دکتر بهنام حمزه

دکتر بهنام حمزه موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

دکتر بهنام حمزه

Dr. Behnam Hamzeh

موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آزمون فرضیه کوهانی شکل غنای گونه ای-تولید در پناهگاه حیات وحش انگوران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 27، شماره: 3
2 First record of Gamochaeta americana as alien species from Iran (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 24، شماره: 1
3 Floristic analysis and a preliminary vegetation description of Arasbaran Biosphere Reserve, NW Iran (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 11، شماره: 1
4 بررسی ترکیب جوامع مرتعی با استفاده از روش های ناپارامتریک چند متغیره جایگشتی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 25، شماره: 1
5 بررسی جامعه شناسی گیاهی منطقه حفاظت شده بیستون (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 23، شماره: 4
6 بررسی فلور منطقه حفاظت شده بیستون (دریافت مقاله) مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک دوره: 8، شماره: 29
7 مطالعات تغییرات پوشش گیاهی در امتداد شیب رطوبتی منطقه گدوک فیروزه کوه (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 30، شماره: 36
8 مطالعه ویژگیهای آناتومیکی گونه هایی از جنس درمنه (Artemisia L.) در استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 15، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 احیای گونه Bromus rechingeri در کمپلکس Bromus pectinatus (تیره گندمیان) و تایید آن برای فلور ایران (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
2 پوشش گیاهی ذخیره گاه زیست کره ارسباران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگلهای ارسباران
3 تشابه فلورستیک گیاهی سطح زمین با خاک در دو سایت طبس (دریافت مقاله) هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران
4 مقایسه عناصر فلورستیکی رویشگاه های منطقه حفاظت شده ارسباران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگلهای ارسباران