دکتر محمود بهرامی زاده

دکتر محمود بهرامی زاده University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran.

دکتر محمود بهرامی زاده

Dr. Mahmood Bahramizadeh

University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.