دکتر مهدی فتح آبادی

دکتر مهدی فتح آبادی استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزکوه

دکتر مهدی فتح آبادی

Dr. Mehdi Fath Abadi

استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزکوه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آثار نامتقارن تکانه های بازار سهام بر بازار ارز در ایران: کاربردی از مدل خودهم بستگی پویای شرطی و APARCH (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصادی دوره: 17، شماره: 62
2 اثر تغییرات سهم درآمدی سرمایه بر رشد اقتصادی و بهره وری کل عوامل تولید در صنایع استان های ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصادی دوره: 13، شماره: 47
3 اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر درآمد کسب و کار موسیقی صنعتی: شواهدی از کشورهای منتخب (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین دوره: 13، شماره: 1
4 اثرات صرفه های تجمع صنعتی و شهرنشینی بر رشد اقتصادی: شواهدی از بازارهای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصادی دوره: 8، شماره: 27
5 اثرات نرخ ارز حقیقی بر قیمت مسکن در ایران: رهیافت تحلیل فضایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحلیل­ های اقتصادی توسعه ایران دوره: 9، شماره: 1
6 برآورد بهره وری محیط زیستی و پیشران های آن با تاکید بر تولیدات نامطلوب (تحلیلی از صنایع کارخانه ای استان های ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه علمی محیط زیست و توسعه فرابخشی دوره: 8، شماره: 79
7 بررسی اثر بالاسا- سامویلسون در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 23، شماره: 11
8 پیش بینی اشتغال بخش کشاورزی در افق سال ۱۴۰۴ (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی دوره: 2، شماره: 1
9 تاثیر نااطمینانی سیاست مخارج دولت بر بخش حقیقی اقتصاد در رژیمهای رکود و رونق (دریافت مقاله) پژوهشنامه اقتصاد کلان دوره: 17، شماره: 34
10 تبیین شاخص های فرماندهی در تراز ولایت مبتنی بر عهدنامه مالک اشتر (دریافت مقاله) نشریه آفاق علوم انسانی دوره: 7، شماره: 79
11 تجزیه رشد بهره وری کل عوامل تولید در صنایع کارخانه ای استان های ایران: رهیافت مرز تصادفی اثرات ثابت صحیح نمایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصاد صنعتی دوره: 7، شماره: 23
12 تجمع جغرافیایی فعالیت های صنعتی و رشد بهره وری: شواهدی از صنایع تولیدی استان های ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصادی دوره: 10، شماره: 34
13 تعادل استراتژی مختلط نش و بازیکنان فوتبال: مطالعه موردی ضربات پنالتی (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصادی دوره: 5، شماره: 15
14 حسابداری رشد ارزش افزوده صنایع غذایی ایران: رهیافت نظریه رشد درون زا (دریافت مقاله) پژوهشنامه اقتصاد کلان دوره: 18، شماره: 39
15 روندها و گام تصادفی در سری های زمانی کلان اقتصادی: ملاحظاتی در باب آزمون ریشه واحد (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد باثبات دوره: 3، شماره: 3
16 سرمایه فکری، تغییرات بهره وری کل و کارایی فنی: شواهدی از صنعت بیمه ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 8، شماره: 29
17 عوامل پیشران بهره وری کل عوامل تولید در صنایع تولیدی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 7، شماره: 26
18 فناوری اطلاعات و ارتباطات و رشد بهره وری در بلندمدت: شواهدی از صنایع تولیدی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصادی دوره: 15، شماره: 56
19 فناوری اطلاعات و ارتباطات و رقابت پذیری ملی: یک تحلیل بین کشوری (دریافت مقاله) پژوهشنامه اقتصاد کلان دوره: 14، شماره: 27
20 نااطمینانی سیاست مخارج دولت و فعالیت اقتصادی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 18، شماره: 66
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی نقش صادرات و مدیریت تحول بر چابکی سازمان با توجه به نقش میانجی مدیریت دانش(مطالعه موردی: شرکت فولاد پایا) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهش در حسابداری و مدیریت
2 تاثیر شاخص بیکاری بر طلاق بین سال های 1360 تا 1392 در جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
3 تاثیر شاخص تورم بر طلاق بین سال های 1360 تا 1392 در جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
4 تاثیر شاخص قیمت طلا بر طلاق بین سال های 1360 تا 1392 در جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
5 تاثیر صادرات و مدیریت تحول بر چابکی سازمان در شرکت فولاد پایا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد