دکتر سید محمود غفاری

دکتر سید محمود غفاری استاد، موسسه تحقیقات بیوشیمی-بیوفیزیک، دانشگاه تهران

دکتر سید محمود غفاری

Dr. Seyed Mahmood Ghaffari

استاد، موسسه تحقیقات بیوشیمی-بیوفیزیک، دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ایجاد تنوع ژنتیکی به وسیله تابش پرتو گاما بر روی جوانه های نارس بنه زعفران (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 28، شماره: 2
2 CHROMOSOME COUNTS OF SOME ANGIOSPERM SPECIES FROM IRAN (III) (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 8، شماره: 2
3 Inhibitory effect of corcin on aggregation of ۱N/۴R human tau protein in vitro (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 18، شماره: 5
4 Karyological analyses of four species of the families Lacertidae and Scincidae (Sauria) from Iran (دریافت مقاله) نشریه تنوع جانوری دوره: 5، شماره: 2
5 Karyological studies of four agamid lizards from Semnane province of Iran (دریافت مقاله) مجله بیوسیستماتیک حیوانات دوره: 18، شماره: 1
6 بررسی امکان کشت، نحوه جوانه زنی و یافتن شرایط بهینه جهت تولید نهال گیاه وایول در ایران (Parthenium argentatum) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 4، شماره: 1
7 بررسی مقایسه ای مراحل رویشی و سازگاری ۵ کولتیوار مختلف وایول (Partenium argentatum) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 7، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تنوع ژنتیکی پنج رقم گیلاس با استفاده از صفات مرفولوژیک (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
2 بررسی روش های رفع رکود بذر در گیلاس (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
3 بررسی سیتوژنتیکی Chondrilla Juncea به عنوان یک اتوتریپلوئید طبیعی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
4 بررسی سینوژنتیکی در آلبالو (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
5 بررسی کاریولوژیکی گونه هایی از تیره chenopodiaceae (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
6 بررسی کالوس زایی گیاه Hyoscyamus pusillus در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران