دکتر علیرضا صفاریان

دکتر علیرضا صفاریان Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

دکتر علیرضا صفاریان

Dr. Alireza Saffarian

Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Novel Complete Dynamic and Static Model of ۴۸-Pulse VSC-based GUPFC for Parallel Transmission Lines (دریافت مقاله) مجله الکترونیک صنعتی ،کنترل و بهینه سازی دوره: 3، شماره: 4
2 ارائه یک طرح حذف بار ترکیبی متمرکز اقتصادی برای خودترمیمی سیستم قدرت (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 48، شماره: 1
3 مقایسه عملکرد جابجاگر فاز کنترل شونده با تریستور و ذخیره ساز انرژی مغناطیسی ابررسانا در کنترل بار- فرکانس (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات علوم کاربردی در مهندسی دوره: 2، شماره: 2
4 هماهنگی بهینه رله های اضافه جریان موجود در شبکه های توزیع متصل شده به ریزشبکه با استفاده از محدودساز جریان خطای ابررسانای اکتیو (دریافت مقاله) مجله هوش محاسباتی در مهندسی برق دوره: 12، شماره: 3
5 یک روش جدید برمبنای تبدیل S هایپربولیک اصلاح‌شده برای تمایز خطای داخلی از دیگر شرایط غیرعادی در ترانسفورماتور قدرت (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 50، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Analysis of an Active Superconducting Current Controller(ASCC) Considering Protective Coordination of OvercurrentRelayes in a Grid Connected Micro-grid (دریافت مقاله) دومین کنفرانس پژوهش های کاربردی در مهندسی برق
2 ارائه الگوریتمی برای حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتور قدرتبا استفاده از تبدیل کلارک و منطق فازی (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای فناوری اطلاعات برق پالایش
3 ارائه روشی نوین در تخمین محل، اندازه و نوع بارهای هارمونیک زا در شبکه قدرت (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق
4 ارائه یک طرح حذف بار ترکیبی متمرکز تطبیقی برای خود ترمیمی سیستم قدرت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
5 ارائه یک طرح حفاظت تفاضلی برای خطوط انتقال بر اساس توان مختلط افزایشی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی فناوری در مهندسی برق، کامپیوتر
6 ارائه یک طرح حفاظت تفاضلی برای خطوط انتقال دومداره بر اساس توان مختلط افزایشی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس سراسری پژوهشهای کاربردی در مهندسی برق
7 ارایه یک الگوریتم جدید، ویژه حفاظت خطای فاز به زمین مبتنی بر تیوری حفاظت دیستانس - دیفرانسیل در خطوط انتقال متصل به مزارع بادی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی دانش و فناوری علوم مهندسی ایران
8 ارزیابی تاثیرات عوامل کلیدی موفقیت مدیریت زنجیره تامین سبز بر اقدامات سبز و نتایج عملکردی پایدارمطالعه موردی: شرکت خودروسازی سایپا (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی صنعت خودرو ایران
9 استفاده از امپدانس متقابل بین فازها برای تشخیص خطاهای زمین در خطوط انتقال جبران شده سری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران ، معماری ، برق و مکانیک ایران
10 اهمیت آموزش ریاضی و اصول آن (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران(با رویکرد فرهنگ مشارکتی)
11 بررسی عملکرد بازتاب دینامیکی ولتاژ (DVR) با حضور DG جهت اصلاح کمبود ولتاژ با استفاده از روش عصبی- فازی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
12 بررسی کمی عوامل مؤثر بر امپدانس توالیصفر کابلهای زمینی در یک مجتمع صنعتی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق
13 بررسی نظریه های نوین در زمینه یادگیری و آموزش (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
14 برنامه‌ریزی و مدیریت بهینه ریزشبکه‌ها با در نظر گرفتن قیود اقتصادی و کیفیت توان (دریافت مقاله) کنفرانس شبکه های هوشمند 92
15 بهبود عملکرد ترانس ولتاژ خازنی با استفاده از فیلتر فعال (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر
16 بهبود عملکردDSTATCOM جهت بهبود کیفیت توان درشبکه های توزیع مبتنی برمنطق فازی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برق و کامپیوتر جنوب ایران
