Cognitive Rehabilitation Software on Math Performance in Children with Dyscalculia (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و آموزش در اوان کودکی دوره: 3، شماره: 1
13 بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر مهارت های شناختی، رفتاری، هیجانی و انگیزشی دانش آموزان با اختلال ریاضی (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 8، شماره: 6
14 تاثیر آموزش مدیریت هوش هیجانی بر کاهش نشانگان استرس مادران کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 11، شماره: 2
15 تاثیر برنامه آماده سازی بر میزان پذیرش دانش آموزان عادی نسبت به دانش آموزان واجد اختلال حسی- حرکتی در مدارس فراگیر و عادی (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 7، شماره: 3
16 تاثیر برنامه گروهی بازآموزی اسنادی بر افسردگی دانش‎آموزان دارای ناتوانی های یادگیری (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 10، شماره: 39
17 شیوع اختلال یادگیری غیرکلامی در دانش آموزان دختر (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 18، شماره: 69
18 کارامدی راهبرد مرور ذهنی بر حافظه کوتاه مدت دیداری، در کودکان مبتلا به نشانگان داون (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 11، شماره: 4