دکتر شیما شکیبا

دکتر شیما شکیبا University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran.

دکتر شیما شکیبا

Dr. Shima Shakiba

University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.