دکتر پیام خزائلی

دکتر پیام خزائلی Department of Pharmaceutics, School of Pharmacy, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.

دکتر پیام خزائلی

Dr. Payam Khazaeli

Department of Pharmaceutics, School of Pharmacy, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.