17 بهینهسازی تنظیمات رلههای حذف بار ترکیبی ولتاژ- فرکانسی با هدف بهبود پایداری سیستم قدرت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی برق
18 پیشنهاد یک الگوریتم جدید جهت تشخیص مکان خطا در خطوط انتقال دومداره با TCSC (دریافت مقاله) کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
19 تسهیم توان بین منابع تولید پراکنده با استفاده از کنترل افتی و بهبود پایداری گذرا در ریزشبکه ۱۳ باسه در حضور ذخیره ساز انرژی و جبران ساز سنکرون استاتیکی توزیع (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس سراسری پژوهشهای کاربردی در مهندسی برق
20 تسهیم توان بین منابع تولید پراکنده با استفاده از کنترل افتی و بهبود پایداری گذرا در ریزشبکه ۱۳ باسه در حضور ذخیره ساز انرژی و جبران ساز سنکرون استاتیکی توزیع (دریافت مقاله) سومین کنفرانس پژوهشی های کاربردی در مهندسی برق
21 تشخیص خطا در خط انتقال HVDC با استفاده از ماشین بردار پشتیبان))SVM (دریافت مقاله) سومین کنفرانس پژوهشی های کاربردی در مهندسی برق
22 تشخیص خطا در خط انتقال HVDC با استفاده از ماشین بردار پشتیبان))SVM (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس سراسری پژوهشهای کاربردی در مهندسی برق
23 تشخیص خطا در سیم پیچ ژنراتورهای القایی دو سو تغذیه با استفاده از داده های اندازه گیری شده ی سمت روتور (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس تدبیر علوم کامپیوتر، مهندسی برق، ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران در جهان اسلام
24 تشخیص خطای قطع تحریک در ژنراتورهای سنکرون در حضور STATCOM با استفاده از روش تحلیلی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و مکاترونیک ایران
25 تشخیص، شناسایی و مکانیابی خطا در شبکه هوشمند با استفاده از ویژگی تغییرات سیگنال فرکانس و ولتاژ (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر
26 تعیین پارامترهای بهینه کنترل کننده فرکانس و بررسی تاثیر افزایش نفوذ منابع تولید پراکنده بادی و فتوولتائیک در پایداری فرکانسی ریزشبکه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و مکاترونیک ایران
27 تعیین مکان، نوع و ظرفیت بهینه منابع تولید پراکنده و خازن به منظور بهبود پروفیل ولتاژ و کاهش تلفات با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی مهندسی برق، علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات
28 تمایز جریان هجومی و جریان خطای داخلی ترانسفورماتور قدرت با حضور محدودکننده جریان خطا در نقطه صفر ترانسفورماتور (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی برق و کامپیوتر
29 تنظیم تطبیقی رله ی دیستانس برای حفاظت خطوط انتقال موازی دارای UPFC و متصل به مزرعه ی بادی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
30 تنظیم و هماهنگی تطبیقی رله های دیستانس درحضور UPFC (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برق و کامپیوتر جنوب ایران
31 جایابی بهینه واحدهای اندازه گیری فازور (PMU) با هدف رویت پذیری خطا در شبکه انتقال (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مهندسی برق،علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات
32 جایابی بهینه همزمان منابع تولید پراکنده و خازن به منظور کاهش تلفات و بهبود پروفیل ولتاژ در سیستم توزیع تحت بار نامعین فازی (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی مهندسی برق، علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات
33 جبرانسازی اشباع ترانسفورماتور جریان برای رله های تفاضلی ترانسفورماتور (دریافت مقاله) اولین کنگره سالیانه جامعه مهندسان ایران
34 حذف اضافه ولتاژهای ناشی از رزونانس شبکه فشار متوسط با ترانسفورماتورسمیه پس اس بزداشته شذن خطای تک فاس به سمیه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
35 حذف بار ولتاژی در سیستم قدرت با وجود توربین بادی DFIG ، با استفاده از تحلیل حساسیت مسیر ولتاژ و شاخص پایداری ولتاژ FVSI (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر
36 حفاظت خطوط انتقال کوتاه با رله ی دیفرانسیل مبتنی بر منطق فازی (دریافت مقاله) بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق
37 حفاظت دیستانس تطبیقی خطوط انتقال ولتاژ بالا بر اساس معادله افت ولتاژ (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی برق
38 روشی جدید برای تنظیم و هماهنگی ناحیههای حفاظتی رله‌های دیستانس در حضور UPFC (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق
39 شبیه سازی عملکرد رله خروج از همگامی بلوک کننده (Blocking-Out-of-step)هم زمان با رله دیستانس در یک شبکه چند ماشینه و تاثیر آن بر پایداری و قابلیت اطمینان شبکه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در مهندسی برق و کامپیوتر
40 طراحی محدود کننده هوشمند جریان خطا با استفاده از تبدیل موجک و شبکه عصبی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در برق، مکانیک و مکاترونیک
41 طرح تطبیقی هماهنگی حفاظتی رله های جریان زیاد جهتی در شبکه توزیع با حضور منابع تولید پراکنده با در نظرگیری تغییر آرایش شبکه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در مهندسی برق و کامپیوتر
42 طرح حذف بار ترکیبی متمرکز برای مقابله با خاموشی های سراسری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران
43 کاهش تلفات و رفع نقاط داغ در یک ترانسفورماتور کوره قوس الکتریکی درشرکت فولاد خوزستان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
44 کنترل اتوماتیک تولید در یک شبکه دو ناحیه ای دارای جابجاگر فاز کنترل شونده با تریستور و ذخیره ساز انرژی مغناطیسی ابررسانا (دریافت مقاله) کنفرانس ملی فن آوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر
45 مدل سازی و شبیه سازی کوره قوس الکتریک و بهبود کیفیت توان شبکهی دارای کوره قوس الکتریک با استفاده از فیلتر هارمونیکی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی فناوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر
46 مدل و شبیه سازی حفاظتهای الکتریکی نوین جهت پدیده sympathetic tic tripping در شبکه های توزیع در مهندسی برق (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی برق و علوم کامپیوتر
47 مدیریت توان منابع تولید پراکنده و منابع انرژی پاک برای بهره برداری بهینه و پایدار ریزشبکه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انرژی های نو وپاک
48 مقایسه عملکرد جابجاگر فاز کنترل شونده با تریستور و ذخیره ساز انرژی مغناطیسی ابررسانا در کنترل بار- فرکانس (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی چشم انداز 2020 و پیشرفت های تکنولوژیک مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات
49 مکان یابی خطا در خط انتقال دومداره دارای جبران ساز سری، با استفاده از امواج سیار و تبدیل موجک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در مهندسی برق
50 مکان یابی خطا در خطوط انتقال تک مداره جبران شده بوسیله TCSC همراه با MOV (دریافت مقاله) کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
51 مکانیابی خطا در خطوط انتقال تکمداره و دومداره جبران شده سری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
52 نحوه انتشار افت موقت ولتاژ در شبکه های صنعتی و روش های کاهش آثار آن (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق
53 هماهنگی حفاظتی بهینه در ریزشبکه ها با قابلیت اتصال به شبکه و قابلیت جزیرهای شدن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
54 یک الگوریتم جدید برای حفاظت دیستانس خطوط انتقال دو مداره موازی در برابر خطاهای زمین نشده بین دو مدار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی درمهندسی برق و علوم کامپیوتر
55 یک روش تطبیقی به عنوان حفاظت پشتیبان خطوط انتقال با استفاده از PMU با هدف بهبود عملکرد زون ۳ رله دیستان س (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس ملی دانشجویی مهندسی برق ایران
56 یک روش حفاظت تفاضلی جدید برای خطوط انتقال HVDC مبتنی بر مدل توزیع شده ی خط انتقال (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی فناوری در مهندسی برق، کامپیوتر
57 یک طرح حذف بار ترکیبی غیر متمرکز بهینه با استفاده از شاخص پایداری ولتاژ L برای خود ترمیمی سیستم قدرت (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس نیروگاه های برق