دکتر مجید صنایع پسند

دکتر مجید صنایع پسند عضو هیات علمی دانشگاه تهران

دکتر مجید صنایع پسند

Dr. Majid Sanaye-pasand

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بهبود عملکرد دینامیکی مولد سنکرون مقیاس کوچک متصل به شبکه توزیع در حضور کوره قوس الکتریکی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق و الکترونیک ایران دوره: 15، شماره: 3
2 روشی جدید در تحلیل عملکرد حفاظت های ضد جزیره ای فرکانسی در حالت جزیره ای چند اینورتری (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق و الکترونیک ایران دوره: 9، شماره: 2
3 مدلسازی پدیده فرورزونانس در ترانسفورماتورها با استفاده از مدل جدید هیسترزیس هسته (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق و الکترونیک ایران دوره: 4، شماره: 2
4 میراسازی نوسانات بین ناحیه ای: طرح گسترده هماهنگی حذف بار و تولید مبتنی بر منطق Fuzzy (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 47، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اتوریکلوز تکفاز هوشمند با استفاده از ویولت در خط 400 کیلوولت سیرجان ـ بندرعباس (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس بین المللی برق
2 ارائه ساختاری نو برای طراحی و پیاده سازی رله اضافه جریان بوسیله FPGA (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق
3 ارائه یک رویکردجدید جهت بهبود عملکرد رله دیستانس درشرایط نوسان توان (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
4 اشباع موضعی ترانسفورماتور جریان و تاثیر آن بر سیستم های حفاظتی و اندازه گیری (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
5 اصلاح عملکرد رله دیستانس خطوط انتقال انرژی با استفاده از شبکه های عصبی (دریافت مقاله) دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
6 افزایش قابلیت ترانسفورماتور آزمایشگاهی فشارقوی در آزمون آلودگی مقره توسط خازن و راکتورهای جبرانگر (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق
7 الگوریتم فیلترکالمن و کاربرد آن در رله های امپدانسی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی برق
8 بررسی اضافه ولتاژهای کلیدزنی در خطوط انتقال و تاثیر مدلسازی ادوات سیستم قدرت (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس بین المللی برق
9 بررسی تاثیر کوره قوس الکتریکی بر ژنراتور سنکرون مقیاس کوچک در کارکرد جزیره ای (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
10 بررسی روش های تشخیص عیب و وضعیت ترانسفورماتورهای قدرت (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی برق
11 بررسی عملکرد حفاظتهای محلی در هنگام نوسانات زاویهای (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق
12 بررسی مشکلات حفاظت خطوط موازی در یک نمونه عملی و انتخاب روش مناسب حفاظتی جهت آن (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق
13 بررسی و شبیه سازی مشکلات حفاظت دیستانس برای خطوط جبرانسازی شده (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس بین المللی برق
14 بررسی وتحلیل نتایج تست آزمایشگاهی فرورزونانس یک ترانسفورماتور ولتاژ 33 Kv (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس بین المللی برق
15 بررسی، مقایسه وشبیه سازی روشهای تشخیص و پیش بینی نوسان توان در شبکه های قدرت (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی برق
16 بهبود روش حفاظت واحد برای حفاظت خطوط جبران شده با خازن سری (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق
17 بهبود سرعت عملکرد رله دیستانس با استفاده از الگوریتمهای تطبیقی مناسب (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی برق
18 بهبود عملکرد رله دیستانس در شرایط نوسان توان با استفاده از تخمین منحنی امپدانس (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق
19 بهبود مدلسازی حرارتی موتور القایی به منظور حفاظت در برابر اضافه حرارت (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
20 پیشنهاد تدوین استاندارد برای سیستمهای فتوولتاییک متصل به شبکه (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس بین المللی برق
21 تشخیص خطای داخلی از جریان هجومی در ترانسفورماتورهای قدرت با استفاده از تبدیلS (دریافت مقاله) بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق
22 تعیین ضریب کاهش بارگیری از ترانسفورماتور در مواجهه با بار غیرسینوسی (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس توزیع برق
23 تعیین ضریب کاهش بارگیری از ترانسفورماتور در مواجهه با بار غیرسینوسی (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و پنجمین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
24 تغییر روش اتصال زمین نوترال سیم پیچ ثانویه ترانسفورماتورهای مجتمع فولاد خوزستان (دریافت مقاله) بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق
25 تکنیک حفاظت بر مبنای امواج سیار جهت تشخیص سریع وقوع خطای اتصال کوتاه در خطوط انتقال فشار قوی با استفاده از تبدیل موجک (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق
26 تنظیم تطبیقی رله های وصل مجدد خودکار در خطوط انتقال فاقد سیستم حفاظت از راه دور (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
27 حذف بار بهینه فرکانسی با در نظر گرفتن پایداری ولتاژ و هزینه خاموشی (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس بین المللی برق
28 حفاظت ضدجزیرهای پردازشگر توان فتوولتائیک با مدولاسیون تکقطبیبه روش اندازهگیری امپدانس شبکه (دریافت مقاله) بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق
29 دسته بندی سریع خطا در سیستم های قدرت با استفاده از امواج سیار و تبدیل ویولت (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
30 روش های تشخیص اشباع ترانسفورماتورجریاندر حفاظت دیفرانسیل باسبار (دریافت مقاله) بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق
31 روشی جدید در تحلیل عملکرد حفاظتهای ضدجزیرهای فرکانسی در حالت جزیرهای چند اینورتری (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
32 شناسایی مدل نروفازی خطی-محلی برای سیستم قدرت (دریافت مقاله) بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق
33 طراحی و بررسی روشهای حفاظت مقایسه فاز در خطوط جبران شده با خازن سری (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی برق
34 طراحی و ساخت سخت افزار رله دیستانس میکروپروسسوری (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس بین المللی برق
35 مدلسازی و مقایسه روش های مختلف تحلیل استاتیک پایداری ولتاژ در شبکه قدرت خراسان (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق
36 مدلسازی هسته ترانسفورماتور قدرت جهت بررسی حالات گذرای کند و مطالعات حفاظتی با استفاده از کنترل فازی مدلغزشی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق
37 یک الگوریتم بهبود یافته معادلاتدیفرانسیل جهت حفاظت سریع خطوط انتقال (دریافت مقاله) بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق