دکتر حدیث حاتمی

دکتر حدیث حاتمی استادیار، مرکز ملی تحقیقات شوری، یزد

دکتر حدیث حاتمی

Dr. Hadis Hatami

استادیار، مرکز ملی تحقیقات شوری، یزد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.