دکتر لیلا زارع

دکتر لیلا زارع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

دکتر لیلا زارع

Dr. Leila Zare

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ادراک معانی و عوامل معناساز خانه های سنتی دوره قاجار یزد با رویکرد نشانه شناسی فرهنگی (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری فرهنگ دوره: 4، شماره: 14
2 ارائه الگوی کالبدی- فضایی مطلوب در سکونتگاههای غیررسمی شهر چابهار و پراکنش الگو به کمک نرم افزار گرسهاپر (دریافت مقاله) دوفصلنامه معمار شهر دوره: 2، شماره: 5
3 ارزیابی ضوابط تعیین ارتفاع ساختمان ها در طرح تفصیلی همدان از جنبه کارایی انرژی با استفاده از تکنیک تاپسیس (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 7، شماره: 28
4 ارزیابی مولفه های اصالت در بافت تاریخی محله شیخ هادی شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 11، شماره: 45
5 اصالت در بافت تاریخی محله فردوسی شهر تهران با رویکرد پدیدارشناسی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 21، شماره: 62
6 امکان سنجی استفاده از انرژی زمین گرمایی در ساختمان به منظور کاهش انتشار آلاینده دی اکسید کربن در محیط(مطالعه موردی شهر همدان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 22، شماره: 10
7 بازخوانی نقش هویت اجتماعی در ساخت فضای جمعی (نمونه مورد مطالعه: میدان نقش جهان اصفهان به مثابه فضای جمعی عصر صفوی) (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 13، شماره: 56
8 بررسی تاثیر مولفه های امنیتی موثر بر ارتقاء تعاملات اجتماعی در فضاهای جمعی(موردمطالعه: پارک دانشجو تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 11، شماره: 42
9 بررسی تجربه فرد از فضای جغرافیایی بازار کفاش های تهران بر اساس توالی فضایی (دریافت مقاله) مجله اندیشه های نو در علوم جغرافیایی دوره: 2، شماره: 4
10 بررسی راهکارهای شکل گیری ایمنی در محیط های مسکونی از منظر روانشناسی محیط (دریافت مقاله) دوفصلنامه معمار شهر دوره: 0، شماره: 9
11 بررسی سیر تحول چیدمان فضا در خانه های دوره قاجار و پهلوی اول (مطالعه موردی: شهر تهران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات میان رشته ای معماری ایران دوره: 2، شماره: 4
12 بررسی و سیر تحول زندگی و فضاهای جمعی ایرانیان در عصرآل بویه (دریافت مقاله) دوفصلنامه معمار شهر دوره: 1، شماره: 1
13 تاثیر الگو و چیدمان های فضایی بر تجربه فردی در بازار کفاش های تهران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 13، شماره: 51
14 تاثیر فضای سبز و طراحی منظر بر ارتقاء احساس تعلق به مکان در مجتمع های مسکونی (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 12، شماره: 3
15 تبیین ساختار بهینه فضاهای آموزشی کودکان زیر شش سال با تاکید بر مکاتب آموزش و معماری (دریافت مقاله) ماهنامه شباک دوره: 2، شماره: 11
16 تبیین مولفه های فضای معماری در سینمای کیارستمی با رویکرد پدیدارشناسانه به فیلم های سه گانه کوکر (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 7
17 رابطه طبیعت و حیاط مرکزی (با نگاه به معماری مسکن ایرانی- کاشان) (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 6، شماره: 12
18 رویکرد مسکن اندک افزا به مثابه سیاست ارتقای مسکن در سکونتگاه های غیررسمی؛ مورد پژوهی شهر چابهار. (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 10، شماره: 38
19 سنجش اثر کاربرد پلی استایرن در کاهش مصرف انرژی ساختمان های مسکونی اقلیم سرد (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه معماری دوره: 5، شماره: 9
20 واکاوی سلسله مراتبی مفاهیم تغییر از هنر عامه پسند ( کیچ )، تا معماری و سینمای معناگرا در ایران با رویکرد هویت محور (نمونه موردی : فیلم خانه دوست کجاست ؟ عباس کیارستمی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 20، شماره: 52
21 واکاوی معیارهای مطلوبیت در فضاهای جمعی اصفهان صفوی، نمونه موردی: فضاهای جمعی بافت تاریخی اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 12، شماره: 50
22 هم افزایی تکنیک نقشه های شناختی و چیدمان فضا در شناسایی و تحلیل اجتماع پذیری فضاهای کالبدی تحت تاثیر قلمروهای فضایی (نمونه موردی: شهرک اکباتان تهران) (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 19، شماره: 108
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه الگوی پایدار معماری با تکیه بر بناهای سنتی ایران (نمونه موردی: خانه تاریخی آل یاسین کاشان) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
2 ارایه راهکارهایی جهت طراحی مرکز فرهنگی با رویکرد ارتقای تعاملات فرهنگی اجتماعی در سطح بین المللی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فن آوری در مهندسی کاربردی
