دکتر فرشته سراجی

دکتر فرشته سراجی پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

دکتر فرشته سراجی

Dr. fereshteh saraji

پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی فصلی تراکم و توده زنده جوامع ماکروبنتوز در خورهای استان هرمزگان (تیاب و یک شبه) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 13، شماره: 3
2 بررسی ارتباط بافت بستر با تراکم ماکروبنتوزها در سواحل استان هرمزگان، خلیج فارس (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی آبزیان دوره: 9، شماره: 3
3 بررسی پراکندگی پدیده کشند قرمز در سواحل بندرعباس طی سال های ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۵ (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی منابع آبی دوره: 2، شماره: 1
4 بررسی تاثیر حرفه ای گرایی، فرهنگ سازمانی و سبک رهبری بر عملکرد حسابرسان با توجه به نقش تعدیلی هوش معنوی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اخلاق و رفتار در حسابداری و حسابرسی دوره: 3، شماره: 2
5 بررسی خصوصیات ریخت شناسی و فراوانی مراحل لاروی دو گونه ی خرچنگ گرد از خانواده Xanthidae (Crustacea: Brachyura) در سواحل جزیره هنگام (شمال شرق خلیج فارس) (دریافت مقاله) مجله بهره برداری و پرورش آبزیان دوره: 3، شماره: 4
6 بررسی خصوصیات ریخت شناسی و فراوانی مراحل لاروی زوآ دو گونه مختلف از خانواده (Epialtidae (Crustacea: Brachyura در سواحل جزیره هنگام (خلیج فارس) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون دریایی دوره: 13، شماره: 3
7 بررسی شکوفایی جلبکی مضر(کشند قرمز) Cochlodinium polykrikoides درآبهای خلیج فارس (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 23، شماره: 4
8 بررسی کارایی گیاه بهسازی خاک آلوده به نفت خام با مایه زنی خاک با براکی باکتریوم موریس و سودوموناس پوتیدا (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 53، شماره: 1
9 بررسی وضعیت کیفیت آب برای پرورش میگوی پاسفید(Litopenaeus vannamei cultures) درمنطقه تیاب استان هرمزگان (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی منابع آبی دوره: 3، شماره: 2
10 توزیع مکانی فلزات سنگین در رسوبات زیستگاه های مانگرو و مرجانی استان هرمزگان (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 32، شماره: 6
11 خطر شکوفایی (خطر یوتریفیکاسیون ) ناشی از افزایش بار مواد مغذی در آب های مجاور محل استقرار پرورش ماهی در قفس (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی منابع آبی دوره: 5، شماره: 2
12 رژیم غذایی ماهی (Cyprinion watsoni (Day, ۱۸۷۲ درآب های آبشار مارم استان هرمزگان (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 12، شماره: 4
13 زیست شناسی تولید مثل میگو خنجری Parapenaeopsis stylifera ( H. Milne Edwards, ۱۸۳۷) در آب های سواحل غربی استان هرمزگان (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 10، شماره: 3
14 شنا سا یی مراحل لاروی فانوس ماهیان در آبهای ایرانی دریای عمان (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 23، شماره: 1
15 عادات غذایی میگو خنجری Edwards, ۱۸۳۷) Parapenaeopsis stylifera) در آب های ساحلی استان هرمزگان (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 10، شماره: 4
16 مخاطرات زیست محیطی ناشی از فعالیت های پرورش میگو در استان هرمزگان براساس مطالعات انجام شده در منطقه تیاب (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی منابع آبی دوره: 4، شماره: 2
17 مقاله علمی – پژوهشی: عادات غذایی میگو ببری سبز (Penaeus semisulcatus De Hann, ۱۸۴۸) در آبهای ساحلی خلیج فارس (استان هرمزگان) (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 32، شماره: 1
18 وضعیت رشد موجودات روی سازه های مصنوعی استقرار یافته در آبهای بندر لنگه (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 20، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A review on microplastics distribution in the Persian Gulf and Oman Sea and Role of domestic wastewaters (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی اقتصاد دریا پایه
2 ارزیابی تغییرات بار مواد آلی حاصل از پرورش ماهیان دریایی در قفس واقع در آب های ساحلی جزیره قشم (استان هرمزگان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آبزی پروری دریایی و محیط های محصور
3 ارزیابی روابط غذائی گونه های غالب درمناطق نوزادگاهی میگو خوران هرمزگان (خور های خمیر و لافت) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی میگوی ایران
4 ارزیابی کارائی خاک رس در حذف جلبک Cochlodinium sp. از آب دریا (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
5 ارزیابی و طبقه بندی حساسیت زیست محیطی مناطق مهم شیلاتی استان هرمزگان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی اقتصاد دریا پایه
6 Water quality assessment of inlet water and effluent shrimp farms by applying the scale trophic index (TRIX) and unscaled trophic index (UNTRIX) (دریافت مقاله) نهمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست ایران
7 بررسی پلانکتون های جانوری در آبهای ساحلی شهر بندرعباس (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی میگوی ایران
8 بررسی تراکم و تنوع جلبکهای سبز - آبی (Cyanophyceae) در حوزۀ ایرانی خلیج فارس (بوشهر) (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم و فنون دریایی
9 بررسی تغییرات مکانی کشند قرمز طی سال های 95-1387 در سواحل بندر عباس با استفاده از روش زمین آماری مناسب (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و اکوسیستم های آبی
10 بررسی تنوع زیستی فیتوپلانکتون در حوزه ایرانی خلیج فارس (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم و فنون دریایی
11 بررسی سموم و تراکم پلانکتونی در آبهای مشرف به آب شیرین کن مستقر در جزیره قشم (مطالعه موردی) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نمک زدایی و تصفیه آب
12 بررسی فراوانی روزنه داران(Foraminifera) در زیر قفس های پرورش ماهی در جزیره قشم(استان هرمزگان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آبزی پروری دریایی و محیط های محصور
13 بررسی فیتو پلانکتونها درپیرامون قفس پرورش ماهی واقع در آب های ساحلی جزیره قشم (استان هرمزگان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آبزی پروری دریایی و محیط های محصور
14 بررسی مولکولی جلبک Cochlodinium polykricoides درخلیج فارس (دریافت مقاله) همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
15 بروز پدیده کشند قرمز و شکوفایی جلبکی مضر ار آب های خلیج فارس و دریای عمان، پیامدهای اکولوژیک و نقش عوامل اقلیمی (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و اکوسیستم های آبی
16 تغییر ساختار جامعه فیتوپلانکتون در آب های خلیج فارس (استان هرمزگان) طی درودهه اخیر (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و اکوسیستم های آبی
17 تغییرات تراکم و تنوع پلانکتون گیاهی از ساحل به دریادر آبهای ایرانی دریای عمان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
18 تغییرات جهانی آب و هوا و اثرات آن بر شرایط اکولوژیک اکوسیستم های دریایی و ساحلی (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و اکوسیستم های آبی
19 حذف جلبک میکروسکوپی Cochlodinium sp. از آب دریا با استفاده از پرمنگنات پتاسیم (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
20 شاخص تروفی در آبهای ایرانی دریای عمان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
21 شکوفایی نوکتی لوکا (Noctiluca sciantilans) از کشند قرمز تا کشند سبز در آب های خلیج فارس (استان هرمزگان) (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و اکوسیستم های آبی
22 کشند سبز درآبهای خلیج فارس ( آبهای ساحلی بندرعباس) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
23 گونه های فیتوپلانکتین مسبب کشند فرمز در آب های خلیج فارس (استان هرمزگان) طی سال های 1396 -1370 (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و اکوسیستم های آبی
24 مطالعه جمعیتهای فیتو پلانکتو نی خلیج فارس ( سواحل خوزستان ) و اثرات احتمالی ناشی از جنگ خلیج فارس (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها
25 وضعیت پلانکتونهای گیاهی در خور لافت در استان هرمزگان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی میگوی ایران