امین مفتاحی

 امین مفتاحی گروه مهندسی پلیمر و نساجی ، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

امین مفتاحی

Amin Meftahi

گروه مهندسی پلیمر و نساجی ، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.