3 ارزیابی اثرات نور بر انسان و فضاهای معماری از منظر روانشناسی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
4 ارزیابی شاخص های فضای تهی (خالی) در معماری با رویکرد معماری ایرانی- اسلامی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
5 امنیت اجتماعی، هویت و راهکار دین (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری
6 انعکاس اصول تفکر و جهان بینی اسلامی در نظریات معماری (دریافت مقاله) همایش ملی معماری شهرسازی عمران و گردشگری توسعه پایدار شهری
7 انعکاس صفات الهی برخاسته از اندیشه دینی در آثار معماری ایرانی ـ اسلامی (نمونه موردی گنبد سرخ مراغه) (دریافت مقاله) کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
8 بازاندیشی به معماری ایستگاههای مترو موزه های پنهان در سطح شهر با بررسی بازتاب زمینه گرایی تاریخی در ایستگاه های مترو مسکو (دریافت مقاله) نهمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
9 بازشناسی اصول زیبا شناسی درمعماری از دیدگاه حکمت اسلامی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس تخصصی معماری و شهرسازی ایران
10 بازشناسی رابطه موسیقی و معماری ایرانیان از جنبه های فرهنگی و عرفانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی
11 بازشناسی محرمیت و فضای مابین در معماری مسکن پیش از پهلوی ازدیدگاه حکمت اسلامی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
12 بازشناسی مفاهیم تاثیرگذارسنت اسلامی درمعماری مساجدبارویکرد جذب نسل جوان (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
13 بازشناسی هویت معماری سنتی اسلامی در بناهای مسکونی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
14 بایونیک چارچوبی برای درک کاربرد روش تقلید از طبیعت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فن آوری در مهندسی کاربردی
15 بحران هویت فرهنگی در پیادهراه شهرکهای جدیدنمونه موردی شهرک اندیشه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
16 بررسی آثار معماری و شهر سازی شیخ بهایی از منظر پایداری (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
17 بررسی امنیت محیط شهری و معماری از لحاظ روانشناسی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
18 بررسی بحران ها و چالش های فرهنگ و هویت اسلامی در شکل گیری مسکن شهری معاصر با رویکرد: محرمیت و امنیت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
19 بررسی تاثیر اسلام بر تزیینات مساجد، مقایسه معماری اندلس با ایران (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی بازاندیشی توسعه پایدار
20 بررسی تاثیر اصول و احکام اسلام برهویت معماری اسلامی ایران معاصر (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
21 بررسی تاثیر ایده هندسه فضایی بر انسان( با رویکرد دستیابی به محیط مطلوب برای انسان) (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
22 بررسی تاثیر صوت در برخی از آثار معماری اسلامی ایران در راستای بیان کیفیت موجود در خلق فضای مبتنی بر ادراک انسان (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
23 بررسی تاثیر فرهنگ غرب بر هویت معماری ایرانی، با تاکید بر معماری مسکن (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
24 بررسی تاثیر گردشگری روستایی و امکانات اقامتی بر ارتقاء سطح کیفیت زندگی مردم بومی (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
25 بررسی تاثیر محیط بر اخلاق انسان از دیدگاه متفکران اسلامی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه شهری
26 بررسی تاثیر معماری ایرانی اسلامی بر انسان از دیدگاه حکمت اسلامی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
27 بررسی تاثیر هنر اسلامی در هویت معماری مساجد با کاربری مسجد- مدرسه (دریافت مقاله) همایش بین المللی معاصر سازی سنت های معماری اسلامی -ایرانی
28 بررسی تاثیر هویت در روند شکل گیری گنبد سلطانیه و مقایسه آن با گنبد کلیسای سانتاماریادلفیوره (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی بازاندیشی توسعه پایدار
29 بررسی تاثیرپذیری بازارهای ایرانی-اسلامی از سنت و اسلام با هدف اثبات پایندگی آنها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
30 بررسی تاثیرفضاهای درون گرا و برون گرا برایجادحس مکان دربناهای ایرانی اسلامی (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
31 بررسی تاثیرگزاری فرهنگ و هنر اسلامی بر معماری مسکن ایرانی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
32 بررسی تحول مفهوم طبیعت در معماری اسلامی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
33 بررسی تحول مفهوم طبیعت در معماری اسلامی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
34 بررسی تطبیقی طراحی خانه سالمندان با نگاه به تاثیر معماری در ایجاد رضایت در زندگی سالمندان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست
