دکتر علی صارمی

دکتر علی صارمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

دکتر علی صارمی

Dr. Ali Saremi

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Assessment and Estimating Groundwater Vulnerability to Pollution Using a Modified DRASTIC and GODS Models (Case Study: Malayer Plain of Iran) (دریافت مقاله) ژورنال مهندسی عمران دوره: 4، شماره: 2
2 اثربخشی راهکارهای تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی برای کنترل فرونشست (مطالعه موردی: محدوده مطالعاتی ورامین) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 52، شماره: 7
3 ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر جریان ورودی به سد زایندهرود (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 24، شماره: 4
4 ارزیابی بهره وری آب کشاورزی با مقایسه کشت دو گیاه استراتژیک در دشت سمنان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش­ های نوین در مهندسی آب پایدار دوره: 1، شماره: 1
5 Effect of plant growth regulators on Fittonia verschaffeltii regeneration at in vitro conditions (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی و پرورش گیاهان دوره: 8، شماره: 2
6 برآورد تبخیر و تعرق گیاه مرجع با استفاده از ANN و ANFIS در اقلیم نیمه خشک و خشک (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 15، شماره: 6
7 بررسی تاثیر سطوح مناسب تغذیه مصنوعی و مدیریت سیلاب در دشت شهریار بر منابع آب زیرزمینی (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 17، شماره: 1
8 برنامه ریزی چندهدفه به منظور مدیریت اثرات کمی و کیفی بهره برداری بهینه از منابع آب زیرزمینی دشت شهریار (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 24، شماره: 3
9 پیش بینی نرخ فرونشست زمین با برآورد متغیرهای هیدرولیکی آبخوان، حاصل شده از داده های آزمون پمپاژ و الگوریتم های بهینه سازی در منطقه ۱۹ تهران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 27، شماره: 107
10 تحلیل روند بارش در حوضه آبریز زهره-جراحی در محدوده استان کهگیلویه و بویراحمد (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 12، شماره: 4
11 تدوین الگوی کشت بهینه به منظور مدیریت تغییرات سطح آب زیرزمینی دشت شهریار (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی و مدیریت آب و خاک دوره: 3، شماره: 2
12 تعیین الگوی کشت مطلوب با تاکید بر مصارف بهینه آب کشاورزی در دشت شهریار تهران (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 16، شماره: 1
13 تعیین سیاست های بهره برداری بهینه کمی - کیفی از مخزن سد با تلفیق مدل تصمیم گیری مبتنی بر منطق فازی و تئوری بازی ها: مطالعه موردی سد ۱۵ خرداد (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 17، شماره: 1
14 شبیه سازی رواناب در مقیاس زمانی ماهانه با استفاده از مدل هیدرولوژیکی SWAT و بررسی و ارزیابی مدل در دوره های واسنجی و اعتبار سنجی، مطالعه موردی: حوضه روانسر سنجابی استان کرمانشاه در کشور ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 10، شماره: 3
15 شبیه سازی هیدروگراف جریان رودخانه با مدل هیدرولوژیکی-توزیعی انعطاف پذیر WetSpa در حوزه خرم آباد (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 13، شماره: 1
16 طبقه بندی کاربری اراضی و تعیین الگوی تغییرات سال های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ با استفاده از داده های سنجنده OLI (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 34، شماره: 1
17 طبقه بندی و تحلیل کاربری اراضی حوضه طارم با استفاده از روش های مبتنی بر پیکسل (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 8، شماره: 4
18 کاهش تلاطم در مخازن آب با دیواره های قایم و افقی با استفاده از مدل عددی انسیس (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 12، شماره: 2
19 کاهش کاویتاسیون در حوضچه آرامش برجک خنک کننده با روش پله دار کردن آستانه خروجی حوضچه آرامش (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 13، شماره: 1
20 مدل سازی رگرسیونی هدایت هیدرولیکی اشباع خاک با استفاده از پارامترهای زودیافت خاک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 25، شماره: 4
21 مدل سازی کیفیت آب رودخانه سفیدرود با استفاده از نرم افزار Qual۲kw (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 15، شماره: 1
22 مدل شبیه سازی- بهینه سازی دوهدفه الگوی کشت و تخصیص آب در دشت سمنان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 25، شماره: 3
23 مدیریت تغذیه مصنوعی آبخوان دشت شهریار با مدل شبیه سازی-بهینه سازی چند هدفه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 12، شماره: 1
24 مدیریت و بهینه سازی بهره برداری تلفیقی از منابع آب در راستای کاهش افت آبخوان هشتگرد (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 8، شماره: 3
25 واکاوی مصلحت در فقه شافعی و امامیه در احکام حکومتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه مقارن دوره: 7، شماره: 14
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ابداع روش طبقه‌بندی اقلیمی جدید بر مبنای هیدروکلیماتولوژی برای ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک
2 اثر تغییر اقلیم بر زمان جریان حداکثر رودخانه ای مطالعه موردی: رودخانه های استان گیلان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
3 ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر تغییرات آب کشاورزی در آینده(مطالعه موردی دشت بهبهان) (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
4 ارزیابی تاثیرات تغییر اقلیم بر فراوانی و شدت بارندگی در ایستگاه سینوپتیک مشهد (دریافت مقاله) همایش تغییر اقلیم و راهی به سوی آینده پایدار
5 ارزیابی ردپای آب مجازی در محصولات کشاورزی استان قم به منظور مدیریت منابع آب (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و منابع طبیعی پایدار
6 ارزیابی سیستم های آبیاری قطره ای در استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی
7 ارزیابی وضعیت کشاورزی استان قم با رویکرد مدیریت آب مجازی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
8 استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی در تحلیل منطقه ای خشکسالی مطالعه موردی: استان تهران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
9 برآورد زمانی و منطقه ای خشکسالی و ترسالی با استفاده از شاخص SPI در محدوده استان البرز (دریافت مقاله) ششمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی در ایران
10 برآورد عمق مجازکفش کنی چاه های کشاورزی با تکیه بر کمیت و کیفیت منابع آب (مطالعه موردی: دشت های هشتگرد و اشتهارد) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس فرصت‌‌ها و چالش‌های مهندسی استان البرز
11 بررسی اثر تغییر اقلیم بر روند دمای دشت مرودشت در مقیاس ما هانه (دریافت مقاله) هشتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران
12 بررسی اثرات زیست محیطی ناشی از اجرای سد بر پوشش گیاهی و جانوری منطقه پیرامون مطالعه موردی: سد ژاوه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
13 بررسی استفاده از آب های نامتعارف و بازچرخانی در مدیریت منابع آب (دریافت مقاله) همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی
14 بررسی افزایش نیاز آبی در اثر تغییر اقلیم برروی 3 گونه زراعی Tomato-Cucumbers-Watemelon در مراحل مختلف رشد مطالعه موردی دشت بهبهان (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
15 بررسی الگوی جریان پایین دست سازه های کنترل شیب باوبدن نشت رو به بالا بااستفاده ازمدل عددی (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
16 بررسی پتانسیل اثرات تغییر اقلیم برافزایش نیاز آبی کشاورزی درآینده با استفاده از مدل Echam4 مطالعه موردی دشت بهبهان (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
17 بررسی پتانسیل سیلخیزی با استفاده از روش SCS (مطالعه موردی؛ حوضه آبخیز ارمند) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی
18 بررسی تاثیر سیلاب بر میزان شاخص فرسایش ساحلی راسگن با استفاده از مدل HEC-RAS (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
19 بررسی تغییرات زمانی حداکثر جریان در رودخانه و پیش بینی آن بری ینده در شریط تغییر اقلیم‏ (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
20 بررسی خشکسالی در منطقه ساری با استفاده از شاخص SPI (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
21 بررسی روشهای طبقه بندی اقلیم با استفاه از نرم افزار EQLIM (دریافت مقاله) همایش ملی آب، انسان و زمین
22 بررسی روند تغییرات کیفیت آب های زیرزمینی دشت موسیان-آبدانان با استفاده از GIS (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
23 بررسی مدیریت ریسک وقوع خشکسالی در اثر تغییر اقلیم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب،سیل و محیط زیست
24 بررسی و تحلیل مولفه های هیدرولیکی رودخانه کشف رود (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
25 بهرهبرداری بهینه از مخازن سدها با استفاده ازمدل برنامهریزی خطی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
26 بهینه سازی بهره برداری از منابع آب با استفاده از الگوی برنامه ریزی خطی (دریافت مقاله) همایش ملی الگوهای توسعه پایداردر مدیریت آب
27 بهینه سازی فرهنگ مصرف آب های غیرمتعارف در کشاورزی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
28 بهینهسازی تخصیص منابع آب از مخزن سد با استفاده از الگوریتم ترکیبیGA-LP (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
29 بهینه‌سازی سیلاب رودخانه مارون (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آب
30 بهینهسازیحجم آبتخصیصیاز مخازن سدها با استفاده از الگوهایخطیو غیرخطی (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
31 بیشتر از سطح ایستایی بخشی از آبخوان دشت قزوین با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
32 پیش بینی توزیع زمانی حجم جریان آب در حوضه کارون (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
33 پیش بینی دبی رودخانه با انجام تحلیل درقلمرودهای زمان و فرکانس مطالعه موردی: رودخانه سفید رود گیلان (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
34 تحلیل متغیرهای طراحی جهت بهینه سازی شبکه آبیاری تحت فشار در مزارع ایران (دریافت مقاله) ششمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی در ایران
35 تعیین مدل منتخب سری زمانی جهت پیش بینی ورودی به رودخانه گرگانرود (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
36 تغذیه مصنوعی آبهای زیرزمینی با استفاده از زه آبهای کشاورزی، راهکاری برای مدیریت بهینه منابع آب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
37 تهیه نقشه خطوط همباران PMPدر حوضه های آبریز ایران (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب
38 شبیه سازی جریان رودخانه دز با استفاده از مدل ذوب برف SRM (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
39 شبیه سازی عددی جریان پایین دست سازه های شیب شکن با مدل Flow-3D (دریافت مقاله) دومین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی
40 شبیه سازی نیاز آبی دردو سال 2025 و 2050 بااستفاده از مدل تغییر اقلیم ECHAM4 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
41 طراحی پوشش ریپ رپ رودخانه با توجه به شاخص فرسایش کناری راسگن مطالعه موردی رودخانه خرسان (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
42 عوامل ایجاد کنند ه تغییر اقلیم با تاکید بر بحران آب و راهکارهای مقابله با آن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
43 کاربرد استنباط فازی - عصبی ANFIS در ارزیابی شبکه آبیاری و زهکشی مطالعه موردی: شبکه آبیاری و زهکشی مارون (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
44 مدیریت آبخیزداری در راستای کنترل رواناب ها و تغذیه مصنوعی آبخوان (مطالعه موردی: محدوده مطالعاتی هشتگرد) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران
45 مدیریت مصرف بهینه آب در شبکه های آبیاری با استفاده از الگوی برنامه ریزی خطی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
46 مدیریت منابع آب با استفاده از ارزیابی مدل SRM، مطالعه موردی حوزه شیرکوه استان یزد (دریافت مقاله) همایش ملی الگوهای توسعه پایداردر مدیریت آب
47 مدیریت واگذاری پروژه های عمرانی آبی به بخش خصوصی مطالعه موردی : تغذیه مصنوعی دشت هشتگرد (دریافت مقاله) سومین همایش ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران
48 مسایل و مشکلات مدیریت و بهره برداری از سیستم های آبیاری قطره ای (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)
49 مطالعه بهره وری آب با انتخاب مناسب ترین الگوی کشت مقایسه گندم و ذرت علوفه ای مطالعه موردی: دشت سمنان (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
50 مطالعه بهره وری آب محصولات صیفی جات با انتخاب مناسب ترین الگوی کشت (مطالعه موردی: دشت سمنان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب،سیل و محیط زیست
51 مطالعه بهره وری فیزیکی ریالی آب محصول گندم (مطالعه موردی: دشت سمنان) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
52 مقایسه کارایی سیستم های آبیاری قطره ای در استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی
53 میزان آب مصرفی در سیستم های آبیاری قطره ای و مقایسه با نیاز آبی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)
54 نیزار مصنوعی روشی نوین در استفاده از آب های نامتعارف (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)