دکتر عبدالرسول تلوری

دکتر عبدالرسول تلوری دانشیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

دکتر عبدالرسول تلوری

Dr. Abdolrasool Telvari

دانشیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.