دکتر سیده لیلی محبی نوذر

دکتر سیده لیلی محبی نوذر معاون پژوهشی پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان ،استادیار پژوهشی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

دکتر سیده لیلی محبی نوذر

Dr. Laili Mohebbi Nozar

معاون پژوهشی پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان ،استادیار پژوهشی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی اثر پارامترهای اقلیمی در صید میگوهای تجاری با استفاده از آزمون مولفه های اصلی (استان هرمزگان) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 11، شماره: 2
2 بررسی وضعیت کیفیت آب برای پرورش میگوی پاسفید(Litopenaeus vannamei cultures) درمنطقه تیاب استان هرمزگان (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی منابع آبی دوره: 3، شماره: 2
3 توزیع مکانی فلزات سنگین در رسوبات زیستگاه های مانگرو و مرجانی استان هرمزگان (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 32، شماره: 6
4 خطر شکوفایی (خطر یوتریفیکاسیون ) ناشی از افزایش بار مواد مغذی در آب های مجاور محل استقرار پرورش ماهی در قفس (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی منابع آبی دوره: 5، شماره: 2
5 مخاطرات زیست محیطی ناشی از فعالیت های پرورش میگو در استان هرمزگان براساس مطالعات انجام شده در منطقه تیاب (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی منابع آبی دوره: 4، شماره: 2
6 مقایسه مدل های رگرسیون خطی وغیرخطی مبتنی بر یادگیری ماشین برای برآورد میزان کلروفیل آ در سواحل قشم و هرمز (دریافت مقاله) دوفصلنامه هیدروفیزیک دوره: 8، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی فراوانی میکروپلاستیک ها در اندامهای مختلف ماهی طلال، Rastrelliger kanagurta (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران
2 ارزیابی و طبقه بندی حساسیت زیست محیطی مناطق مهم شیلاتی استان هرمزگان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی اقتصاد دریا پایه
3 بررس اثرات تغییرات دما بر بازماندگی صدف خوراکی Saccostrea cucullata در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و اکوسیستم های آبی
4 بررسی خطرات ناشی از شکوفایی های جلبکی با تاکید بر اکوسیستم دریایی استان هرمزگان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
5 بررسی روند تغییرات برخی از پارامترهای فیزیکی و چگونگی ارتباط آنها در آبهای حوزه شمالی خلیج فارس (منطقه بوشهر) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و فناوری زیر دریا
6 بررسی سموم و تراکم پلانکتونی در آبهای مشرف به آب شیرین کن مستقر در جزیره قشم (مطالعه موردی) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نمک زدایی و تصفیه آب
7 بروز پدیده کشند قرمز و شکوفایی جلبکی مضر ار آب های خلیج فارس و دریای عمان، پیامدهای اکولوژیک و نقش عوامل اقلیمی (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و اکوسیستم های آبی
8 پایش فلورومتری آنلاین پلی آروماتیک هیدروکربنها در آبهای ساحلی استان هرمزگان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نمونه برداری و پالایش آلاینده های محیط زیست
9 پراکنش TPHs, PAHs و PCBs در رسوبات منطقه مشرف به واحد آب شیرین کن مستقر در بندرلنگه (دریافت مقاله) نخستین همایش منطقه ای دریا،توسعه و منابع آب مناطق ساحلی خلیج فارس
10 سنجش هیدروکربن های آلیفاتیک نرمال در رسوبات سواحل خلیج فارس و دریای عمان (آبهای محدوده استان هرمزگان) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و فناوری زیر دریا