35 بررسی جایگاه کرامت انسانی در معماری اسلامی عهد صفویه (دریافت مقاله) همایش ملی معماری شهرسازی عمران و گردشگری توسعه پایدار شهری
36 بررسی چالش های معمارانه در خلق فضای صنعتی و تاثیر آن در بهبود کیفیت زندگی کاری (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی عمران،معماری و شهرسازی معاصر
37 بررسی حریم انسان ها در معماری امروز از دیدگاه حکمت اسلامی (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
38 بررسی حکمت معماری اسلامی در الگوی سازماندهی شهر زواره بر اساس رابطه شهر و طبیعت (دریافت مقاله) همایش ملی معماری شهرسازی عمران و گردشگری توسعه پایدار شهری
39 بررسی دیدگاه ها و نظرات روشنفکران دینی و فیلسوفان اسلامی درباب بنیاد نظری اصول زیبایی شناسی و هنر اسلامی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
40 بررسی ریشه ها و هویت شرقی باغ های اسپانیایی در دوران اسلامی و مقایسه آن با الگوی باغ ایرانی (دریافت مقاله) همایش بین المللی معاصر سازی سنت های معماری اسلامی -ایرانی
41 بررسی زیبایی از دیدگاه اسلام و بهره گیری آن در جهت ارتقاء بهبود و خلق و ادراک فضاهای معماری برای انسان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری مسکونی
42 بررسی شاخصه های تاثیرگذار در ایجاد حس مکان در بافت تاریخینمونه موردی بازار تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
43 بررسی عوامل ناکارامدی آموزش معماری مدرن دردوران معاصر ازدیدگاه حکمت اسلامی (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
44 بررسی کاربرد تناسبات در معمای و شهرسازی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی
45 بررسی مبانی تاثیرگذارحس مکان درمساجدشهرهای اسلامی (نمونه موردی مسجدشیخ لطف لله) (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
46 بررسی مبانی نظری تقارن در معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی
47 بررسی معماری ساختمان سبز با استفاده از فناوری های صرفه جویی در انرژی سازگار با محیط زیست (دریافت مقاله) نهمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
48 بررسی مفهوم تظاهر و تفاخر در قرآن و آثار سوء آن بر معماری معاصر ایران از دیدگاه حکمت اسلامی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
49 بررسی مکانیابی مطلوب جهت ایجاد اقامتگاه گردشگری در نواحی روستایی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی عمران،معماری و شهرسازی معاصر
50 بررسی ملاکهای زیباشناسی از دیدگاه ملاصدرا و کانت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی معماری،عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
51 بررسی مولفه های هویت سازدرفضای جمعی نامحصورمعماری امروز ایران (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
52 بررسی نسبت الهی در هندسه نقوش به کار رفته معماری ایرانی دوره اسلامی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
53 بررسی نظری مفهوم فضاهای جمعی و تاثیرهویت برشکل دهی آن درمعماری (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری
54 بررسی نقش فلسفه و هنر اسلامی در شکل گیری مسجد شیخ لطف الله و تاثیر هویت اجتماعی ساخت آن بر مردم (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی بازاندیشی توسعه پایدار
55 بررسی نقش کالبدی در حس مکان مسجد ایرانی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
56 بررسی نقش معماری در طراحی فضاهای آموزشی با رویکرد پدافند غیرعامل (نمونهموردی: منطقه 22 تهران) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
57 بررسی نقش نماد در هویت بخشی به هنر معماری ایرانی- اسلامی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
58 بررسی نقوش گیاهی کاشیکاری دوره زندیه و قاجاریه در شیراز( ارگ کریمخانی و نارنجستان قوام) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی بازاندیشی توسعه پایدار
59 بررسی و تاثیر ارزش های فرهنگی انسان بر معماری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
60 بررسی و تاثیر ارزش های فرهنگی انسان بر معماری (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
61 بررسی و تبیین آثار معماری منسوب به شیخ بهایی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سالانه بین المللی عمران،معماری و شهرسازی
62 بررسی هنر تزیینات و رنگ در بناهای اسلامی دوره صفویه (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
63 بررسی هویت انسانی (تاملی در رابطه هویت و معماری در دایره حکمت اسلامی) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
64 بررسی هویت معماری در عصر مدرن و مقایسه ی آن با معماری سنتی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی بازاندیشی توسعه پایدار
65 بررسی هویت معنا و رفتار در فضای داخلی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
66 بزرسی تاثیرات روانی بلند مرتبه سازی در سیمای بصری شهری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی در جستجوی شهر فردا «واکاوی مفاهیم و مصادیق در شهر اسلامی - ایرانی»
67 تاثیر اصول و اندیشه های رویکرد معماری شکل گرا بر طراحی بناها، در معماری جهان و ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی معماری،عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
68 تاثیر اصول و فلسفه ی نظریه ی هتروتوپیا میشل فوکو در باغ ایرانی در راستای ارتقاء حس مکان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی معماری،عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
69 تاثیر اندیشه های ابن عربی بر هنر و معماری اسلامی نمونه مورد مطالعه: مسجد شیخ لطف الله اصفهان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
70 تاثیر ایجاد حس مکان در مجتمع های مسکونی بر پایداری اجتماعی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی بازاندیشی توسعه پایدار
71 تاثیر توالی فضایی بر تجربه افراد در بازارهای ایرانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی معماری،عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
72 تاثیر فرهنگ ایرانی بر معماری اسلامی مسکونی ایران با رویکرد پایداری اجتماعی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
73 تاثیر فضاها در هویت اسلامی و ایرانی معماری مسکونی تهران معاصر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس تخصصی معماری و شهرسازی ایران
74 تاثیر نقش هویت در شکل گیری معماری ایرانی- اسلامی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه شهری
75 تاثیر نور از دیدگاه سهروردی در معماری ایرانی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
76 تاثیر هویت بر خانه های ایرانی اسلامی با تاکید بر نشانه شناسی در دوره -صفویه (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه شهری
77 تاثیرعناصرهویت سازمعماری اسلامی برمسکن (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
78 تاملی بر اثرات آب بر آفرینش فضاهای آرامش بخش (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت،گردشگری و توسعه پایدار
79 تأثیر معماری اسلامی بر شکل گیری هویت انسانی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
80 تأثیرفرهنگ اسلامی درمعماری ایرانی بارویکردپایداری اجتماعی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
81 تبیین جایگاه فرهنگ ینی و بازبینی نقش آن در معماری ایرانی ـ اسلامی (نمونه موردی مسجد شیخ معزالدین مراغه) (دریافت مقاله) کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
82 تبیین ساختار بهینه فضاهای آموزشی کودکان زیر شش سال با تاکید بر مکاتب آموزش و معماری (دریافت مقاله) همایش ملی معماری فضاهای آموزشی
83 تبیین معنای هویت در معماری بررسی هویت و سبک در معماری از نگاه اسلامی و ایرانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری
84 تبیین و بررسی چرایی تحول فرم مساجد، از شبستانی به چهار ایوانی در دوره اسلامی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران
85 تبیین و بررسی نقش تزیینات و نماد پردازی در شکل گیری هنر اسلامی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران
86 تحلیل و بررسی علل بحران هویت در معماری معاصرایران ، با رویکرد شناخت انسان (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
87 تحلیلی از مطلوبیت فضای سبز و تاثیر آن بر ارتقاء کیفیت آموزشی نمونه موردی - تهران - پارک پردیسان (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
88 تداوم هویت در معماری معاصربا بازخوانش معماری ژاپنی (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
89 تدوین اصول طراحی خانه ی امید در جهت طراحی فضایی برای سالمندان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری، توسعه و بازآفرینی زیرساخت های شهری در ایران
90 تدوین اصول طراحی خانه ی امید در جهت طراحی فضایی برای کودک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری، توسعه و بازآفرینی زیرساخت های شهری در ایران
91 تدوین اصول طراحی خانه ی امید در جهت طراحی فضایی برای کودکان و سالمندان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مهندسی عمران ، معماری و شهرسازی
92 تدوین اصول طراحی فضاهای آموزشی با رویکرد پدافند غیرعامل در جهت توسعهپایدار شهری (نمونه موردی: منطقه 22 تهران() (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
93 تدوین الگوی معماری بااستفاده ازهویت معماری اسلامی درجهت بکارگیری آن درمعماری امروز (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
94 تمایل انسان به جاودانگی و خلق هنر جاویدان از دیدگاه حکمت اسلامی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
95 جایگاه حقوق افراد کم توان و معلول در فضاهای شهری (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
96 جایگاه هنر و معماری برپایه قوه تخیل در دستگاه معرفتی فلاسفه مشاء (فارابی و ابن سینا) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی معماری،عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
97 جستاری بر تجلی معنای نور در معماری ایرانی از دیدگاه حکمت اسلامی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری شهرسازی عمران و گردشگری توسعه پایدار شهری
98 خوانش عنصر نور در معماری دوره اسلامی و مقایسه با معنای نور در نظریات استیون هال (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس ملی شهرسازی، معماری، عمران و محیط زیست
99 درآمدی بر شناخت انسان کامل در مکتب اسلامی ونمود آن بر مسجد (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
100 دین، عرفان و معرفت شناسی مولانا (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
101 رمز گشایی پیوند مفهومی فضای معماری و موسیقی در معماری اسلامی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری
102 روش های الگوبرداری از طبیعت در معماری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فن آوری در مهندسی کاربردی
103 شاخصه های طراحی خانه سالمندان با استفاده از بررسی تطبیقی نمونه های موردی خانه سالمندان برگ بریت و خانه سالمندان وزوکو (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
104 شاخصه های طراحی موثر در افسایش رضایت و امید به زندگی در سالمندان؛ (طراحی خانه سالمندان در بافت سنتی محله عودلاجان تهران) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی عمران و معماری در مدیریت شهری قرن ۲۱
105 شاخصه های مکان مقدس (مسجد) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی معماری،عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم
106 شرحی بر نظریات و تبیین جایگاه شهر از منظر فارابی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مهندسی
107 طراحی مجموعه مادر و کودک با ارتقاء حس تعلق به مکان در فضای اجتماعی کودکان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی تحقیقات بین رشته ای در عمران، معماری و مدیریت شهری قرن ۲۱
108 عناصر شهرسازی در اشعار حافظ (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری ،شهرسازی و جغرافیا
109 عوامل موثر بر تفکر از دیدگاه حکمت اسلامی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
110 فضای معماری مناسب و مطلوب برای انسان تأثیر گرفته از هویت و زیبایی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
111 فلسفه وجودی نقوش گیاهان در معماری مساجد اسلامی ایرانی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
112 کارکرد گمشده ورودی خانهها در معماری معاصر(از قاجار تا پس از پیروزی انقلاب) (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری
113 مدیریت ارزشی در ارائه الگوهای معماری و شهرسازی ایرانی-اسلامی (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
114 مصادیق معماری پایدار در خانه های ایرانی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری
115 معیارهای تاثیر گذار در پاسخدهی شهرک های مسکونی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در مهندسی عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری
116 نقد و بررسی حس معنویت مساجد ایران در دوره صفویه (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
117 نقش نسبت های هندسی به عنوان روش طراحی در معماری اسلامی_ایرانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی
118 واکاوی ابعاد و مولفه های موثر بر تجربه فرد از فضای بازار کفاشهای تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی معماری،عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
119 واکاوی سیرحرکتی هنرومعماری اسلامی بارویکرد شناخت جایگاه هنر ازمنظرزیبایی شناسی درمعماری اسلامی (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
120 واکاوی مولفه های موثر بر اجتماع پذیری معلولین درفضاهای جمعی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
121 واکاوی نقش فرم فضا بر آرامش روان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در علوم معماری و شهرسازی ایران
122 هویت بخشی به فضای شهری برای رسیدن به حس تعلق مکانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
123 هویت درمعماری اسلامی و بناهای معاصر (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
124 هویت و عوامل تاثیرگذار براحراز هویت درمعماری معاصر (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم