محمد مهدی شرع پسند

 محمد مهدی شرع پسند Technology and Engineering Research Center, Standard Research Institute

محمد مهدی شرع پسند

Mohamad Mahdi Share Pasand

Technology and Engineering Research Center, Standard Research Institute

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.