دکتر رضا کهکشانی

دکتر رضا کهکشانی استادیار دانشکده علوم ریاضی گروه:ریاضی محض دانشگاه کاشان

دکتر رضا کهکشانی

Dr. Reza Kahkeshani

استادیار دانشکده علوم ریاضی گروه:ریاضی محض دانشگاه کاشان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ۱-Designs Constructed from the Groups PSL_{۲}(۸۱) and PSL_{۲}(۸۹) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مرکز پژوهشی ریاضی ماهانی دوره: 11، شماره: 2
2 On some designs constructed from the groups PSL_{۲}(q), q=۵۳,۶۱,۶۴ (دریافت مقاله) دوفصلنامه ساختارهای جبری و کاربرد آنها دوره: 7، شماره: 1
3 Quaternary codes and a class of ۲-designs invariant under the group A_۸ (دریافت مقاله) دوفصلنامه ساختارهای جبری و کاربرد آنها دوره: 9، شماره: 1
4 Some codes and designs invariant under the groups S_۷ and S_۸ (دریافت مقاله) دوفصلنامه مرکز پژوهشی ریاضی ماهانی دوره: 13، شماره: 1
5 The remoteness of the permutation code of the group U_{۶n} (دریافت مقاله) دوفصلنامه ساختارهای جبری و کاربرد آنها دوره: 3، شماره: 2
6 حجم گوی های واحد تعمیم یافته (دریافت مقاله) دوفصلنامه فرهنگ و اندیشه ریاضی دوره: 35، شماره: 59
7 درباره تابع مولد و فاصله آزاد کمینه برای رده ای از کدهای پیچشی (دریافت مقاله) فصلنامه کارافن دوره: 19، شماره: 3