دکتر اصغر افشاری

دکتر اصغر افشاری دانشیار مهندسی مکانیک(تبدیل انرژی)

دکتر اصغر افشاری

Dr. Asghar Afshari

دانشیار مهندسی مکانیک(تبدیل انرژی)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.