دکتر سید کمال واعظی

دکتر سید کمال واعظی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

دکتر سید کمال واعظی

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آینده پژوهی در علوم انسانی با رویکرد مدیریت دانش؛ ملاحظات، دستاوردها و اثرات (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 5، شماره: 3
2 ارائه الگوی تمرکززدایی در فرآیند خط مشی گذاری نظام آموزشی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 7، شماره: 1
3 الگوی راهبردهای ماهرسازی و توسعه شایستگی‌های کارکنان دانشی بر پایه ترجیحات فکری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 10، شماره: 4
4 انتظارهای زنان از سازمان های دولتی؛ تا چه حد انتظارهای زنان از سازمان های دولتی محقق می شود؟ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت دولتی ایران دوره: 3، شماره: 4
5 بررسی اهمیت میانجی مولفه احساس بی قدرتی در میزان تاثیر ادراک از پاسخ گویی بر رفتار مشارکتی دانشجویان (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 8، شماره: 1
6 بررسی قابلیت تلنگرهای رفتاری در اصلاح سوگیری های خط مشی گذاران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 15، شماره: 1
7 بررسی و تبیین مولفه های مدیریت راهبردی دانشگاه اسلامی مبتنی بر الگوی اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی دوره: 4، شماره: 9
8 تحلیل تاریخی روند نهادسازی در حوزه سیاست گذاری علم و فناوری ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی- پژوهشی نوآوری و ارزش آفرینی دوره: 8، شماره: 15
9 رویکرد بازارگرایی در صادرات خدمات فنی و مهندسی نفت و گاز در ایران (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 13، شماره: 51
10 ضرورت بازنگری در نظام آموزشی دانشجویان رشته مدیریت: بررسی تجربه زیسته دانشجویان مدیریت دانشگاه تهران (دریافت مقاله) فصلنامه حکمرانی و توسعه دوره: 3، شماره: 1
11 طراحی الگوی ارزشیابی عملکرد مدیریت شهری با رویکرد رعایت اصول اخلاقی (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 15، شماره: 1
12 طراحی مدل ارزیابی عملکرد نظام مالیاتی کشور با رویکرد رعایت اصول اخلاقی (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 10، شماره: 2
13 طراحی مدل به کارگیری نخبگان علمی در محیط های دانشگاهی کشور (مطالعه موردی: اساتید دانشگاه تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 9، شماره: 3
14 معرفی الگوی اقتصاد مقاومتی به عنوان مدل بومی توسعه پایدار (دریافت مقاله) مطالعات دفاعی استراتژیک دوره: 13، شماره: 61
15 نقش فرهنگ سازمانی در ارتقای بهره وری (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 10، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آموزش کار آفرینی ونوآوری در سازمانهای عمومی (بررسی تجربه کره جنوبی) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف
2 اخلاق کاری و ارزیابی عملکرد در سازمان های اقتصادی (امور مالیاتی) (دریافت مقاله) کنگره ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت اقتصاد و حسابداری
3 استقرار نماز ومدیریت تعالی نهاد خانواده (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی چالشها و راهکارهای تعالی نهاد خانواده در مذاهب اسلامی با محوریت آسیب های اجتماعی
4 اهمیت رویکرد اخلاقی در بهبود عملکرد نظام مالیاتی کشور (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی و سومین کنفرانس توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات تربیتی
5 اهمیت رویکرد اخلاقی در بهبود عملکرد نظام مالیاتی کشور (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات اجتماعی
6 برر سی رویکردهای جدید پژوهش های بین المللی در حوزه شکست تغییر سازمانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نظری و فناوری های نوین در علوم اداری
7 بررسی عوامل موثر در جذب، نگهداشت و توسعه معلمان حرفه ای در دوره ابتدائی (مطالعه موردی شهر تهران) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
8 تبیین جایگاه استراتژیک مدیریت رسانه و تبلیغات در عصر پیچیدگی (دیدگاهی روانشناسانه) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ
9 چالش های بازارگرایی صادرات خدمات فنی و مهندسی صنعت نفت و گاز ایران (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی وHSE
10 چالشها و الزامات فلسفی نظام خط مشی گذاری ایرانی در افق ۱۴۵۰ (دریافت مقاله) اولین همایش ترسیم چشم انداز ۱۴۵۰ جمهوری اسلامی
11 سیاست گذاری بهینه در به کارگیری منابع غیردولتی در بخش تحقیقات: رتبه بندی اولویت ها (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری
12 شناخت فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون(مورد مطالعه کارکنان شاغل در اداره کل امور مالیاتی خوزستان) (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مدیریت،روانشناسی و علوم انسانی با رویکرد توسعه پایدار
13 شناسایی شایستگی های فردی در جذب و به کارگیری معلمان حرفه ای در دوره ابتدائی وارائه شاخص های کلیدی جهت احراز صلاحیت آموزگاران بدو استخدام (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدرسه آینده
14 شناسایی عوامل موثر در جذب و به کارگیری معلمان حرفه ای در دوره ابتدایی جهت تحققسیاست های تربیتی سند تحول بنیادین (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدرسه آینده
15 طراحی مدل سنجش ارزش دارائی های انسانی براساس رویکرد ارزشگذاری غیرپولی (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی مدیریت،روانشناسی و علوم انسانی با رویکرد توسعه پایدار
16 لزوم به کارگیری های تحقیقاتی کشور (دریافت مقاله) پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن