دکتر اکبر حسن پور

دکتر اکبر حسن پور دانشگاه خوارزمی

دکتر اکبر حسن پور

Dr. Akbar Hassanpoor

دانشگاه خوارزمی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 طراحی الگوی رفتارهای انحرافی مثبت کارکنان در صنعت بیمه ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 36، شماره: 2
2 آسیب شناسی نظام جبران خدمات با تأکید بر قانون مدیریت خدمات کشوری؛ مطالعه موردی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 2، شماره: 7
3 آسیب شناسی نظام مدیریت عملکرد سازمان های بخش دولتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 10، شماره: 37
4 اثر سبک رهبری بر اعتماد در روابط رهبر-پیرو (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 29، شماره: 98
5 ارائه الگوی برون سپاری کارکردهای منابع انسانی (مورد مطالعه: شرکت ملی نفت ایران) (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 13، شماره: 50
6 ارائه الگوی توسعه فردی مدیران راهبردی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 12، شماره: 3
7 ارائه الگوی جبران خدمات استراتژیک مدیران ارشد سازمان تأمین اجتماعی رویکرد تحلیل تم (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 8، شماره: 32
8 ارائه چارچوب اجرایی گزارش گری سرمایه انسانی مبتنی بر استاندارد ایزو ۳۰۴۱۴ در صنایع دفاعی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت دوره: 13، شماره: 1
9 ارائه مدل تحول دیجیتال مدیریت منابع انسانی در سازمان های دولتی ایران (دریافت مقاله) مجله مطالعات روان شناسی صنعتی و سازمانی دوره: 10، شماره: 2
10 ارائه مدل قیمت‌گذاری بهینه خدمات اتوبوس‌های شهری (مطالعه موردی تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 10، شماره: 38
11 ارائه نوعی مدل تصمیم گیری برای بهره وری عملیاتی کارکنان در فرایند گردش کار بانکی دریافت تسهیلات مسکن (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 8، شماره: 1
12 ارایه مدلی جهت اولویت بندی ریسک های امنیت اطلاعات سازمانی با استفاده از AHP فازی و شبکه بیزین در صنعت بانکداری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 13، شماره: 37
13 ارزیابی و اعتباریابی الگوی توسعه برنامه ریزی راهبردهای منابع انسانی ریسک محور (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 11، شماره: 41
14 الگوی پیشایندها، مولفه ها و پیامدهای حسادت کارکنان در محیط کار در شرکت ملی نفت ایران (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 12، شماره: 46
15 الگوی راهکارهای مدیریت رفتار سیاسی انحرافی در صنعت بانکداری با رویکرد کیفی (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 12، شماره: 1
16 الگوی فازی پیشایندها و مولفه های مدیریت منابع انسانی دوسوتوان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 32، شماره: 107
17 الگوی ماهیت شناختی سرمایه انسانی در صنعت خدمات ؛ کاربرد رویکرد کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی دوره: 4، شماره: 3
18 الگوی مدیریت هویت یابی کارکنان در سازمان های عمومی؛ کاربرد رویکرد آمیخته (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 11، شماره: 3
19 Identifying Organizational Information Security Risks Using Fuzzy Delphi (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 7، شماره: 1
20 Perception of Psychological Ownership among Employees of Bank of Industry and Mine: A Qualitative Study (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم رفتاری دوره: 13، شماره: 2
21 بدبینی سازمانی: علل و پیامدهای آن (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 7، شماره: 19
22 بررسی ارتباط بین توانمندسازی و تعهد سازمانی کارکنان در مناطق نوزده گانه سازمان آموزش و پرورش شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 1، شماره: 2
23 بررسی تاثیر روابط استخدامی بر قابلیت استخدام کارکنان در سازمان های دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 1، شماره: 2
24 بررسی تفاوت قابلیت استخدام کارکنان زن و مرد در سازمان های دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 9، شماره: 1
25 بررسی عوامل موثر بر فرآیند مدیریت دانش در صنعت بانکداری و بیمه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 5، شماره: 15
26 بررسی موانع اجرای نظام پیشنهادها در سازمان های دولتی از نظر کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 3، شماره: 6
27 بررسی و معرفی مدل ستاره ای طراحی سازمان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آینده پژوهی و سیاستگذاری دوره: 2، شماره: 4
28 پژوهش پیرامون رابطه تاثیر و تاثری نگرش های شغلی و ارتباط آن ها با عملکرد کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 5، شماره: 12
29 تاثیر اقدامات منابع انسانی با عملکرد بالا بر دوسوتوانی سازمانی: تبیین نقش میانجی دوسوتوانی رفتاری و نقش تعدیل گر پشتیبانی مدیریت (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی دوره: 1، شماره: 1
30 تاثیر فنی توئین موضعی در پیشگیری از تشکیل سروما در لنفادنکتومی اینگوینال رت (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 26، شماره: 144
31 تاثیر نادانی کثرت گرا بر مدیریت دانش سازمانی براساس رویکرد فراترکیب (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 13، شماره: 47
32 تاملی بر نگرش ها، استراتژی ها و رفتارهای رهبران انتقال آموزش(یافته های یک مطالعه کیفی) (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 14، شماره: 1
33 تبیین ارتباط بین سلامت سازمانی و نگرش های شغلی کارکنان؛ مورد مطالعه: ستاد شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 6، شماره: 21
34 تبیین ارتباط رهبری تحول آفرین و عملکرد تیم گروه های آموزشی در دانشگاه ها با تاکید بر مولفه اعتماد شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 7، شماره: 25
35 تبیین رابطه بین عدالت سازمانی و حمایت سازمانی ادراک شده با تعلق خاطرکاری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 6، شماره: 19
36 تحلیل محتوای پژوهش های کیفی با موضوع تعادل کار و خانواده زنان و بررسی چالش های آن با رویکرد اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده دوره: 9، شماره: 1
37 تدوین مدل عوامل موثر بر حسادت کارکنان با استفاده از تکنیک دیمتل و فرایند تحلیل شبکه ای (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 12، شماره: 44
38 تدوین مدل عوامل موثر بر سکوت سازمانی با استفاده از رویکرد ترکیبی Fuzzy AHP و ARAS (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 17، شماره: 41
39 توسعه تئوری رفتار برنامه ریزی شده: الگویی برای شکل دهی ابتکار عمل کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 7، شماره: 22
40 جایگاه مدیریتی به مثابه شمشیر دولبه: الگوی سلسله مراتبی کیفیت زندگی کاری مدیران بخش دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 32، شماره: 108
41 رابطه اخلاقیات شغلی و عملکرد کارکنان در نهادهای حاکمیتی غیر وابسته به دولت (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 18، شماره: 2
42 رابطه ارزش های اخلاقی و بروزرفتارهای اخلاقی و شهروندی (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 14، شماره: 3
43 راهبردپردازی الگوی مدیریت ترس سازمانی کارکنان به کمک مدل فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 6
44 راهکارهای ارتقای ابعاد اخلاقی در نظام ارزیابی عملکرد کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 13، شماره: 3
45 رتبه بندی ابعاد چابکی سازمان های دولتی ( مورد مطالعه: سازمان تامین اجتماعی استان قزوین) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 6، شماره: 19
46 سازه‌پردازی استعداد در سازمان‌های دولتی ایران با استفاده از روش شبکه خزانه (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 31، شماره: 2
47 شناسایی انتظارات کاری نسل هزاره در محیط کار با استفاده از فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 7، شماره: 4
48 شناسایی شایستگی های رهبری استراتژیک با رویکرد رضایت ذینفعان سازمان در صنعت حمل و نقل هوایی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی دوره: 2، شماره: 4
49 شناسایی عوامل موثر بر تمایل کارکنان به بیان مخالفت سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 10، شماره: 38
50 شناسایی و اولویت بندی ریسک های منابع انسانی در صنعت بیمه ایران با استفاده از روش تحلیل شبکه ای و دلفی فازی (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 25، شماره: 4
51 شناسایی و اولویت بندی شیوه های نهادینه سازی اخلاق در سازمان (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 12، شماره: 1
52 شناسایی و تبیین عوامل فردی و مدیریتی اثرگذار بر جبران خدمات سازمان های پروژه محور با رویکرد آمیخته (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 5، شماره: 4
53 شناسایی و دسته بندی ریسک های منابع انسانی براساس جهت گیری راهبردی سازمان و گروه های کارکنان در شرکتهای برتر تولیدی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 30، شماره: 101
54 شناسایی و رتبه بندی ابعاد و مولفه های تجربیات کارکنان: رویکرد فراترکیب و دلفی فازی (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 18، شماره: 69
55 شناسایی و رتبه بندی شاخص های ارزیابی بلوغ مدیریت منابع انسانی الکترونیک (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 7، شماره: 3
56 شناسایی و مدل سازی عوامل موثر بر توانمندسازی مدیران دریایی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 4، شماره: 1
57 طراحی الگوی ارزیابی عملکرد اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 9، شماره: 3
58 طراحی الگوی برندسازی شخصی کارمند در صنعت بیمه ایران با روش داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت برند دوره: 9، شماره: 2
59 طراحی الگوی بهروزی سازمانی در شرکت ملی گاز ایران (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 12، شماره: 46
60 طراحی الگوی توسعه استراتژی های منابع انسانی مبتنی بر مدیریت ریسک های منابع انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 11، شماره: 1
61 طراحی الگوی توسعه استراتژی های منابع انسانی مبتنی بر مدیریت ریسک های منابع انسانی (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 11، شماره: 1
62 طراحی الگوی تیم سازی موفق در بخش دولتی (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 13، شماره: 48
63 طراحی الگوی جوسازمانی متعالی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دوره: 10، شماره: 40
64 طراحی الگوی شجاعت مدیریتی در سازمانهای دولتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی دوره: 10، شماره: 22
65 طراحی الگوی مدیر منابع انسانی به عنوان مربی بر اساس نظریه داده بنیاد در شرکت ملی صنایع پتروشیمی (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 12، شماره: 47
66 طراحی الگوی مدیریت استعداد در صنعت بانکداری با استفاده از نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 28، شماره: 93
67 طراحی الگوی مدیریت ترس سازمانی کارکنان در سازمان های مالی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 12، شماره: 4
68 طراحی الگوی مدیریت حسادت کارکنان در سازمان های دولتی (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 19، شماره: 4
69 طراحی الگوی مسئولیت اجتماعی مدیریت منابع انسانی در صنعت برق (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 12، شماره: 2
70 طراحی الگوی مسئولیت اجتماعی مدیریت منابع انسانی در صنعت برق (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 12، شماره: 2
71 طراحی چارچوب قلدری محل کار در صنعت بانکداری (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 34، شماره: 3
72 طراحی مدل آموزگردی در سازمان های دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 36، شماره: 1
73 طراحی مدل توسعه سرمایه انسانی در صنعت خدمات (بانکداری) با رویکرد کیفی و مرور سیستماتیک (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 12
74 طراحی مدل دانشگاه ارزش بنیان در وزارت علوم کشور (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 9، شماره: 0
75 طراحی مدل مدیریت سرمایه انسانی در بخش دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 13، شماره: 4
76 طراحی مدل مدیریت سرمایه انسانی در بخش دولتی (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 13، شماره: 4
77 طراحی و اعتبارسنجی الگوی جوسازمانی متعالی در بانک های خصوصی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 15، شماره: 3
78 عوامل سازمانی موثر بر قابلیت استخدام کارکنان در سازمان های دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 2، شماره: 4
79 فراتحلیل پیش آیندهای افشاگری تخلف (سوت زنی) در سازمان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت دولتی ایران دوره: 5، شماره: 3
80 فراتحلیل پیشایندها و پیامدهای توازن کار- زندگی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 29، شماره: 97
81 فراترکیب الگوهای تدوین راهبردهای مدیریت آموزش و منابع انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 6، شماره: 4
82 فهم شناختی مفهوم مدیریت استعداد: کاربرد ساخت گرایی شبکه خزانه (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 9، شماره: 4
83 فهم شناختی مفهوم مدیریت استعداد: کاربرد ساخت گرایی شبکه خزانه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 9، شماره: 4
84 مدل یابی معادلات ساختاری عوامل موثر بر شکل گیری پدیده فراموشی سازمانی در سازمان های دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 31، شماره: 103
85 مرور سیستماتیک مطالعات اعتیاد به کار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 17، شماره: 40
86 مروری سیستماتیک بر پیاده سازی موفقیت آمیز مدیریت استراتژیک منابع انسانی در سازمان ها (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 10، شماره: 37
87 مفهوم پردازی و شناسایی پسایندهای کوتوله پروری در سازمان های دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 11، شماره: 1
88 مقایسه اثر بخشی مدارس دولتی و غیر انتفایی ابتدایی شهر قزوین (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 10، شماره: 2
89 نظام اداری ایران: تحلیلی بر مشکلات و چالش ها (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 2، شماره: 4
90 نقد روشمند مطالعات «دین و مدیریت» در غرب و ارائه یک طرح تحقیقاتی برای بررسی پیشینه تحقیق در این حوزه (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 23، شماره: 92
91 نقش رهبری خدمتگزار در ارتقای اعتماد سازمانی مبتنی بر نظرات کارکنان سازمان امور مالیاتی استان گیلان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 2، شماره: 5
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه الگوی شایسته گزینی در ادارات دولتی استان قزوین (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
2 الزامات پیاده سازی مدیریت منابع انسانی سبز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی پایداری کسب و کار
3 الگوی ظرفیت سیالیت منابع انسانی در صنایع ISP (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت
4 Fuzzy assessment of agility in public organizations (Case Study: social security organization of Qazvin) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
5 بررسی ارتباط بین جو سازمانی و رضایت شغلی از دیدگاه کارکنان دانشگاه کردستان (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت و فرهنگ توسعه
6 بررسی تاثیر سرمایه روانشناختی مثبت گرا بر عملکرد کارکنان شرکت پلاسکو کار تهران و قزوین (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی نوآوری، توسعه و کسب و کار
7 بررسی تاثیر فرهنگ و توانمندسازی منابع انسانی در تحول سازمانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
8 بررسی تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمان در گروه صنعتی گلرنگ (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
9 بررسی رابطه سبک رهبری با تعهد سازمانی منابع انسانی اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
10 بررسی رابطه سرمایه روانشناختی مثبت گرا با نگرش شغلی کارکنان(شرکت پلاسکوکار سایپا تهران و قزوین) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
11 بررسی رابطه سواد اطلاعاتی با خلاقیت در دانشجویان دانشگاه پیام نوراستان لرستان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
12 بررسی رابطه سواداطلاعاتی باخلاقیت دردانشجویان دانشگاه پیام نوراستان لرستان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
13 بررسی مفهوم و ماهیت حکمرانی شبکه ای و بهره گیری در خط مشی گذاری اشتغال (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
14 طراحی و اجرای سیستم سنجش رضایت کارکنان در بانک ملت با هدف ارتقای رفتارهای شهروندسازمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت رفتار شهروندی سازمانی
15 عوامل موثر در افزایش و کاهش بهره وری منابع انسانی: مطالعه کیفی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت
16 کاربرد الگوی شایستگی در مدیریت روابط عمومی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
17 مفهوم پردازی استعداد در فرایند مدیریت استعداد (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی مدیریت استعداد ها در هزاره سوم